​Јавне набавке мале вредности

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
5У18 Технички прегледи радио-станица Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
2.3.2018. до 10:00
9У18 Одмашћивање кухињских инсталација у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
19.2.2018. до 10:00
1У18 Испитивања у животној средини на локацији SAA Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
12.2.2018. до 11:00
2У18 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2.2.2018. до 10:00
194У17 Услуге проценитеља за потребе решавања имовинско правних односа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученoм појединачнoм уговору из оквирног споразума
3.1.2018. до 11:00
196У17 Услуге press clippinga Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.12.2017. до 11:00
192Д17 Годишња претплата за ажурирање GARMIN GPS картица Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.12.2017. до 13:00
197Д17 Корпоративни поклони - рекламни материјал, женска кожна и текстилна галантерија Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.12.2017. до 10:00
190Д17 Набавка службених униформи пилота Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.11.2017. до 11:00
176У17 Интервентне поправке аеродромских возила и механизације Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
24.11.2017. до 09:30
182Д17 Корпоративни поклони - рекламни материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
20.11.2017. до 10:00
180У17 Партија 2 - Геодетске услуге за Црну Гору Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.11.2017. до 11:00
183Д17 Закуп апарата за воду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.11.2017. до 11:00
179Д17 Новогодишњи пакетићи за децу запослених Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
22.11.2017. до 10:00
170У17 Актуарске услуге Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.11.2017. до 11:00
178Д17 Корпоративни поклони - Партија 1 Рекламни материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.11.2017. до 10:00
168У17 Израда плана управљања отпадом за Србију за период 2018 - 2020 годинe Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.11.2017. до 13:00
172Д17 Набавка службених униформи пилота Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
25.10.2017. до 11:00
153Р17 Радови на санацији дела фасаде торња АКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.10.2017. до 10:00
148Д17 Приручни алат и прибор Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
20.10.2017. до 11:00
146Д17 Затворена ауто приколица Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.10.2017. до 10:00
145Д17 Вентилатори просторија и пратећа опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.10.2017. до 11:00
143У17 Штампарске услуге Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.9.2017. до 10:00
142Д17 Гликол за потребе система климатизације и грејања Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.9.2017. до 13:00
129У17 Интервентне поправке аеродромских возила и механизације Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 5
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
11.9.2017. до 11:00
141Д17 Резервни делови и потрошни материјал за прикључне уређаје и радне машине Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.9.2017. до 10:00
124У17 Услуге процене фер вредности Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.9.2017. до 13:00
133У17 Координатор за безбедност и здравље на раду Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 1
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 2
31.8.2017. до 10:00
135Д17 Лична заштитна средства Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.8.2017. до 10:00
126Д17 Набавка службених униформи пилота Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
25.8.2017. до 11:00
117Д17 Резервни делови и потрошни материјал за прикључне уређаје и радне машине Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
7.8.2017. до 11:00
120У17 Услуга изношења и депоновања смећа са локације АКЛ Краљево Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
31.7.2017. до 10:00
118Д17 Алат за службу одржавања објеката и аутогаражу Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
3.8.2017. до 10:00
114У17 Дизајн и израда корпоративних публикација Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.8.2017. до 10:00
107У17 Дизајн штампаних и електронских огласа Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
26.7.2017. до 10:00
109Д17 Посуде за управљање отпадом Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.7.2017. до 11:00
112Д17 Набавка мазива Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.7.2017. до 11:00
95У17 Испитивање отпада Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2017. године
10.7.2017. до 11:00
101У17 Интерна контрола мера обезбеђивања на територији Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.7.2017. до 12:00
90У17 Обука за модуле 1, 18 и 17б Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
3.7.2017. до 13:00
106У17 Услуга изношења и депоновања смећа са локације АКЛ Краљево Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
28.6.2017. до 10:00
93Р17 Израда хоризонталне и вертикалне сигнализације у школском делу SMATSA ваздухопловне академије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.6.2017. до 11:00
94Д17 Грађевински, молерски и други потрошни материјал и опрема за потребе одржавања објеката Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.6.2017. до 10:00
89Д17 Алат и прибор, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Појашњење конкурсне документације 5
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
6.7.2017. до 10:00
88У17 Оглашавање и јавно објављивање огласа Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
15.6.2017. до 12:00
70У17 - Услуге дератизације и дезинсекције на удаљеним локацијама АКЛ Тиват Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.6.2017. до 13:00
83Д17 Потрошни материјал за штампарију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
6.6.2017. до 11:00
68Д17 Гликол за потребе система климатизације и грејања Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
5.6.2017. до 11:00
61У17 Биолошка заштита аеродрома Вршац од птица Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.5.2017. до 10:00
82Д17 Набавка алата и опрема за одржавање ваздухоплова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.6.2017. до 11:00
65Д17 Бојлери санитарни уређаји и други резервни материјал за водовод канализацију и заливне системе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.5.2017. до 11:00
64Д17 Набавка мазива Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
29.5.2017. до 13:00
59У17 Интервентне поправке аеродромских возила и механизације Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
30.5.2017. до 11:00
48Д17 Магацинска опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.5.2017. до 11:00
67Д17 Стручна литература и часописи Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.5.2017. до 11:00
84У17 Услуга превођења Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.5.2017. до 13:00
47У17 Услуга чишћења резервоара за авио бензин Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.5.2017. до 11:00
62Д17 Претплата за сервисна писма, билтене, директиве и стручну публикацију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.5.2017. до 11:00
81Д17 Резервни делови за аеродромску механизацију Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.5.2017. до 10:00
46Д17 Ентеријер за ваздухоплове Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.5.2017. до 11:00
38Д17 Усисивачи и машине за прање под притиском Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.5.2017. до 11:00
60Д17 Потрошни материјал за потребе одржавања аеродрома, објеката, писти, маневарских, површина, инсталација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
8.5.2017. до 11:00
43Д17 Канцеларијски материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
8.5.2017. до 12:00
29Р17 Радови на санацији хидрантске мреже АКЛ Краљево Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
21.4.2017. до 11:00
36У17 Испитивања у животној средини на локацији SAA Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.4.2017. до 10:00
13У17 Обука за ATOLL и LAGON софтвер Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.4.2017. до 13:00
14Д17 Материјал, прибор и пратећа средства за моторна возила, и пнеуматици, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
10.3.2017. до 10:00
16Д17 Браварски материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о доделу уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.3.2017. до 10:00
15Д17 Средства и потрошни материјал за одржавање, прање, чишћење и хигијену Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.3.2017. до 12:00
9Р17 Радови на изради челичних носача у куполи АКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.2.2017. до 11:00
6У17 Монтажа и санација антенских система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.2.2017. до 10:00
3У17 Одмашћивање кухињских инсталација у објектима SMATSA доо Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7.2.2017. до 10:10
81У16 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом поједничаном уговору из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
18.5.2016. до 10:00