​Јавне набавке

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
53Д19 Набавка уређаја за климатизацију и грејање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
16.5.2019. до 11:00
55Р19 Инвестиционо одржавање метео станице на аеродрому Батајница Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
15.5.2019. до 10:00
67Д19 Телекомуникациони каблови и пратећи материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
13.5.2019. до 11:00
76Д19 Картични систем контроле приступа у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
13.5.2019. до 14:00
75Д19 Резервни делови за уређаје из области енергетике Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
13.5.2019. до 10:00
69Д19 Набавка видео надзора за објекте SMATSA дoo са инсталацијом Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурне документације 1
13.5.2019. до 10:00
62Д19 Резервни делови за систем светлосног обележавања маневарских површина аеродрома Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
13.5.2019. до 10:00
56Д19 SAUTER програмски пакети Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
10.5.2019. до 10:00
39Д19 Штампарска опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
10.5.2019. до 11:30
49У19 Услуга добров. здрав. осигурања запослених и путно здрав. осигурање за служ. путовања запослених у иностранство Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
9.5.2019. до 10:00
50У19 Услуга одржавања и прања камених површина у партеру ЦКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
8.5.2019. до 11:00
63Д19 Пасивна телекомуникациона опрема и потрошни телекомуникациони материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
8.5.2019. до 12:00
37Д19 Намештај Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
8.5.2019. до 10:00
46У19 Услуге поправке и одржавања моторних возила Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
6.5.2019. до 10:00
40У19 Услуге испитивања услова радне околине и средстава за рад Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
6.5.2019. до 10:00
35Д19 Резервни делови за флоту - С172, С310 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
6.5.2019. до 10:00
64Р19 Радови на замени свих затезних сајли NDB TAZ и NDB RO и радови на фарбању заштитне дрвене ограде на локацији Rx цента Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
6.5.2019. до 11:00
42У19 Израда Пројектне документације за изградњу ТК и EE инфраструктуре за потребе повезивања објеката у зони Аеродрома Н Т Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
6.5.2019. до 13:00
43Р19 Санација ЗРНС објеката, МЕТЕО станице АКЛ Београд и VOR-DME BEO Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
6.5.2019. до 10:00
65Д19 Резервни делови за централни систем за надзор и управљање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
3.5.2019. до 10:00
22У19 Услуга одржавања софтвера за рачуноводство Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додли уговора
9.4.2019. до 10:00
28У19 Услуга израде техничке документације за реконструкцију Управне зграде SMATSA доо Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
25.4.2019. до 10:00
33Р19 Радови на санацији система за одвођење и пречишћавање фекалне канализације Аеродрома Вршац Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
24.4.2019. до 10:00
41Д19 Набавка елемената за заштиту од сунца Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
22.4.2019. до 13:30
29У18 Услуга одржавања зелених површина и приступних путева Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
22.4.2019. до 00:00
36У19 Ревизија елиса за авионе Cessna 172 и Cessna 310 Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
22.4.2019. до 10:00
47У19 Дефектажа авио компоненти Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
19.4.2019. до 11:00
31Р19 Браварски радови Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
22.4.2019. до 13:00
30Р19 Стаклорезачки радови Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
18.4.2019. до 10:00
13Д19 Потрошни и инсталациони материјал за одржавање електроенергетских уређаја и система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
15.4.2019. до 11:00
25У19 Поправка компоненти мултиплексне опреме 1511MAX Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
11.4.2019. до 10:00
12У19 Услуга израде техничке документације за изградњу објекта и потребне инфраструктуре за РС Врсута Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
8.4.2019. до 10:00
23У19 Услуге шпедитерских агенција Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 5
8.4.2019. до 13:00
19У19 Услуга техничког прегледа објекта Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне докуменатације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
3.4.2019. до 11:00
14Р19 Припремни радови за инсталацију VDF система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
1.4.2019. до 11:00
15У19 Израда техничке документације за изградњу инфраструктуре за потребе нових система у торњу АКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.4.2019. до 14:00
21У19 Одржавање и санација кабловске инфраструктуре на територији Србије Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 3 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора
29.3.2019. до 10:00
24Д19 Сијалице и светиљке Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
29.3.2019. до 13:00
10У19 Услуга ревизије финансијских извештаја Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
25.3.2019. до 10:00
20Д19 Часописи, стручна литература и публикације - CEKOS Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.3.2019. до 10:00
11Р19 Радови на заштити од продора воде у објекат АКЛ Тиват и санација од последица продора воде Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
20.3.2019. до 10:00
8У19 Чување радио навигационих уређаја - радио фарова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 5
Обавештење о обустави поступка Партија 6
Обавештење о закљуценом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљуценом уговору Партија 3
Обавештење о закљуценом уговору Партија 7
11.3.2019. до 09:00
18Д19 Набавка ЕЕ уређаја за транзицију Step 1.2.1 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.3.2019. до 10:00
6У19 Набавка услуге израде и ажурирања студије обрачуна `Weighted Average Cost of Capital` (WACC) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.3.2019. до 11:00
7Д19 Набавка електричне енергије за објекте SMATSA доо у Србији Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7.3.2019. до 10:00
3У19 Услуга IP конективности, територија Србије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
4.3.2019. до 13:00
2У19 Електронске комуникационе услуге у међународном саобраћају, територија Србије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.3.2019. до 10:00
5Д19 Запречна светла за анемометре и антенске системе навигационих уређаја Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
25.2.2019. до 10:00
237У18 Израда техничке докум за потребе доградње обј ТКЛ PG и реконст ЕЕ и ТК инфрастру око ПСС PG са усл ревиз тех док Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.1.2019. до 10:00
230Д18 Апликативни софтвер за прогностичке радне станице са хардвером Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.12.2018. до 10:00
241Д18 Замена централног система климатизације у објекту Предајни центар Рудник Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
16.1.2019. до 10:00
242Д18 Набавка Veeam софтвер лиценце Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.12.2018. до 10:00
235У18 Сервис и одржавање система техничке заштите Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.1.2019. до 10:00
228У18 Услуге израде планова заштите од пожара Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
27.12.2018. до 10:00
212Д18 Добра за потребе унапређења OMSN уређаја 1660SM, 1650SM-C и система за надзор 1353 NMS Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.12.2018. до 13:00
226У18 Услуге превоза запослених Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
27.12.2018. до 10:00
213У18 Услуга унапређења OMSN уређаја 1660SM, 1650SM-C и система за надзор 1353 NMS са подршком у одржавању Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 4
Појашњење конкурсне документације 5
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.12.2018. до 10:00
217У18 Услуге поправке и одржавања моторних возила, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурснe документацијe
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка П1
Обавештење о обустави поступка П2
Обавештење о закљученом уговору П5
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору П3
14.11.2018. до 10:00
229У18 Ангажовање професионалних официра и подофицира Војске Србије упућених на рад у SMATSA доо Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
19.11.2018. до 10:00
227У18 Сервис и поправка противпожарних система и опреме у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.12.2018. до 10:00
189Д18 Набавка и инсталација VDF система Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.10.2018. до 10:00
225У18 Израда пројекта вертикалне сигнализације маневарских површина аеродрома Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.12.2018. до 10:00
203У18 Услуга одржавања софтвера за јавне набавке и набавка додатних корисничких лиценци Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.11.2018. до 10:00
206У18 Услуга одржавања софтвера за EAD Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
3.12.2018. до 13:00
221Д18 Microsoft лиценце Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученим појединачним наруџбеницама из Оквирног споразума 1 квартал 2019
3.12.2018. до 10:00
204Д18 Презентациона, аудио и видео опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
26.11.2018. до 10:00
202У18 Услуге осигурања имовине и моторних возила Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
23.11.2018. до 10:00
216Д18 Набавка млазног горива у Црној Гори Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.11.2018. до 10:00
214У18 Услуга физичког и противпожарног обезбеђења лица, опреме и објеката SMATSA доо - Црна Гора Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.11.2018. до 10:00
210Р18 Извођење радова на адаптацији ЕЕ станице ЦКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.11.2018. до 11:00
205У18 Услуга одржавања зелених површина и приступних путева у Београду и Краљеву Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
19.11.2018. до 10:00
209Д18 Набавка софтвера и лиценци Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
16.11.2018. до 10:00
195У18 Чувари радио фарова у Црној Гори, по партијама Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
12.10.2018. до 10:00
197У18 Позиционирање и техничка подршка за смештај авиона на аеродрому Никола Тесла Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.11.2018. до 13:00
192У18 Услуге одржавања хигијене у објектима SMATSA Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Oдлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење 2 о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору
13.11.2018. до 10:00
180У18 Ремонт мотора, базно одржавање авиона и система за калибражу у овлашћеном сервису Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2019. године
31.10.2018. до 10:00
183Р18 Грађевински радови за потребе одржавања објеката Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
31.10.2018. до 10:00
198Д18 Емулатор Voice over IP саобраћаја - VoIP Simulator Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.10.2018. до 13:00
182Д18 Набавка електричне енергије за објекте SMATSA доо у Црној Гори Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.10.2018. до 10:00
201У18 Услуге поправке и одржавања моторних возила, по партијама Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
5.10.2018. до 10:00
199Д18 Рачунарска мрежа, набавка опреме и инсталација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
26.10.2018. до 10:00
196Д18 Рачунари, сервери и системи за складиштење података Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Измена конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 5
Конкурсна документација 4
Појашњење конкурсне документације 6
Појашњење конкурсне документације 7
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
24.10.2018. до 10:00
186Д18 Набавка млазног горива у Црној Гори Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
20.9.2018. до 10:00
194У18 Услуга ванредног сервиса и поправке система за аутоматску дојаву гашење пожара у АКЛ Тиват Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
26.10.2018. до 11:30
181Д18 Набавка горива, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
19.10.2018. до 10:00
175У18 Израда техничке документације за потребе Тerminal Area Radar Београд и приводне инфраструктуре Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
Одлука 2 о измени уговора
17.10.2018. до 10:00
187У18 Услуга физичког и противпожарног обезбеђења лица, опреме и објеката SMATSA доо - Црна Гора Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
12.9.2018. до 10:00
169Р18 Припремни радови на локацијама и постављање контејера за потребе инсталације NDB уређаја у Србији и Црној Гори Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњења конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 5
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
22.10.2018. до 10:00
188У18 Услуге текућег одржавања објеката и опреме у објектима Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
8.10.2018. до 10:00
185Р18 Радови на одржавању објекта АКЛ Батајница Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
3.9.2018. до 10:00
167У18 Обуке за стицање основног и напредног знања за манипулацију софтвером за анализу радарских података Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
26.9.2018. до 13:00
177Д18 Унапређење КГХ система у Центру контроле летења Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.9.2018. до 14:00
173Д18 Главни зупчаник обртног механизма антенског система радарa Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.9.2018. до 13:00
184У18 Услуге одржавања лифтова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
24.9.2018. до 10:00
149У18 Услуга одржавања симулатора Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.10.2018. до 09:45
148Д18 Унапређење система за снимање и репродукцију говорне комуникације за потребе Центра контроле летења Београд Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.7.2018. до 12:30
150У18 Израда телекомуникационих пројеката за потребе прибављања дозвола за коришћење радио фреквенција Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење 1 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
20.9.2018. до 10:00
68У18 Тестирање ТЕА тестом Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.9.2018. до 13:00
166Р18 Радови на преграђивању сале за симулатор у згради SMATSA Training Center Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
17.9.2018. до 11:00
174Р18 Радови на санацији антенских стубова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.9.2018. до 13:00
170Р18 Радови на реконструкцији Техничког центра - фаза 2 Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.9.2018. до 11:00
157Д18 Набавка резервних делова за флоту - С172, С310 Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење 1 конкурсне документације
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.9.2018. до 10:00
178Д18 SAUTER лиценца Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.9.2018. до 10:00
165Д18 Набавка уређаја за климатизацију и грејање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.9.2018. до 11:00
134У18 Израда техничке док за потребе доградње објек ТКЛ PG и реконст ЕЕ и ТК инфрастр око ПСС PG са усл ревиз тех док Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
24.9.2018. до 13:00
171Д18 Набавка контрола, алата и развојних окружења за израду софтвера Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.9.2018. до 10:00
142Д18 Набавка и инсталација ДЕА за потребе ТКЛ Подгорица Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
11.9.2018. до 10:00
146Д18 Апликативни софтвер за прогностичке радне станице са хардвером Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације
Појашњења конкурсне документације 2
Измена конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 3 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 4 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 5
Појашњење конкурсне документације 6
Појашњење конкурсне документације 7
Појашњење конкурсне документације 8
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
5.10.2018. до 10:00
164Д18 Набавка роло завеса Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
6.9.2018. до 10:00
154У18 Електронске комуникационе услуге - Закуп дигиталних водова у међународном саобраћају од адресе наручиоца на терито Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.9.2018. до 10:00
126Д18 Резевни делови за потребе система у области телекомуникација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.8.2018. до 13:00
130Д18 Радне столице за контролоре летења Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.8.2018. до 10:00
116Д18 Tuner лиценца за Galaxy 5500 UPS и Galaxy 3500 UPS са припадајућим обукама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
27.8.2018. до 10:00
158Р18 Радови на санацији и текућем одржавању паркинга у дворишту Управне зграде на Тргу Николе Пашића Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
27.8.2018. до 10:00
139Д18 Набавка мазива Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.8.2018. до 14:00
161Д18 Резервни делови и потрошни материјал за мрежну опрему Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.8.2018. до 10:00
132Д18 Алат и опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.8.2018. до 10:00
137Д18 Намештај Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.8.2018. до 10:00
131У18 Ревизија авио компоненти Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
20.8.2018. до 10:00
97Д18 Надоградња постојећих конзола у оперативним салама АКЛ Батајница, АКЛ Краљево, АКЛ Ниш и АКЛ Тиват и набавка ергоно Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.7.2018. до 10:00
122У18 Услуге одржавања LDAP сервиса Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.8.2018. до 10:00
138У18 Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за службена путовања у Контроли летења Србије и Црне Горе SMA Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 01
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 02
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године
Одлука о издавању наруџбенице 03
Одлука о издавању наруџбенице-обустави поступка 04
Одлука о издавању наруџбенице 05
Одлука о издавању наруџбенице 06
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 07
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 08
Одлука о издавању наруџбенице 09
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 10
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 11
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 12
Одлука о издавању наруџбенице 13
Одлука о издавању наруџбенице 14
Одлука о издавању наруџбенице 15
Одлука о издавању наруџбенице 16
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 17
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 18
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 19
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 20
Одлука о издавању наруџбенице 21
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 22
Одлука о издавању наруџбенице 23
Одлука о издавању наруџбенице 24
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 25
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 26
Одлука о издавању наруџбенице 27
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 28
Одлука о издавању наруџбенице 29
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2018. године
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 30
Одлука о издавању наруџбенице 31
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 32
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 33
Одлука о издавању наруџбенице 34
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 35
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 36
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 37
Одлука о издавању наруџбенице 38
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 39
Одлука о издавању наруџбенице 40
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 41
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 42
Одлука о издавању наруџбенице 43
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 44
Одлука о издавању наруџбенице 45
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 46
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 47
Одлука о издавању наруџбеницеобустави поступка 48
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 49
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 50
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 51
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 52
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 53
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 54
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 55
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2019. године
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 56
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 57
13.8.2018. до 13:00
145Д18 Израда и набавка софтверских решења Електронска писарница и Систем за управљање документима и садржајима Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 5
Измена конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
3.9.2018. до 10:00
144Д18 Систем за дојаву и гашење пожара Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.8.2018. до 10:00
151У18 Одржавање информационог система за обрачун зарада и накнада запослених у организационим јединицама SMATSA доо у ЦГ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.7.2018. до 10:00
101У18 Услуге поправке и одржавања моторних возила, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора-обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 8
Обавештење о обустави поступка Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
13.8.2018. до 09:30
114У18 Стручно-техничка подршка у одржавању DVOR-DME уређаја у пост-гарантном року Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Појашњење конкурсне документације 1
28.8.2018. до 09:00
112У18 Стручно-техничка подршка у одржавању система VAISALA Oбавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.8.2018. до 08:30
113Д18 Резервни делови за системе VAISALA Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.8.2018. до 12:00
115У18 Тестирање и испитивање електроенергетске опреме и уређаја Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
9.8.2018. до 10:00
72У18 Услуга одржавања симулатора ALSIM Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.8.2018. до 10:00
93У18 Израда пројекта вертикалне сигнализације маневарских површина аеродрома Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
6.8.2018. до 10:00
94Д18 Емулатор Voice over IP саобраћаја - VoIP Simulator Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
7.8.2018. до 10:00
69У18 Стручно-техничка подршка у одржавању софтвера SAWAS и SRCAWS Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.7.2018. до 10:00
98У18 Услуге текућег одржавања објеката и опреме у објектима Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави П3
Обавештење о закљученом уговору П8
Обавештење о закљученом уговору П6
Обавештење о закљученом уговору П2
Обавештење о закљученом уговору П7
Oбаавештење о закљученом уговору П1
Обавештење о обустави П4
Обавештење о закљученом уговору П5
27.7.2018. до 09:00
ЈН 118Д18 Надоградња AFTN AMHS система Корак 2 Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење у закљученом уговору
12.7.2018. до 08:15
75Д18 Мерна опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.7.2018. до 10:00
102Д18 Закуп штампача и штампарска опрема, по партијама Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
23.7.2018. до 10:00
121Р18 Радови на одржавању објекта АКЛ Батајница Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
23.7.2018. до 13:00
141Д18 Резервни делови за уређаје за непрекидно напајање електричном енергијом Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.7.2018. до 10:00
92У18 Услуге одржавања лифтова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
16.7.2018. до 10:00
81У18 Услуга физичког и противпожарног обезбеђења лица, опреме и објеката SMATSA доо, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Одлука о измени уговора Партија 1
16.7.2018. до 10:00
58Д18 Индустријски конвертори Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.7.2018. до 14:00
125Д18 Резервни делови за дизел електричне агрегате Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.7.2018. до 10:00
60Д18 Уља и мазива за радарске и енергетске уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
11.7.2018. до 11:00
100Д18 Моторна возила, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
9.7.2018. до 10:00
66Д18 Набавка и инсталација VDF система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Појањење конкурсне документације 4
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави
23.7.2018. до 10:00
88Д18 Обнова лиценци Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
9.7.2018. до 11:00
70У18 Еталонирање метеоролошке мерне опреме Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
6.7.2018. до 10:00
127Д18 Набавка млазног горива, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
2.7.2018. до 10:00
77Р18 Радови за преграђивање сале за симулатор у згради SMATSA Training Center Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2.7.2018. до 12:00
63Д18 IP радио-релејна мрежа за пренос сервиса контроле летења (говора и података) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.7.2018. до 10:00
110Д18 Резервни делови за IT уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
2.7.2018. до 10:00
119Д18 Репро материјал за офсет штампу и коричење Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.6.2018. до 10:00
89Д18 Ручна ватрогасна опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
29.6.2018. до 11:00
86Р18 Радови на санацији антенских стубова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена конкурсне документације 1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
28.6.2018. до 13:00
46Д18 Резервни дигитални барометри за МЕТ системе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.6.2018. до 11:00
51Р18 Радови на реконструкцији Техничког центра - фаза 2 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
25.6.2018. до 11:00
91Д18 Резервни делови за ЦСНУ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.6.2018. до 13:00
105У18 Одржавање енергетских система и постројења Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 1
25.6.2018. до 10:00
65Д18 Набавка роло завеса Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
22.6.2018. до 12:00
96Д18 Набавка контрола, алата и развојних окружења за израду софтвера Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
22.6.2018. до 10:00
38У18 Чувари радио фарова, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Партија 20
Обавештење о закљученом уговору Партија 21
Обавештење о закљученом уговору Партија 22
Обавештење о обустави поступка Партија 23
Обавештење о обустави поступка Партија 25
Обавештење о закљученом уговору Партија 24
Обавештење о закљученом уговору Партија 26
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 13
Обавештење о закљученом уговору Партија 14
Обавештење о закљученом уговору Партија 15
Обавештење о закљученом уговору Партија 17
Обавештење о закљученом уговору Партија 18
Обавештење о закљученом уговору Партија 19
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 16
22.6.2018. до 10:00
71Д18 Сигурносни ормар Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.6.2018. до 11:00
78Р18 Радови на санацији и текућем одржавању паркинга у дворишту Управне зграде на Тргу Николе Пашића Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
21.6.2018. до 15:00
95У18 Подршка и одржавање софтвера за радио предикцију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.6.2018. до 10:00
82Д18 Канцеларијски материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године Партија 1
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године Партија 2
Обавештење о закљученим појединачним наруџбеницама из Оквирног споразума 1 квартал 2019 Партија 2
21.6.2018. до 10:00
22Д18 Главни зупчаник обртног механизма антенског система радарa Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Измена конкурсне документације 3
Обавештење о продужењу рока 2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
21.6.2018. до 13:00
27Р18 Радови на изградњи топловода за прикључење зграде ЦКЛ Београд на систем даљинског грејања аеродрома „Никола Тесла“ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
21.6.2018. до 13:30
67Д18 Рачунарска мрежа и набавка опреме Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.6.2018. до 10:00
39Р18 Радови на проширењу паркинг простора зграде SMATSA Training Center Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
18.6.2018. до 11:00
79У18 Израда техничке документације за потребе реконструкцијe ЕЕ инсталација у хангарима 1 и 2 у оквиру SAA Вршац Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.6.2018. до 10:00
57Д18 Потрошни материјал за потребе одржавања аеродрома, објеката, писти, маневарских, површина, инсталација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.6.2018. до 11:00
45У18 Услуга одржавања софтвера за тестове и испите Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.6.2018. до 11:00
61Д18 Набавка резервних делова за флоту -С172, С310 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
13.6.2018. до 10:00
80Р18 Изградња ограде око објекта NDB Вршац и противпожарног појаса око објеката NDB и VOR Вршац Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
13.6.2018. до 10:00
30Д18 Набавка уређаја за климатизацију и грејање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
13.6.2018. до 11:00
55У18 Ангажовање професионалних официра и подофицира Војске Србије упућених на рад у SMATSA доо, по партијама Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору П7
Обавештење о закљученом уговору П2
Обавештење о закљученом уговору П4
Обавештење о закљученом уговору П5
Обавештење о закљученом уговору П1
Обавештење о закљученом уговору П3
Обавештење о закљученом уговору П6
22.5.2018. до 10:00
34Р18 Радови на одржавању објеката у Вршцу Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
11.6.2018. до 11:00
62Д18 Резервни делови и потрошни материјал за рачунарску опрему Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
8.6.2018. до 10:00
56Д18 Алат и прибор, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
14.6.2018. до 10:00
48У18 Услуге превоза запослених на аеродром Београд Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.6.2018. до 11:00
42У18 Ревизија елисе Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.6.2018. до 10:00
49Д18 Акумулатори за дизел електричне агрегате и батерије за електроенергетске уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2018. године
Обавештење о закљученим појединачним наруџбеницама из Оквирног споразума 1 квартал 2019
30.5.2018. до 10:00
33Р18 Радови на санацији кабловског моста преко ријеке Цијевне Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
28.5.2018. до 11:00
52Д18 SAUTER лиценца Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
28.5.2018. до 14:00
44Д18 Инсталација видео надзора на објектима SMATSA дoo Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.5.2018. до 10:00
31Д18 Замена централног система климатизације у објекту Предајни центар Рудник Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
29.5.2018. до 10:00
37У18 Услуга добровољног здравственог осигурања запослених Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.5.2018. до 10:00
29У18 Услуга одржавања зелених површина и приступних путева, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
25.5.2018. до 10:00
32Д18 Замена система КГХ на објекту РС Муртеница Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.5.2018. до 14:00
28Р18 Извођење радова на ЕЕ инфраструктури за повезивање ЕЕ блока и зграде ЦКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
21.5.2018. до 12:00
36Д18 Резервни делови за систем светлосног обележавања Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.5.2018. до 10:00
26У18 Сервис и поправка конференцијског и аудио-видео претзентационог система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.5.2018. до 11:00
18У18 Обука за регулативу ЕУ 2017-373 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7.5.2018. до 10:00
23Д18 Електроенергетски каблови и пратећи материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
14.5.2018. до 11:00
21Д18 Унапређење система за снимање и репродукцију говорне комуникације за потребе Центра контроле летења Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
24.5.2018. до 10:00
13Д18 Часописи, стручна литература и публикације - CEKOS Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.4.2018. до 10:00
17Р18 Радови на проширењу електроенергетских и телекомуникационих инсталација за потребе нових система контроле летења Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Clarification of tender documents 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Појашњење конкурсне документације 5
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.4.2018. до 10:00
11Д18 Набавка гаса за SMATSA Ваздухопловну академију Вршац Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
2.4.2018. до 11:00
8Д18 Надоградња постојећих конзола у оператив салама АКЛ Батајница, АКЛ Краљево, АКЛ Ниш и АКЛ Тиват и наба ерго нос за мон Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
30.3.2018. до 10:00
12Р18 Извођење радова на eлектроенергетској и телекомуникационој инфраструктури у зони полетно слетне стазе Тиват Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Измена 3 конкурсне документацијe
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 4 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
27.3.2018. до 10:00
6У18 Подршка и одржавање софтвера за радио предикцију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
23.3.2018. до 13:00
10Д18 Инсталациони материјал за VHF-UHF антене Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.3.2018. до 13:00
3Д18 Унапређење VHF-UHF радио система на локацијама Свети Илија и Добра Вода Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
9.3.2018. до 10:00
7У18 Монтажа и санација антенских система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.3.2018. до 11:00
4Д18 Набавка електричне енергије за Србију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.3.2018. до 10:00
199У17 Услуге одржавања активне мрежне опреме Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума
Обавештење 3 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума
29.1.2018. до 10:00
188У17 Електронске комуникационе услуге - мобилна телефонија Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока 2
Измена конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 4 конкурсне документације
Обавештење 3 о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 4
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.12.2017. до 14:00
115У17 Електронске комуникационе услуге, територија Србије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење 1 о закљученим појединачним уговорима из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученим појединачним уговорима из оквирног споразума
6.9.2017. до 10:00
52У17 Базно одржавање авиона у овлашћеном сервису Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључивању оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума
23.6.2017. до 10:00
54У17 Услуга подршке током одржавања ЕЕ каблова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума
12.6.2017. до 11:00
37У17 Услуге закупа фиксне електронске комуникационе мреже за потребе IP конективности Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
12.6.2017. до 10:00
31У17 Електронске комуникационе услуге, територија Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1 и 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3
Обавештење о закљученом уговору П2
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума Партија 2
Обавештење 1 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума Партија 3
14.6.2017. до 15:00
44Д17 Пасивна телекомуникациона опрема и потрошни телекомуникациони материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом ОС, П2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
Обавештење 3 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 2
7.6.2017. до 13:00
25Д17 Телекомуникациони каблови и пратећи материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавеештење о закљученом ОС П1
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
Обавештење 3 о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 2
24.5.2017. до 13:00
18У17 Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за служб пут у SMATSA доо и организ учешћа на сем, конгрес, сај Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о закључењу оквирног споразуму
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Одлука о издавању наруџбенице 01
Одлука о издавању наруџбенице 02
Одлука о издавању наруџбенице 03
Одлука о издавању наруџбенице 04
Одлука о издавању наруџбенице 05
Одлука о издавању наруџбенице 06
Одлука о издавању наруџбенице 07
Одлука о издавању наруџбенице 08
Одлука о издавању наруџбенице 09
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2017. године
Одлука о издавању наруџбенице 10
Одлука о издавању наруџбенице 11
Одлука о издавању наруџбенице 12
Одлука о издавању наруџбенице 13
Одлука о издавању наруџбенице 14
Одлука о издавању наруџбенице 15
Одлука о издавању наруџбенице 16
Одлука о издавању наруџбенице 17
Одлука о издавању наруџбенице 18
Одлука о издавању наруџбенице 19
Одлука о издавању наруџбенице 20
Одлука о издавању наруџбенице 21
Одлука о издавању наруџбенице 22
Одлука о издавању наруџбенице 23
Одлука о издавању наруџбенице 24
Одлука о издавању наруџбенице 25
Одлука о издавању наруџбенице 26
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2017. године
Одлука о издавању наруџбенице 27
Одлука о издавању наруџбенице 28
Одлука о издавању наруџбенице 29
Одлука о издавању наруџбенице 30
Одлука о издавању наруџбенице 31
Одлука о издавању наруџбенице 32
Одлука о издавању наруџбенице 33
Одлука о издавању наруџбенице 34
Одлука о издавању наруџбенице 35
Одлука о издавању наруџбенице 36
Одлука о издавању наруџбенице 37
Одлука о обустави поступка издавањa наруџбенице 38
Одлука о издавању наруџбенице 39
Одлука о издавању наруџбенице 40
Одлука о издавању наруџбенице 41
Одлука о издавању наруџбенице 42
Одлука о издавању наруџбенице 43
Одлука о издавању наруџбенице 44
Одлука о издавању наруџбенице 45
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2018. године
Одлука о издавању наруџбенице 46
Одлука о издавању наруџбенице 47
Одлука о издавању наруџбенице 48
Одлука о издавању наруџбенице 49
Одлука о издавању наруџбенице 50
Одлука о издавању наруџбенице 51
Одлука о издавању наруџбенице 52
Одлука о издавању наруџбенице 53
Одлука о издавању наруџбенице 54
Одлука о издавању наруџбенице 55
Одлука о издавању наруџбенице 56
Одлука о издавању наруџбенице 57
Одлука о издавању наруџбенице 58
Одлука о издавању наруџбенице 59
18U17 Odluka - 60
Одлука о издавању наруџбенице 61
Одлука о издавању наруџбенице 62
Одлука о издавању наруџбенице 63
Одлука о издавању наруџбенице 64
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2018. године
Одлука о издавању наруџбенице 65
Одлука о издавању наруџбенице 66
Одлука о издавању наруџбенице 67
Одлука о издавању наруџбенице 68
Одлука о издавању наруџбенице 69
Одлука о издавању наруџбенице 70
Одлука о издавању наруџбенице 71
Одлука о издавању наруџбенице 72
Одлука о издавању наруџбенице 73
Одлука о издавању наруџбенице 74
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године
13.4.2017. до 10:00
260Р16 Стаклорезачки радови, по партијама Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавештење о закљученом појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
Обавештење 2 о закљученом појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
Обавештење 3 о закљученом појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
1.12.2016. до 10:00