Подаци учитани: 2019.07.23 03:54:19 UTC
Одаберите мапу:

Приказана карта: meteoswl/1907222108___swl-24-06
ОБЈАШЊЕЊЕ SWL карте

PDF EXPORT: meteoswl/1907222108___swl-24-06.pdf


Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.