Важи од: 2019-07-23 00:00:00     Важи до: 2019-07-23 06:00:00

LYBA GAMET VALID 230000/230600 LYBE-
LYBA BEOGRAD FIR BLW FL150
SECN I
HAZARDOUS WX NIL
SECN II
PSYS : 03 CENTRAL EUROPE H 1025HPA STNR NC BALKAN
WARM STABLE AIR MASS
SFC WIND: 04-12KT LCA MAX 20-25KT
WIND/T : 600M 290-350/10KT AND SW PART 060/15KT PS20
1500M 350/15-20KT PS13 AND SW PART 050/10KT
PS16 3000M 350/15-20KT PS05 4500M AMSL 320-350/15-25KT
MS03
SFC VIS : ABV 10000M
CLD : FEW/SCT SC 4000/6000FT SCT AC 9000/11000FT
AGL
FZLVL : 13000-14000FT AMSL
MNM QNH : 1018HPA
VA : NIL
OTLK : 06/12 HAZARDOUS WX NIL
=

Подаци учитани у: 2019-07-23 03:47:49 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.