​Јавне набавке

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
82Р20 Санација ЗРНС објеката у Србији Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсна документације 2
25.9.2020. до 11:00
72У20 Услуге електронских комуникација и IP конективности у домаћем и међународном саобраћају на територији Србије и Црне Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Појашњење конкурсне документације 5
25.9.2020. до 10:00
68У20 Услуге подршке у одржавању у пост-гарантном периоду за уређајe и системе произвођача Indra Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 2
30.9.2020. до 10:00
69У20 Техничка подршка у одржавању ARTAS, SDDS-NG и AFTN-AMHS система у вангарантном периоду Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
20.8.2020. до 10:00
71Д20 Набавка електричне енергије за Црну Гору Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
24.8.2020. до 10:00
34Д20 Резервни делови за флоту - С172, С310 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
7.8.2020. до 10:00
70Д20 Електроенергетски каблови и пратећи материјал Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
6.8.2020. до 10:00
61У20 Услуге одржавања лифтова, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
22.7.2020. до 10:00
60У20 Услуге текућег одржавања објеката и опреме у објектима Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партије 2, 3, 4, 5, 6 и 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
20.7.2020. до 10:00
63У20 Сервис и поправка противпожарних система и опреме у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.7.2020. до 11:00
62У20 Услуге мобилне телефоније Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.7.2020. до 10:00
46Д20 Софтвер и лиценце, по партијама Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Појашњење конкурсне документације 5
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
1.7.2020. до 10:00
58У20 Чување радионавигационих уређаја - радио фарова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 6
Обавештење о обустави поступка Партија 13
Обавештење о обустави поступка Партија 14
Обавештење о обустави поступка Партија 20
Обавештење о обустави поступка Партија 21
Обавештење о обустави поступка Партија 22
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 15
Обавештење о закљученом уговору Партија 16
Обавештење о закљученом уговору Партија 17
Обавештење о закљученом уговору Партија 18
Обавештење о закљученом уговору Партија 19
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Одлука о обустави поступка Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 2
29.6.2020. до 09:00
55У20 Услуга одржавања програма за основна средства Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.6.2020. до 10:00
43У20 Услуге превоза запослених Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.6.2020. до 10:00
39Д20 Замена метеоролошких инструмената са живом аутоматским инструментима Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
19.6.2020. до 10:00
53У20 Одржавање термоенергетских инсталација и система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.6.2020. до 10:00
40Д20 Резервни делови и потрошни материјал за дизел електричне агрегате Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
4.6.2020. до 10:00
56У20 Добровољно здравствено осигурање, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору 56У20
Обавештење о закљученом уговору 56У20
29.5.2020. до 10:00
49Д20 Гориво за дизел електричне агрегате Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
25.5.2020. до 10:00
52Д20 Набавка млазног горива у Србији Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.5.2020. до 10:00
28У20 Осигурање лиценци контролора летења и пилота Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Решење о усвајању Захтева за заштиту права у поступку јавне набавке
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.4.2020. до 10:00
33Д20 Набавка и инсталација расхладних система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
11.5.2020. до 10:00
30Д20 Набавка и инсталација добара у области електроенергетике - циклус VII Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.5.2020. до 10:00
37Д20 Часописи, стручна литература и публикације CEKOS Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.4.2020. до 10:00
26Д20 Акумулатори за дизел електричне агрегате и батерије за електроенергетске уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном
5.5.2020. до 10:00
25У20 Осигурање ваздухоплова за обуку у SMATSA Ваздухопловној академији Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.4.2020. до 10:00
35У20 Поправка сонде ватметра Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
6.5.2020. до 10:00
12Д20 Клима сплит уређаји Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
25.5.2020. до 11:00
7Д20 Рачунарска и штампарска опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Измена 4 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 5 конкурсне документације
Обавештење 3 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка Партија 3
Појашњење конкурсне документације 5
Обавештење о обустави поступка Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 1 и Партија 2
Одлука о допуни одлуке о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
1.7.2020. до 12:00
22У20 Мерења електромагнетног зрачења у локалној зони извора нејонизујућих зрачења на подручју Србије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
29.4.2020. до 10:00
10У20 Услуга одржавања зелених површина и приступних путева, по партијама Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - обусави поступка
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
18.5.2020. до 10:00
18Р20 Браварски радови Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
24.4.2020. до 10:00
234Д19 Набавка хардвера и аквизиционог софтвера аутоматске метеоролошке станице у АКЛ-ЦКЛ Београд Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
27.1.2020. до 10:00
8Д20 Систем за дојаву и гашење пожара Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
21.5.2020. до 10:00
6Д20 Картични систем контроле приступа у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 кнкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
1.6.2020. до 11:00
231Д19 Набавка и инсталација NDB Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.1.2020. до 10:00
4У20 Израда техничке документације за адаптацију оперативне сале Центра контроле летења Београд Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
26.5.2020. до 10:00
2Д20 Уља и мазива за радарске и енергетске уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2020. године
26.2.2020. до 10:00
240У19 Сервис и поправка електроенергетске инфраструктуре Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.2.2020. до 11:00
238Д19 Набавка електричне енергије за објекте SMATSA доо у Србији Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.2.2020. до 10:00
172У19 Техничка подршка током одржавања електроенергетских каблова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључивању оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2020. године
13.9.2019. до 12:00
112Д19 Софтвер за сервисирање уређаја за непрекидно напајање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
15.7.2019. до 10:00
67Д19 Телекомуникациони каблови и пратећи материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
13.5.2019. до 11:00
63Д19 Пасивна телекомуникациона опрема и потрошни телекомуникациони материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатој појединачној наруџбеници из Оквирног споразума
Обавештење 2 о издатој појединачној наруџбеници из Оквирног споразума
8.5.2019. до 12:00
30Р19 Стаклорезачки радови Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из Оквирног споразума Партија 1
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници из Оквирног споразума Партија 1
18.4.2019. до 10:00
13Д19 Потрошни и инсталациони материјал за одржавање електроенергетских уређаја и система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатој наруџбеници из оквирног споразума
Обавештење 2 о издатој наруџбеници из оквирног споразума
Обавештење 3 о издатој наруџбеници из оквирног споразума
Обавештење 4 о издатој наруџбеници из оквирног споразума
Обавештење 5 о издатој наруџбеници из оквирног споразума
15.4.2019. до 11:00
24Д19 Сијалице и светиљке Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2019. године
Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године
Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за четврти квартал 2019. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2020. године
29.3.2019. до 13:00
3У19 Услуга IP конективности, територија Србије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученим уговорима из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године
Обавештење 3 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума
4.3.2019. до 13:00
221Д18 Microsoft лиценце Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученим појединачним наруџбеницама из Оквирног споразума 1 квартал 2019
Обавештење о закљученим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2020. године
3.12.2018. до 10:00
150У18 Израда телекомуникационих пројеката за потребе прибављања дозвола за коришћење радио фреквенција Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Појашњење конкурсне документације 1
Конкурсна документација Измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору 1
Обавештење о закљученом појединачном уговору 2
Одлука о измени појединачног уговора 2 из оквирног споразума
Обавештење о закљученом појединачном уговору 3
19.9.2018. до 10:00
116Д18 Tuner лиценца за Galaxy 5500 UPS и Galaxy 3500 UPS са припадајућим обукама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатој наруџбеници
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума
27.8.2018. до 10:00
138У18 Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за службена путовања у Контроли летења Србије и Црне Горе SMA Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 01
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 02
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године
Одлука о издавању наруџбенице 03
Одлука о издавању наруџбенице-обустави поступка 04
Одлука о издавању наруџбенице 05
Одлука о издавању наруџбенице 06
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 07
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 08
Одлука о издавању наруџбенице 09
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 10
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 11
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 12
Одлука о издавању наруџбенице 13
Одлука о издавању наруџбенице 14
Одлука о издавању наруџбенице 15
Одлука о издавању наруџбенице 16
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 17
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 18
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 19
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 20
Одлука о издавању наруџбенице 21
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 22
Одлука о издавању наруџбенице 23
Одлука о издавању наруџбенице 24
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 25
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 26
Одлука о издавању наруџбенице 27
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 28
Одлука о издавању наруџбенице 29
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2018. године
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 30
Одлука о издавању наруџбенице 31
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 32
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 33
Одлука о издавању наруџбенице 34
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 35
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 36
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 37
Одлука о издавању наруџбенице 38
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 39
Одлука о издавању наруџбенице 40
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 41
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 42
Одлука о издавању наруџбенице 43
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 44
Одлука о издавању наруџбенице 45
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 46
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 47
Одлука о издавању наруџбеницеобустави поступка 48
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 49
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 50
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 51
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 52
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 53
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 54
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 55
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2019. године
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 56
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 57
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 58
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 59
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 60
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 61
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 62
Одлука о издавању наруџбенице 63
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 64
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 65
Одлука о издавању наруџбенице 66
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 67
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 68
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 69
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 70
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2019. године
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 71
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 72
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 73
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања њаруџбенице 74
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 75
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 76
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 77
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 78
Одлука о издавању наруџбенице 79
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 80
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 81
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 82
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 83
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 84
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 85
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 86
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 87
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 88
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 89
138У19 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2019. године
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 90
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 91
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 92
Одлука о издавању наруџбенице 93
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 94
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 95
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 96
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 97
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 98
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 99
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 100
Одлука о издавању наруџбенице 101
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 102
Одлука о издавању наруџбенице 103
Одлука о издавању наруџбенице 104
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 105
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 106
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2019. године
Одлука о издавању наруџбенице 107
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 108
Одлука о издавању наруџбенице 109
Одлука о издавању наруџбенице 110
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 111
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 112
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 113
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 114
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 115
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 116
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 117
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 118
Одлука о издавању наруџбенице 119
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2020. године
Одлука о издавању наруџбенице 120
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 121
Одлука о издавању наруџбенице 122
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2020. године
Одлука о издавању наруџбенице 123
Одлука о издавању наруџбенице 124
Одлука о издавању наруџбенице 125
Одлука о издавању наруџбенице 126
Одлука о обустави поступка издавања наруџбенице 127
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 128
Одлука о издавању наруџбенице 129
13.8.2018. до 13:00
82Д18 Канцеларијски материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године Партија 1
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године Партија 2
Обавештење о закљученим појединачним наруџбеницама из Оквирног споразума 1 квартал 2019 Партија 2
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2019. године Партија 2
Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године Партија 1
Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године Партија 2
Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за четврти квартал 2019. године Партија 2
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2020. године Партија 2
21.6.2018. до 10:00
Анекси уговора из претходних година 214/Р/15 Одлука о измени уговора
249/Р/15 Одлука о измени уговора
179/Р/15 Одлука о измени уговора
215/Р/15 Одлука о измени уговора
145/Р/15 Одлука о измени уговора
240/Р/15 Одлука о измени уговора
233/Д/15 Одлука о измени уговора
222/Р/15 Одлука о измени уговора
Одлука о измени уговора 267Р15
242/Р/15 Одлука о измени уговора
252/Р/15 Одлука о измени уговора
77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 1
77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 2
77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 3
244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 4
244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 2
179/Р/15 Одлука о измени уговора 3
244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 1
244/Р/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 4
149/У/15 Одлука о измени уговора
255/Д/15 Одлука о измени уговора
204/У/15 Одлука о измени уговора Партија 1
204/У/15 Одлука о измени уговора Партија 2
154/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1
148/У/16 Одлука о измени уговора Партија 2
145/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1
154/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука о измени уговора Партија 1
160/У/16 Одлука о измени уговора
241/У/16 Одлука о измени уговора
265/Р/15 Одлука о измени уговора
184/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1
87/У/16 Одлука 3 о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука 3 о измени уговора Партија 1
225/У/16 Одлука о измени уговора
204/У/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 2
255/Д/15 Одлука 2 о измени уговора
231/У/16 Одлука о измени уговора
241У16 Одлука о измени уговора 2
251У16 Одлука о измени уговора
184/Р/16 Одлука 2 о измени уговора Партија 1
204/У/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 1
149/Р/16 Одлука о измени уговора
166/Р/16 Одлука о измени уговора
87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 1
87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 2
251/У/16 Одлука 2 о измени уговора
204/У/15 Одлука 3 о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука 5 о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 1
145/Р/16 Одлука 2 о измени уговора Партија 1
149/У/15 Одлука 2 о измени уговора
204/У/15 Одлука 3 о измени уговора Партија 1
125/У/16 Одлука о измени уговора
87/У/16 Одлука 6 о измени уговора Партија 2
204/У/15 Одлука 4 о измени уговора Партија 1
128/Р/17 Одлука 2 о измени уговора
Oдлука о измени уговора 26Р17
72/Р/17 Одлука 3 о измени уговора
110/У/16 Одлука 2 о измени уговора
204/У/15 Одлука 5 о измени уговора Партија 1
23/У/17 Одлука 2 о измени уговора
23/У/17 Одлука 3 о измени уговора
24/У/17 Одлука о измени уговора
153/Р/17 Одлука о измени уговора
67/Р/16 Одлука о измени уговора
103/Р/17 Одлука о измени уговора Партија 2
23У17 Одлука о измени уговора 4
204/У/15 Одлука 6 о измени уговора Партија 1
5/Д/17 Одлука о измени уговора
23/У/17 Одлука 5 о измени уговора
23/У/17 Одлука 6 о измени уговора
93/Р/16 Одлука о измени уговора
23/У/17 Одлука 7 о измени уговора
167/У/17 Одлука о измени уговора Партија 4
23/У/17 Одлука 8 о измени уговора
23/У/17 Одлука 9 о измени уговора
214/У/18 Одлука о измени уговора
175У18 Одлука о измени уговора број 3
37У18 Одлука о измени уговора
103/Р/17 Одлука о измени уговора Партија 1
174/Р/18 Одлука о измени уговора
81/У/18 Одлука 2 о измени уговора Партија 1
237/У/18 Одлука о измени уговора
170/Р/18 Одлука о измени уговора
103/Р/17 Одлука 2 о измени уговора Партија 1
175/У/18 Одлука о измени уговора број 4
202/У/18 Одлука о измени уговора Партија 1
173/Д/16 Одлука о измени уговора
210/Р/18 Одлука о измени уговора
103/Р/17 Одлука 3 о измени уговора Партија 1
189/Д/18 Одлука 2 о измени уговора
167/У/17 Одлука 2 о измени уговора Партија 4
237/У/18 Одлука 2 о измени уговора
210/Р/18 Одлука 2 о измени уговора
175/У/18 Одлука 5 о измени уговора
237/У/18 Одлука 3 о измени уговора
12/У/19 Одлука о измени уговора 4
31.12.2019. до 00:00