​Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
7-19 Интерактивни инфо киоск Позив за подношење понуда
Одлука о издавању наруџбенице
27.5.2019. до 12:00
Закуп магацинског простора за складиштење добара - основних средстава и резервних делова за SMATSA доо Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
27.5.2019. до 10:00
5-19 Часописи, стручна литература и публикације - Порези и рачуноводство Позив за подношење понудa
Одлука о издавању наруџбенице
13.3.2019. до 12:00
3-19 Часописи, стручна литература и публикације - Рачуноводствена пракса Позив за подношење понуда
Одлука о издавању наруџбенице
1.3.2019. до 12:00
2-19 Часописи, стручна литература и публикације - Порези и рачуноводство Позив за подношење понуда
Одлукао о обустави поступка
18.2.2019. до 12:00
1-19 Набавка базе прописа Paragraf Lex и Пореско рачуноводствени инструктор Позив за подношење понуда
Одлука о издавању наруџбенице
29.1.2019. до 12:00