Подаци учитани: 2020.08.13 18:00:14 UTC
Одаберите мапу:

Приказана карта: meteoswl/2008131616___swl-18-24
ОБЈАШЊЕЊЕ SWL карте

PDF EXPORT: meteoswl/2008131616___swl-18-24.pdf


Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.