АеродромСадржај TAF прогнозе
LYBETAF LYBE 240500Z 2406/2506 35005KT CAVOK TX28/2413Z TN18/2503Z TEMPO 2409/2416 35015KT=
LYBTTAF LYBT 240500Z 2406/2506 01003KT CAVOK TX28/2413Z TN16/2503Z BECMG 2409/2411 01015KT BECMG 2415/2417 01005KT=
LYKVTAF LYKV 240500Z 2406/2506 32003KT 9999 SCT050 TX28/2413Z TN20/2503Z BECMG 2409/2411 31015KT BECMG 2415/2417 31005KT=
LYNITAF LYNI 240500Z 2406/2506 33007KT CAVOK TX30/2413Z TN18/2503Z TEMPO 2409/2417 32018KT=
LYVRTAF LYVR 240500Z 2406/2506 36005KT CAVOK TX29/2413Z TN16/2503Z TEMPO 2409/2416 34016KT=
LYUZTAF LYUZ 240500Z 2406/2506 30005KT CAVOK TX22/2413Z TN15/2503Z=
LYPGTAF LYPG 240500Z 2406/2506 02009KT CAVOK TX35/2413Z TN23/2503Z PROB40 TEMPO 2406/2410 02015G25KT BECMG 2417/2419 02018KT=
LYTVTAF COR LYTV 240500Z 2406/2506 35014KT CAVOK TX35/2413Z TN23/2503Z BECMG 2408/2410 23009KT BECMG 2417/2419 02012KT TEMPO 2418/2505 03015G25KT=

Подаци учитани у: 2019-07-24 05:24:42 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.