Подаци учитани: 2020.04.10 20:23:28 UTC
Одаберите мапу:

Приказана карта: meteoswl/2004101654___swl-18-24
ОБЈАШЊЕЊЕ SWL карте

PDF EXPORT: meteoswl/2004101654___swl-18-24.pdf


Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.