LYPR — PRIŠTINA

Sekcije AD 2.2 do AD 2.23 – Biće obrađeno
Sections AD 2.2 to AD 2.23 – To be developed

LYPR AD 2.1  Lokacijski indikator i naziv aerodroma
Aerodrome location indicator and name

LYPR — PRIŠTINA

LYPR AD 2.24  Karte koje se odnose na aerodrom
Charts related to an aerodrome

Aerodrome Chart – ICAO
Aerodrome Obstacle Chart – ICAO Type A (RWY 17)
Aerodrome Obstacle Chart – ICAO Type A (RWY 35)
Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO
Instrument Approach Chart – ICAO (ILS RWY 17)
Instrument Approach Chart – ICAO (NDB RWY 17)
Visual Approach Chart – ICAO (Circling RWY 35)
Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO (RWY 17)
Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO (RWY 35)