Важи од: 2020-04-10 18:00:00     Важи до: 2020-04-11 00:00:00

LYBA GAMET VALID 101800/110000 LYBE-
LYBA BEOGRAD FIR BLW FL150
SECN I
HAZARDOUS WX NIL
SECN II
PSYS : 18 CENTRAL EUROPE H 1025HPA STNR NC BALKAN
WARM STABLE AIR MASS
SFC WIND: 05-10KT
WIND/T : CONTINENTAL PART 600M 020/10KT PS12 1500M
310/15KT PS05 3000M 340/10KT MS02 4500M
AMSL 340/20KT MS11 S MONTENEGRO 600M 040/05KT
PS15 1500M 050/10KT PS08 3000M 350/10KT
MS02 4500M AMSL 340/15KT MS11
SFC VIS : ABV 10000M
CLD : NIL
FZLVL : 8000-9000FT AMSL
MNM QNH : 1016HPA
VA : NIL
OTLK : 00/06 HAZARDOUS WX NIL
=
Важи од: 2020-04-10 12:00:00     Важи до: 2020-04-10 18:00:00

LYBA GAMET VALID 101200/101800 LYBE-
LYBA BEOGRAD FIR BLW FL150
SECN I
HAZARDOUS WX NIL
SECN II
PSYS : 12 CENTRAL EUROPE H 1025HPA STNR NC BALKAN
WARM STABLE AIR MASS
SFC WIND: 05-10KT
WIND/T : CONTINENTAL PART 600M 340/15KT PS14 1500M
340/15KT PS06 3000M 350/15KT MS04 4500M
AMSL 340/15KT MS11 S MONTENEGRO 600M 080/05KT
PS16 1500M 040/10KT PS09 3000M 020/10KT
MS01 4500M AMSL 350/05KT MS12
SFC VIS : ABV 10000M
CLD : NIL
FZLVL : 7500-9000FT AMSL
MNM QNH : 1015HPA
VA : NIL
OTLK : 18/24 HAZARDOUS WX NIL
=

Подаци учитани у: 2020-04-10 17:59:06 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.