Важи од: 2019-05-20 06:00:00     Важи до: 2019-05-20 12:00:00

LYBA GAMET VALID 200600/201200 LYBE-
LYBA BEOGRAD FIR BLW FL150
SECN I
SFC VIS : 06/08 CONTINENTAL PART LCA VAL 0600-2000M
FG/BR 10/12 S AND SE PART 2000-5000M SHRA
SIG CLD : S MONTENEGRO ISOL TCU/CB 3000/XXXXXFT AGL
10/12 S AND E PART ISOL/OCNL CB 2700/XXXXXFT AGL
SECN II
PSYS : 06 CENTRAL EUROPE L 1000HPA STNR NC BALKAN
WARM UNSTABLE AIR MASS
SFC WIND: 04-12KT LCA 15-20KT
WIND/T : 600M 220/10-15KT PS16 1500M 220/15-20KT
PS08 3000M 180-220/20-30KT MS04-MS01 4500M
AMSL 190-210/30KT MS12
SFC VIS : ABV 10000M
CLD : SCT/BKN CUSC 3000-4000/6000-7000FT SCT/BKN
AC 8000-10000/12000FT AGL
FZLVL : 7800-9200FT AMSL
MNM QNH : 1005HPA
VA : NIL
OTLK : 12/18 SFC VIS LCA 2000-5000M SHRA SIG CLD
ENTIRE FIR ISOL/OCNL EMBD CB 3000/XXXXXFT AGL
=

Подаци учитани у: 2019-05-20 09:37:15 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.