​Јавне набавке

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
10Д18 Инсталациони материјал за VHF-UHF антене Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
14.3.2018. до 13:00
3Д18 Унапређење VHF-UHF радио система на локацијама Свети Илија и Добра Вода Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
9.3.2018. до 10:00
7У18 Монтажа и санација антенских система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
8.3.2018. до 10:00
4Д18 Набавка електричне енергије за Србију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
5.3.2018. до 10:00
199У17 Услуге одржавања активне мрежне опреме Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о закључењу оквирног споразума
29.1.2018. до 10:00
198У17 Сервис и поправка противпожарних система и опреме Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.1.2018. до 11:00
195У17 Консултантске услуге у области информационих технологија Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.1.2018. до 10:00
173У17 Стручно-техничка подршка у одржавању LOC TIV у постгарантном периоду Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.1.2018. до 10:00
186У17 Електронске комуникационе услуге - мобилна телефонија на територији Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.12.2017. до 10:00
187Д17 Унапређење Surveillance Front-End процесора Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.12.2017. до 10:00
184У17 Услуге поправке и одржавања моторних возила, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
4.1.2018. до 12:00
164У17 Стручно-техничке подршке у одржавању ATIS-VOLMET система у постгарантном периоду Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.12.2017. до 10:00
171Д17 Набавка електричне енергије у Црној Гори Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
27.12.2017. до 10:00
181У17 Техничка подршка у одржавању телекомуникационих система VCS, DIVOS и TRS у пост гарантном периоду Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.12.2017. до 09:30
189Д17 Рачунарска и серверска опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
20.12.2017. до 10:00
191Д17 Потрошни материјал за инсталације навигационих система и метео уређаја Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
20.12.2017. до 11:00
185Д17 Microsoft лиценце Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.12.2017. до 10:00
188У17 Електронске комуникационе услуге - мобилна телефонија Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока 2
Измена конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 4 конкурсне документације
Обавештење 3 о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 4
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
25.12.2017. до 14:00
166Д17 IP радио-релејна мрежа за пренос сервиса контроле летења (говора и података) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Појашњење конкурсне документације 5
Појашњење конкурсне документације 6
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 7
Појашњење конкурсне документације 8
Појашњење конкурсне документације 9
Појашњење конкурсне документације 10
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о обустави поступка
14.12.2017. до 10:00
177Д17 Софтвер и лиценце, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Одлука
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
11.12.2017. до 10:00
174У17 Сервис замене светиљки Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
7.12.2017. до 10:00
169У17 Сервис система за припрему воде Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.12.2017. до 11:00
163Д17 Набавка и инсталација добара у области електроенергетике Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.12.2017. до 10:00
161Д17 Унапређење система за снимање и репродукцију говорне комуникације за потребе ЦКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
4.12.2017. до 10:00
162У17 Услуга одржавања софтвера за јавне набавке Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.11.2017. до 10:00
156Д17 VHF-UHF антене и пратећи инсталациони материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
30.11.2017. до 13:00
175У17 Ремонт подстаница за систем климатизације, грејања и хлађења Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
24.11.2017. до 11:00
167У17 Услуге осигурања од одговорности из делатности, имовине и лица Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
20.11.2017. до 10:00
152У17 Услуга одржавања зелених површина и приступних путева у Београду и Краљеву Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
13.11.2017. до 10:00
151Д17 Компоненте, опрема и софтверски алат за потребе испитивања и мерења телекомуникационих, радарских и навигационих сис Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
13.11.2017. до 13:00
159У17 Сервис и поправка дизел електричних агрегата Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.11.2017. до 13:00
165У17 Позиционирање и техничка подршка за смештај авиона на аеродрому Никола Тесла Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.11.2017. до 10:00
160Д17 Обнова лиценци Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.11.2017. до 11:00
137Д17 Унапређење VHF UHF радио система Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
17.11.2017. до 13:00
157Д17 Презентациона, аудио и видео опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
2.11.2017. до 12:00
154Д17 Уређаји за климатизацију и грејање - одвлаживач ваздуха Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.11.2017. до 10:00
158Д17 Рачунарска мрежа, набавка опреме и инсталација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.10.2017. до 13:00
155Д17 Млазно гориво Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.10.2017. до 10:00
147У17 Струч-техн подрш у одрж сист за непрекидну анализу надзорних сензора у реалном времену у вангарант пери за период 3г Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.10.2017. до 10:00
130Д17 Набавка и инсталација VDF система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
20.10.2017. до 11:00
134Д17 Уређаји за конверзију и дистрибуцију радарских података Позив за допуну понуда
Појашњење Позива за допуну понуда 1
Појашњење Позива за допуну понуда 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом
13.10.2017. до 10:00
150Д17 Штампарска опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.10.2017. до 10:00
140Д17 Рачунарска и серверска опрема, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештењео обустави поступка Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
11.10.2017. до 10:00
127Д17 Резервни делови за DVOR-DME Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.10.2017. до 09:30
149Д17 Потрошни материјал за инсталације навигационих система и метео уређаја - Партија 2 - Сајле и привезни елементи Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
9.10.2017. до 10:00
123Р17 Радови на санацији крова АКЛ Вршац Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
5.10.2017. до 13:00
144Д17 Машински потрошни материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.10.2017. до 10:00
121У17 Услуге калибража опреме и алата, НДТ инспекција Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.10.2017. до 11:00
138У17 Услуге одржавања и поправке муљних пумпи Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.10.2017. до 10:00
136У17 Услуге поправке и одржавања моторних возила, по партијама Позив за допуну понуда
Појашњење позива за допуну понуда 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
12.9.2017. до 10:00
139У17 Услуга дефектаже авио компоненти Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.9.2017. до 10:00
132Д17 Школски модел станице за даљински надзор и управљање Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.9.2017. до 10:00
131У17 Услуге текућег одржавања објеката и опреме у објектима Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
21.9.2017. до 11:00
128Р17 Радови на реконструкцији Техничког центра контроле летења и изградњи антенског стуба Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
18.9.2017. до 13:00
116У17 Одржавање и санација кабловске инфраструктуре на територији Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.9.2017. до 10:00
122Д17 Индустријски конвертори Позив за подношење понуда
Koнкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Решење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о обустави поступка
Обавештење 2 о поднетом захтеву за заштиту права
Одговор на захтев за заштиту права
Обавештење о поништењу поступка јавне набавке
11.9.2017. до 11:00
115У17 Електронске комуникационе услуге, територија Србије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
6.9.2017. до 10:00
113Д17 Резервни делови за потребе система у области телекомуникација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.9.2017. до 13:00
125Д17 Термометри Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.9.2017. до 11:00
119Д17 Резервни делови за ЦСНУ Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.9.2017. до 10:00
111Д17 Ранжирна опрема и пратећи материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.8.2017. до 10:00
108Д17 Потрошни материјал за инсталацију навигационих система и метео уређаја Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
14.8.2017. до 11:00
69У17 Стручно-техничка подршка у одржавању система за непрекидну анализу надзорних сензора у реалном времену у вангарантн Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
7.8.2017. до 10:00
100Д17 Намештај Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.8.2017. до 10:00
97У17 Одржавање SHARP уређаја Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.8.2017. до 13:00
110У17 Израда техничке документације за изградњу нове радарске станице на локацији Бесна кобила Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
10.7.2017. до 10:00
96Д17 Гориво за моторна возила Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.8.2017. до 10:00
103Р17 Припремни грађевински радови за инсталацију ILS и DVOR уређаја Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Измена конкурсне документације
Појашњење бр 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
27.7.2017. до 10:00
104У17 Ревизија компоненти ваздухоплова, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
24.7.2017. до 10:00
102Д17 Управљачке компоненте дизел електричних агрегата и машински потрошни материјал, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 1
Oдлука о додели/обустави
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
17.7.2017. до 10:00
86Д17 Рачунарска мрежа, набавка опреме и инсталација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.7.2017. до 10:00
92Р17 Санација хидроизолације на делу изнад улаза у гаражу ЦКЛ и надстрешнице изнад улаза у Центар контроле летења на аер Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
Одлука 2 о измени уговора
13.7.2017. до 10:00
105Д17 Резервни делови за Data Storage системе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.7.2017. до 10:00
98Д17 Резервни делови за дизел електричне агрегате Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.7.2017. до 13:00
99Д17 Систем видео надзора за објекте SMATSA Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
10.7.2017. до 10:00
91У17 Стручно-техничка подршка у одржавању радарских система у вангарантном периоду за период од три године Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.7.2017. до 09:00
74У17 Услуге текућег одржавања објеката и опреме у објектима Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 3
Обавештење о обустави поступка Партија 5
Обавештење о обустави поступка Партија 6
Обавештење о обустави поступка Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
5.7.2017. до 11:00
66У17 Услуге одржавања лифтова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
3.7.2017. до 11:00
52У17 Базно одржавање авиона у овлашћеном сервису Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључивању оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
23.6.2017. до 10:00
77У17 Одржавање термоенергетских инсталација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.6.2017. до 10:00
79Р17 Радови на санацији Пријемног, Предајног центра и радарске станице на Копаонику Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
22.6.2017. до 10:00
58Р17 Санација дотрајале столарије, хидроизолација кровова и санитарног чвора на објектима у оквиру SAA Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
21.6.2017. до 11:00
80У17 Услуге поправки и одржавања Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
29.6.2017. до 10:00
39Д17 Уређаји за конверзију и дистрибуцију радарских података Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
19.6.2017. до 13:00
72Р17 Браварски радови Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о ододели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
Одлука 2 о измени уговора
16.6.2017. до 10:00
63У17 Услуга периодичног прегледа уређаја за ваздушну инсталацију Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.6.2017. до 11:00
76Д17 Набавка потрошног материјала за оржавање ваздухоплова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.6.2017. до 10:00
87Д17 SAUTER лиценца Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.6.2017. до 10:00
75У17 Услуга одржавања књиговодственог програма за основна средства за период од три године Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
15.5.2017. до 10:00
57У17 Ревизија и испитивање трафо станица Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.6.2017. до 11:00
54У17 Услуга подршке током одржавања ЕЕ каблова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
12.6.2017. до 11:00
37У17 Услуге закупа фиксне електронске комуникационе мреже за потребе IP конективности Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
12.6.2017. до 10:00
73У17 Услуге поправке и одржавања моторних возила, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 3
Обавештење о обустави поступка Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
12.6.2017. до 10:00
49У17 Израда пројектно-техничке документације за адаптације ТС 10-0.4kV у оквиру ЕЕ станице ЦКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.6.2017. до 13:00
85Д17 Резервни делови и потрошни материјал за рачунарску опрему Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.6.2017. до 10:00
31У17 Електронске комуникационе услуге, територија Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1 и 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума Партија 2
14.6.2017. до 15:00
56У17 Испитивање електричних и громобранских инсталација Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.6.2017. до 11:00
78У17 Набавка услуге чишћења и одржавања инсталација за складиштење и дистрибуцију горива за ДЕА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.6.2017. до 10:00
50Д17 Тонери и рибони, Партија 2 - Тонери за штампаче Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.4.2017. до 11:00
44Д17 Пасивна телекомуникациона опрема и потрошни телекомуникациони материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом ОС, П2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
7.6.2017. до 13:00
55У17 Сервис и поправка система светлосног обележавања маневарских површина аеродрома Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.6.2017. до 11:00
71Д17 Набавка резервних делова за флоту - С172, С310 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.6.2017. до 10:00
51Д17 Рeзeрвни дeлoви зa урeђaje зa нeпрeкиднo нaпajaњe и кoмпoнeнтe EE eлeктрoникe, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
2.6.2017. до 12:00
32Р17 Извођење дренажног система и заштите Управне зграде од подземних вода SAA Вршац Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
2.6.2017. до 11:00
53Д17 Гориво за дизел електричне агрегате Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору Партија 2
26.5.2017. до 10:00
33У17 Израдe техничке документације за реконструкцију-изградњу интерне бензинске станице у SAA Вршац са урбанистичким проје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.5.2017. до 11:00
25Д17 Телекомуникациони каблови и пратећи материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавеештење о закљученом ОС П1
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
24.5.2017. до 13:00
28У17 Услуге одржавања зелених површина и приступних путева, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
22.5.2017. до 12:00
30У17 Израда техничке документације за потребе имплементације Sauter контролног центра Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.5.2017. до 14:00
22У17 Израда техничке документације за изградњу нове радарске станице на локацији Бесна кобила Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
22.5.2017. до 10:00
34У17 Пројектовање унапређења КГХ и пратећих система у ЦКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.5.2017. до 11:00
45Д17 Уређаји за климатизацију и грејање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Измена конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 4
Појашњење конкурсне документације 5
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору Партија 1
25.5.2017. до 10:00
35Р17 Грађевинско-занатски радови на санацији темеља и инфраструктуре за потребе инсталације МЕТ уређаја у Подгорици и Тивт Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
19.5.2017. до 10:00
26P17 Адаптација мокрих чворова Управне зграде на Тргу Николе Пашића Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Oдлука о измени уговора
18.5.2017. до 10:00
41Д17 Резервни делови за систем светлосног обележавања Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.5.2017. до 10:00
40Д17 Нископропусни филтери за фреквентни опсег секундарног радара Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.5.2017. до 10:00
27У17 Електронске комуникационе услуге - мобилна телефонија Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о обустави поступка
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о обустави поступка
16.5.2017. до 10:00
42Д17 EPLAN лиценца Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.5.2017. до 10:00
23У17 Израда техничке документације за изградњу анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
8.5.2017. до 10:00
21Д17 Набавка система за претполетно информисање за потребе АКЛ Подгорица, АКЛ Вршац и АКЛ Батајница Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
3.5.2017. до 10:00
20Д17 Набавка кишомера и мензура за потребе МЕТ осматрања Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
3.5.2017. до 11:00
19У17 Услуга осигурања ваздухоплова за обуку у SMATSA ваздухопловној академији Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.4.2017. до 10:00
24У17 Услуга добровољног здравственог осигурања запослених Позив за допуну понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.4.2017. до 10:00
17У17 Стручно-техничка подршка у одржавању CS-DPS и АFTN-AMHS система у вангарантном периоду за период од три године Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.4.2017. до 09:30
18У17 Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за служб пут у SMATSA доо и организ учешћа на сем, конгрес, сајм Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о закључењу оквирног споразуму
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Одлука о издавању наруџбенице 01
Одлука о издавању наруџбенице 02
Одлука о издавању наруџбенице 03
Одлука о издавању наруџбенице 04
Одлука о издавању наруџбенице 05
Одлука о издавању наруџбенице 06
Одлука о издавању наруџбенице 07
Одлука о издавању наруџбенице 08
Одлука о издавању наруџбенице 09
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2017. године
Одлука о издавању наруџбенице 10
Одлука о издавању наруџбенице 11
Одлука о издавању наруџбенице 12
Одлука о издавању наруџбенице 13
Одлука о издавању наруџбенице 14
Одлука о издавању наруџбенице 15
Одлука о издавању наруџбенице 16
Одлука о издавању наруџбенице 17
Одлука о издавању наруџбенице 18
Одлука о издавању наруџбенице 19
Одлука о издавању наруџбенице 20
Одлука о издавању наруџбенице 21
Одлука о издавању наруџбенице 22
Одлука о издавању наруџбенице 23
Одлука о издавању наруџбенице 24
Одлука о издавању наруџбенице 25
Одлука о издавању наруџбенице 26
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2017. године
Одлука о издавању наруџбенице 27
Одлука о издавању наруџбенице 28
Одлука о издавању наруџбенице 29
Одлука о издавању наруџбенице 30
Одлука о издавању наруџбенице 31
Одлука о издавању наруџбенице 32
Одлука о издавању наруџбенице 33
Одлука о издавању наруџбенице 34
Одлука о издавању наруџбенице 35
Одлука о издавању наруџбенице 36
13.4.2017. до 10:00
12Д17 Часописи, стручна литература и публикације из области финансија и рачуноводства, по партијама Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
13.3.2017. до 10:00
10У17 Услуга одржавања књиговодственог програма за основна средства за период од три године Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
23.3.2017. до 10:00
8У17 Одржавање и санација кабловске инфраструктуре Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
20.3.2017. до 13:00
11Д17 Набавка тонера и рибона, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
9.3.2017. до 10:00
5Д17 Набавка SMATSA IP комуникационе мреже Позив за подношење понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.2.2017. до 09:30
1Д17 Електронски пакети и штампана издања из правне области и из области јавних набавки, по партијама Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
6.2.2017. до 10:00
4Д17 Набавка електричне енергије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.2.2017. до 10:00
2У17 Телекомуникационе услуге L3VPN Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.2.2017. до 13:00
7У17 Услуге интернета Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 1 конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
21.2.2017. до 10:00
262У16 Осигурање лиценци контролора летења и пилота Пoзив зa пoднoшeњe допуне пoнудa
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Појашњење
25.1.2017. до 11:00
260Р16 Стаклорезачки радови, по партијама Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавештење о закљученом појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
Обавештење 2 о закљученом појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
1.12.2016. до 10:00
143Д16 Сијалице и светиљке Позив
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2016. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума
Обавештење о издатој наруџбеници
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2017. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2017. године
17.8.2016. до 10:00
122У16 Услуге фиксне телекомуникационе мреже - закуп водова у домаћем саобраћају на територији ЦГ, коришћ бежич сист пренос Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору (издатој наруџбеници) из оквирног споразума за четврти квартал 2016
Појашњење конкурсне документације 122У16
29.7.2016. до 11:00
121У16 Услуге базног одржавања авиона и одржавање и еталонирање опреме система за калибражу у овлашћеном сервису Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за четврти квартал 2016. године
Oбавештење о закљученом појединачном уговору (издатој Наруџебнице)
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2017. године
Обавештење о закљученом уговору 121У16
Обавештење о закљученом уговору
23.5.2016. до 11:00
54Д16 Акумулатори за дизел електричне агрегате и батерије за елктроенергетске уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2016. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2017. године
Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2017. године
Обавештење о закљученом уговору
20.5.2016. до 11:00
41У16 услуге израде пројектно-техничке документације за потребе ЗРНС локација у Србији и Црној Гори Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 1 и Партија 3
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за трећи квартал 2016. Партија 2
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за четврти квартал 2016. године Партија 2
Одлука о измени уговора Партија 2
Одлука 2 о измени уговора Партија 2
Обавештење о закљученим појединачним уговорима из оквирног споразума
Одлука 3 о измени уговора Партија 2
Одлука 4 о измени уговора Партија 2
Одлука 5 о измени уговора Партија 2
25.5.2016. до 11:00
20У16 Услуга израде телекомуникационих пројеката за потребе прибављања дозвола за коришћење радио фреквенција Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за трећи квартал 2016
Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за четврти квартал 2016. године
18.4.2016. до 14:00
08У16 Услуге фиксне телекомуникационе мреже и услуга пружања GPRS VPN сервиса у мобилној мрежи оператора Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели оквирног споразума - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3
Обавештење о закљученом уговору 08У16 П1
Обавештење о закљученом уговору 08У16 П1
•Обавештење о закљученим појединачним уговорма из оквирног споразума за трећи квартал 2016. године, Партија 3
Обавештење о закљученом појединачном уговору (издатој наруџбеници) из оквирног споразума за четврти квартал 2016
1.4.2016. до 10:00
02У16 Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за службена путовања и организација учешћа на семин, конгр, сај Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Одлука о издавању наруџбенице 1
Одлука о издавању наруџбенице 2
Одлука о издавању наруџбенице 3
Одлука о издавању наруџбенице 4
Одлука о издавању наруџбенице 5
Одлука о издавању наруџбенице 6
Одлука о издавању наруџбенице 7
Одлука о издавању наруџбенице 8
Одлука о издавању наруџбенице 9
Одлука о издавању наруџбенице 10
Одлука о издавању наруџбенице 11
Одлука о издавању наруџбенице 12
Одлука о издавању наруџбенице 13
Одлука о издавању наруџбенице 14
Одлука о издавању наруџбенице 15
Одлука о издавању наруџбенице 16
Одлука о издавању наруџбенице 17
Одлука о издавању наруџбенице 18
Одлука о издавању наруџбенице 19
Одлука о издавању наруџбенице 20
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2016. године
Одлука о издавању наруџбенице 21
Одлука о издавању наруџбенице 22
Одлука о издавању наруџбенице 23
Одлука о издавању наруџбенице 24
Одлука о издавању наруџбенице 25
Одлука о издавању наруџбенице 26
Одлука о издавању наруџбенице 27
Одлука о издавању наруџбенице 28
Одлука о издавању наруџбенице 29
Одлука о издавању наруџбенице 30
Одлука о издавању наруџбенице 31
Одлука о издавању наруџбенице 32
Одлука о издавању наруџбенице 33
Одлука о издавању наруџбенице 34
Одлука о издавању наруџбенице 35
Одлука о издавању наруџбенице 36
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2016. године
Одлука о издавању наруџбенице 37
Одлука о издавању наруџбенице 38
Одлука о издавању наруџбенице 39
Одлука о издавању наруџбенице 40
Одлука о издавању наруџбенице 41
Одлука о издавању наруџбенице 42
Одлука о издавању наруџбенице 43
Одлука о издавању наруџбенице 44
Одлука о обустави издавања наруџбенице 45
Одлука о издавању наруџбенице 46
Одлука о издавању наруџбенице 47
Одлука о издавању наруџбенице 48
Одлука о издавању наруџбенице 49
Одлука о издавању наруџбенице 50
Одлука о издавању наруџбенице 51
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2016. године
Одлука о издавању наруџбенице 52
Одлука о издавању наруџбенице 53
Одлука о издавању наруџбенице 54
Одлука о издавању наруџбенице 55
Одлука о издавању наруџбенице 56
Одлука о издавању наруџбенице 57
Одлука о издавању наруџбенице 58
Одлука о издавању наруџбенице 59
Одлука о издавању наруџбенице 60
Одлука о издавању наруџбенице 61
Одлука о издавању наруџбенице 62
Одлука о издавању наруџбенице 63
Одлука о издавању наруџбенице 64
Одлука о издавању наруџбенице 65
Одлука о издавању наруџбенице 66
Одлука о издавању наруџбенице 67
Одлука о издавању наруџбенице 68
Одлука о издавању наруџбенице 69
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2017. године
29.2.2016. до 10:00
182У15 Услуге фиксне телекомуникационе мреже Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума за први квартал 2017. године
6.11.2015. до 14:00
98Д15 Телекомуникациони каблови и пратећи материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
98Д15 Измена конкурсне документације 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1 и 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2017. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2017. године Партија 1
3.8.2015. до 10:00
49У15 Координатор за безбедност и здравље на раду Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 1
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 2
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума 3
29.6.2015. до 14:00
45У15 - Технички преглед радио станица, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума Партија 1
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума Партија 2
Обавештење о закљученом уговору (2), Партија 2
Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума Партија 1
19.6.2015. до 13:00
109У14 Услуге фиксне телекомуникационе мреже Позив
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума Партија 2
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума Партија 1
Обавештење о закљученом појединачном уговору (издатој наруџбеници) из оквирног споразума за четврти квартал 2016
2.3.2015. до 16:00
Анекси уговора из претходних година 214/Р/15 Одлука о измени уговора
249/Р/15 Одлука о измени уговора
179/Р/15 Одлука о измени уговора
215/Р/15 Одлука о измени уговора
145/Р/15 Одлука о измени уговора
240/Р/15 Одлука о измени уговора
233/Д/15 Одлука о измени уговора
222/Р/15 Одлука о измени уговора
Одлука о измени уговора 267Р15
242/Р/15 Одлука о измени уговора
252/Р/15 Одлука о измени уговора
77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 1
77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 2
77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 3
244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 4
244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 2
179/Р/15 Одлука о измени уговора 3
244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 1
244/Р/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 4
149/У/15 Одлука о измени уговора
255/Д/15 Одлука о измени уговора
204/У/15 Одлука о измени уговора Партија 1
204/У/15 Одлука о измени уговора Партија 2
154/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1
148/У/16 Одлука о измени уговора Партија 2
145/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1
154/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука о измени уговора Партија 1
160/У/16 Одлука о измени уговора
241/У/16 Одлука о измени уговора
265/Р/15 Одлука о измени уговора
184/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1
87/У/16 Одлука 3 о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука 3 о измени уговора Партија 1
225/У/16 Одлука о измени уговора
204/У/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 2
255/Д/15 Одлука 2 о измени уговора
231/У/16 Одлука о измени уговора
241У16 Одлука о измени уговора 2
251У16 Одлука о измени уговора
184/Р/16 Одлука 2 о измени уговора Партија 1
204/У/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 1
149/Р/16 Одлука о измени уговора
166/Р/16 Одлука о измени уговора
87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 1
87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 2
251/У/16 Одлука 2 о измени уговора
204/У/15 Одлука 3 о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука 5 о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 1
145/Р/16 Одлука 2 о измени уговора Партија 1
149/У/15 Одлука 2 о измени уговора
204/У/15 Одлука 3 о измени уговора Партија 1
125/У/16 Одлука о измени уговора
87/У/16 Одлука 6 о измени уговора Партија 2
31.12.2019. до 00:00