​Јавне набавке

Назив тендераДокументацијаРок за достављање понуда
203Д19 Корпоративни поклони - рекламни материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
14.11.2019. до 11:00
195У19 Услуга јавне мобилне телекомуникационе мреже GPRS VPN Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
14.11.2019. до 10:00
190Д19 Набавка противпожарних врата Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
12.11.2019. до 11:00
202У19 Штампарске услуге Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
12.11.2019. до 10:00
184У19 Услуга одржавања зелених површина и приступних путева у Београду и Краљеву Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
6.11.2019. до 10:00
193У19 Услуга рачуноводственог консалтинга Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
4.11.2019. до 10:00
189У19 Позиционирање и техничка подршка за смештај авиона на аеродрому Никола Тесла Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
4.11.2019. до 10:00
182Р19 Израда антенског система за нову NDB локацију на северу Србије Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 1
1.11.2019. до 10:00
183У19 Услуга одржавања софтвера за јавне набавке и набавка додатних корисничких лиценци Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
14.10.2019. до 10:00
160У19 Техничка подршка у одржавању система за детекцију електричног пражњења у атмосфери у постгарантном периоду Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
21.10.2019. до 12:00
187У19 Техничка подршка у одржавању система MESSIR Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
13.11.2019. до 09:30
156Д19 Рачунарска опрема Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Конкурсна документација Измена 1
23.10.2019. до 10:00
186Д19 Набавка и инсталација расхладних система променљивог расхладног протока Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 1
23.10.2019. до 13:00
181Д19 Набавка и инсталација добара у области електроенергетике Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
21.10.2019. до 10:00
176Р19 Реконструкција трафостаница, електроенергетских постројења и објеката - локација Ковиона Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 3 конкурсне документације
21.10.2019. до 10:00
173У19 Техничка подршка у одржавању сервера аеродромских DIVOS 3 Log система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
18.10.2019. до 13:00
167Д19 Набавка проширења система за надзор електроенергетских уређаја Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
16.10.2019. до 10:00
171Д19 Имплементација SOC(Security Operation Centar) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
23.10.2019. до 10:00
170У19 Ревизија авио компоненти Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
14.10.2019. до 11:00
185У19 Услуге осигурања, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
14.10.2019. до 10:00
180Д19 Рачунарска опрема Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.9.2019. до 10:00
168Д19 Резервни делови за централни систем за надзор и управљање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
4.10.2019. до 12:00
152Д19 Набавка и инсталација NDB система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
21.10.2019. до 10:00
177Д19 Набавка новог система покретних камера на локацији ТКЦ Копаоник Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
30.9.2019. до 10:00
143У19 Услуга подршке и одржавања ATM Fallback FASOS система Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
30.9.2019. до 09:30
149Д19 Набавка хардвера и аквизиционог софтвера аутоматске метеоролошке станице у АКЛ-ЦКЛ Београд Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 5
Појашњење конкурсне документације 6
Појашњење конкурсне документације 7
11.10.2019. до 10:00
150Д19 Набавка нове верзије софтверског алата за конструисање процедура инструменталног летења Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
17.10.2019. до 09:30
178У19 Чувари радио навигационих уређаја-радио фарова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.8.2019. до 09:00
165Д19 Набавка и инсталација видео зида и презентациона опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Појашњење конкурсне документације 5
Одлука о додели уговора
Измена и допуна одлуке о додели уговора за Партију 2
25.9.2019. до 11:00
144У19 Техничка подршка у одржавању VHF-UHF радио система у постгарантном року Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
19.9.2019. до 09:30
151Д19 Набавка електричне енергије за објекте SMATSA доо у Црној Гори Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.9.2019. до 10:00
159Д19 Резервни делови за анемометре система MIDAS IV Vaisala Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
9.9.2019. до 14:00
157Д19 Набавка новог система за IP видео надзор у АКЛ Краљево Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.9.2019. до 11:00
172У19 Техничка подршка током одржавања електроенергетских каблова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључивању оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
13.9.2019. до 12:00
163Д19 Горива за моторна возила, по партијама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
13.9.2019. до 10:00
161У19 Telco услуге интернет, домен хостинга и L3VPN Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рок за подношење понуда Партија 2
Обавештење 2 о поднетом захтеву за заштиту права
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Партија 3
Измена 4 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда Партија 2
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора Партија 1
18.9.2019. до 10:00
155Д19 Набавка елемената за заштиту од сунца Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
9.9.2019. до 11:00
158Д19 Набавка канцеларијског намештаја за опремање објеката SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.9.2019. до 10:00
145У19 Услуга ванредног севиса и поправка система за гашење пожара Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.9.2019. до 10:00
148Р19 Инвестиционо одржавање метео станице на аеродрому Батајница Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.8.2019. до 10:00
153Д19 Лиценце софтвера за серверску виртуалну инфраструктуру Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.7.2019. до 10:00
146Д19 Систем за дојаву и гашење пожара Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.8.2019. до 12:00
139У19 Услуга одржавања и поправке гасних котлова и пећи са припадајућом гасном инсталацијом Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена конкурсне документације 2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
19.8.2019. до 11:00
147У19 Електронске комуникационе услуге у домаћем саобраћају територија Србије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.8.2019. до 10:00
141Р19 Припремни радови за инсталацију аутоматске метеоролошке станице у АКЛ-ЦКЛ Београд Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.8.2019. до 10:00
124У19 Услуга IP конективности, територија Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
15.8.2019. до 10:00
121Д19 Резервни делови за телекомуникационе системе Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
12.8.2019. до 13:00
133Д19 Систем панорамских камера Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
9.8.2019. до 10:00
126Р19 Радови на санацији система за одвођење и пречишћавање фекалне канализације Аеродрома Вршац Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење поуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
9.8.2019. до 10:00
136У19 Израда Пројектне документације за изградњу ТК и EE инфраструктуре за потребе повезивања објеката у зони Аеродрома Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
5.8.2019. до 10:00
118Д19 ETP лиценца - EUROCONTROL BASIC пакети за основну обуку Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.7.2019. до 09:30
114Д19 Рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
24.7.2019. до 10:00
105Д19 Резервни делови за навигационе системе Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена 1 Конкурсне докумнетације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.8.2019. до 10:00
125Д19 Моторна возила, по партијама Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
22.7.2019. до 10:00
132Д19 Надоградња система за калибражу Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
3.7.2019. до 10:00
96Д19 Софтверски алати за планирање секторизације са прогнозом саобраћаја Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
96Д19 Појашњење конкурсне документације
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.7.2019. до 10:00
123У19 Услуга подршке и одржавања TopSky-ATC система Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
4.7.2019. до 09:30
104У19 Техничка подршка у одржавању система MESSIR Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
15.7.2019. до 09:30
112Д19 Софтвер за сервисирање уређаја за непрекидно напајање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
15.7.2019. до 10:00
134У19 Услуге поправке и одржавања моторних возила марке PEUGEOT Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
15.7.2019. до 11:00
99У19 Одржавање и унапређење софтвера - базе за управљање отпадом Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
21.6.2019. до 10:00
131Р19 Радови на замени дотрајалих гасних котлова и пратеће инсталације Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.7.2019. до 11:00
122У19 Сервис и поправка конференцијског и аудио - видео презентационог система Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.7.2019. до 10:00
128Д19 Резервни делови за DataStorage, дискови и остало Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.7.2019. до 10:00
110Д19 Резервни делови и потрошни материјал за мрежну опрему Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
5.7.2019. до 11:00
113Д19 Набавка елемената за заштиту од сунца Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 2
4.7.2019. до 11:00
103У19 Поправка клизних хангарских врата Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.7.2019. до 10:00
119У19 Чување ради навигационих уређаја - радио фарова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
1.7.2019. до 09:00
117Р19 Припремни радови за инсталацију аутоматске метеоролошке станице у АКЛ-ЦКЛ Београд Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
26.6.2019. до 10:00
85У19 Испитивање електричних инсталација на територији Србије и Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
26.6.2019. до 11:00
111У19 Услуга ревизије техничке документације за изградњу објекта и потребне инфраструктуре за РС Врсута Позив за поношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.6.2019. до 10:00
44У19 Услуга пројектантског надзора за радове на изградњи анекса зграде ЦКЛ Београд са торњем АКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.6.2019. до 09:00
90Д19 Лиценце Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
14.6.2019. до 10:00
84Д19 Рачунарска мрежа, набавка опреме Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурснењ документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.6.2019. до 12:00
66У19 Техничка подршка током одржавања електроенергетских каблова Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
12.6.2019. до 10:00
82У19 Услуге одржавања лифтова Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
10.6.2019. до 10:00
77Р19 Припремни радови на локацијама и постављање контејнера за потребе инсталације NDB уређаја у Србији и Црној Гори Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Партија 1
Одлука о обустави поступка Партија 1
Обавештење 2 о поднетом захтеву за заштиту права Партија 1
18.6.2019. до 10:00
93Д19 Резервни делови за дизел електричне агрегате Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.6.2019. до 10:00
73У19 Ревизија и испитивање трафостаница на територији Србије и Црне Горе Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
10.6.2019. до 13:00
80Д19 Електроенергетски инструменти и опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7.6.2019. до 11:00
79У19 Услуга поправке и одржавања машинских инсталација и система Позив
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
6.6.2019. до 14:00
60Д19 Надоградња инструмената за анализу сигнала навигационих, телекомуникационих и радарских система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.5.2019. до 10:00
88Р19 Радови на заштити од продора воде у објекат АКЛ Тиват и санација од последица продора воде Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
27.5.2019. до 11:00
89Д19 Тонери и рибони Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 kонкурснe документацијe
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.5.2019. до 10:00
51У19 Електронске комуникационе услуге, територија Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
51/У/19 Обавњштење о закљученом уговору Партија 2
22.5.2019. до 10:00
78У19 Услуга израде пројектно техничке докумeнтације за системе за дојаву и гашење пожара у ТКЦ Копаоник Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.5.2019. до 13:00
53Д19 Набавка уређаја за климатизацију и грејање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
16.5.2019. до 11:00
55Р19 Инвестиционо одржавање метео станице на аеродрому Батајница Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о обустави поступка
Обавештење о овустави поступка
21.5.2019. до 10:00
67Д19 Телекомуникациони каблови и пратећи материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
13.5.2019. до 11:00
76Д19 Картични систем контроле приступа у објектима SMATSA доо Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.5.2019. до 14:00
75Д19 Резервни делови за уређаје из области енергетике Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.5.2019. до 10:00
69Д19 Набавка видео надзора за објекте SMATSA дoo са инсталацијом Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
13.5.2019. до 10:00
62Д19 Резервни делови за систем светлосног обележавања маневарских површина аеродрома Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
13.5.2019. до 10:00
56Д19 SAUTER програмски пакети Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.5.2019. до 10:00
39Д19 Штампарска опрема Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.5.2019. до 11:30
49У19 Услуга добров. здрав. осигурања запослених и путно здрав. осигурање за служ. путовања запослених у иностранство Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
9.5.2019. до 10:00
50У19 Услуга одржавања и прања камених површина у партеру ЦКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.5.2019. до 11:00
63Д19 Пасивна телекомуникациона опрема и потрошни телекомуникациони материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатој појединачној наруџбеници из Оквирног споразума
8.5.2019. до 12:00
37Д19 Намештај Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.5.2019. до 10:00
46У19 Услуге поправке и одржавања моторних возила Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора-обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о обустави поступка Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
6.5.2019. до 10:00
40У19 Услуге испитивања услова радне околине и средстава за рад Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.5.2019. до 10:00
35Д19 Резервни делови за флоту - С172, С310 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Одлука о издавању наруџбенице
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 02
Обавештење о закљученим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године
6.5.2019. до 10:00
64Р19 Радови на замени свих затезних сајли NDB TAZ и NDB RO и радови на фарбању заштитне дрвене ограде на локацији Rx цента Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.5.2019. до 11:00
42У19 Израда Пројектне документације за изградњу ТК и EE инфраструктуре за потребе повезивања објеката у зони Аеродрома Н Т Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
6.5.2019. до 13:00
43Р19 Санација ЗРНС објеката, МЕТЕО станице АКЛ Београд и VOR-DME BEO Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
6.5.2019. до 10:00
65Д19 Резервни делови за централни систем за надзор и управљање Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
3.5.2019. до 10:00
22У19 Услуга одржавања софтвера за рачуноводство Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додли уговора
Обавештење о закљученом уговору
9.4.2019. до 10:00
28У19 Услуга израде техничке документације за реконструкцију Управне зграде SMATSA доо Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
30.4.2019. до 10:00
33Р19 Радови на санацији система за одвођење и пречишћавање фекалне канализације Аеродрома Вршац Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
24.4.2019. до 10:00
41Д19 Набавка елемената за заштиту од сунца Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
22.4.2019. до 13:30
29У19 Услуга одржавања зелених површина и приступних путева Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
22.4.2019. до 00:00
36У19 Ревизија елиса за авионе Cessna 172 и Cessna 310 Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
22.4.2019. до 10:00
47У19 Дефектажа авио компоненти Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.4.2019. до 11:00
31Р19 Браварски радови Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.4.2019. до 13:00
30Р19 Стаклорезачки радови Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из Оквирног споразума Партија 1
18.4.2019. до 10:00
13Д19 Потрошни и инсталациони материјал за одржавање електроенергетских уређаја и система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатој наруџбеници из оквирног споразума
Обавештење 2 о издатој наруџбеници из оквирног споразума
15.4.2019. до 11:00
25У19 Поправка компоненти мултиплексне опреме 1511MAX Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.4.2019. до 10:00
12У19 Услуга израде техничке документације за изградњу објекта и потребне инфраструктуре за РС Врсута Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
Одлука 2 о измени уговора
8.4.2019. до 10:00
23У19 Услуге шпедитерских агенција Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Појашњење конкурсне документације 4
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 5
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
8.4.2019. до 13:00
19У19 Услуга техничког прегледа објекта Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне докуменатације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору
3.4.2019. до 11:00
14Р19 Припремни радови за инсталацију VDF система Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.4.2019. до 11:00
15У19 Израда техничке документације за изградњу инфраструктуре за потребе нових система у торњу АКЛ Београд Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
1.4.2019. до 14:00
21У19 Одржавање и санација кабловске инфраструктуре на територији Србије Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Измена 3 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 4
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.3.2019. до 10:00
24Д19 Сијалице и светиљке Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2019. године
Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године
29.3.2019. до 13:00
10У19 Услуга ревизије финансијских извештаја Позив за подношење понудa
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
25.3.2019. до 10:00
20Д19 Часописи, стручна литература и публикације - CEKOS Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.3.2019. до 10:00
11Р19 Радови на заштити од продора воде у објекат АКЛ Тиват и санација од последица продора воде Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
20.3.2019. до 10:00
8У19 Чување радио навигационих уређаја - радио фарова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора - обустави поступка
Обавештење о обустави поступка Партија 1
Обавештење о обустави поступка Партија 5
Обавештење о обустави поступка Партија 6
Обавештење о закљуценом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљуценом уговору Партија 3
Обавештење о закљуценом уговору Партија 7
11.3.2019. до 09:00
18Д19 Набавка ЕЕ уређаја за транзицију Step 1.2.1 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.3.2019. до 10:00
6У19 Набавка услуге израде и ажурирања студије обрачуна `Weighted Average Cost of Capital` (WACC) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.3.2019. до 11:00
7Д19 Набавка електричне енергије за објекте SMATSA доо у Србији Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7.3.2019. до 10:00
3У19 Услуга IP конективности, територија Србије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученим уговорима из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године
4.3.2019. до 13:00
2У19 Електронске комуникационе услуге у међународном саобраћају, територија Србије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.3.2019. до 10:00
5Д19 Запречна светла за анемометре и антенске системе навигационих уређаја Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.2.2019. до 10:00
221Д18 Microsoft лиценце Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 3 конкурсне документације
Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученим појединачним наруџбеницама из Оквирног споразума 1 квартал 2019
Обавештење о закљученим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године
3.12.2018. до 10:00
180У18 Ремонт мотора, базно одржавање авиона и система за калибражу у овлашћеном сервису Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2019. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2019. године
31.10.2018. до 10:00
150У18 Израда телекомуникационих пројеката за потребе прибављања дозвола за коришћење радио фреквенција Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Појашњење конкурсне документације 1
Конкурсна документација Измена 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом појединачном уговору 1
Обавештење о закљученом појединачном уговору 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
19.9.2018. до 10:00
116Д18 Tuner лиценца за Galaxy 5500 UPS и Galaxy 3500 UPS са припадајућим обукама Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатој наруџбеници
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума
27.8.2018. до 10:00
138У18 Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за службена путовања у Контроли летења Србије и Црне Горе SMA Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 01
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 02
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године
Одлука о издавању наруџбенице 03
Одлука о издавању наруџбенице-обустави поступка 04
Одлука о издавању наруџбенице 05
Одлука о издавању наруџбенице 06
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 07
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 08
Одлука о издавању наруџбенице 09
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 10
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 11
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 12
Одлука о издавању наруџбенице 13
Одлука о издавању наруџбенице 14
Одлука о издавању наруџбенице 15
Одлука о издавању наруџбенице 16
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 17
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 18
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 19
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 20
Одлука о издавању наруџбенице 21
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 22
Одлука о издавању наруџбенице 23
Одлука о издавању наруџбенице 24
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 25
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 26
Одлука о издавању наруџбенице 27
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 28
Одлука о издавању наруџбенице 29
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2018. године
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 30
Одлука о издавању наруџбенице 31
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 32
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 33
Одлука о издавању наруџбенице 34
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 35
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 36
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 37
Одлука о издавању наруџбенице 38
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 39
Одлука о издавању наруџбенице 40
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 41
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 42
Одлука о издавању наруџбенице 43
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 44
Одлука о издавању наруџбенице 45
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 46
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 47
Одлука о издавању наруџбеницеобустави поступка 48
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 49
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 50
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 51
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 52
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 53
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 54
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 55
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за први квартал 2019. године
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 56
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 57
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 58
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 59
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 60
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 61
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 62
Одлука о издавању наруџбенице 63
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 64
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 65
Одлука о издавању наруџбенице 66
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 67
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 68
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 69
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 70
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2019. године
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 71
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 72
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 73
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања њаруџбенице 74
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 75
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 76
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 77
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 78
Одлука о издавању наруџбенице 79
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 80
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 81
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 82
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 83
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 84
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 85
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 86
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 87
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 88
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 89
138У19 Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2019. године
Одлука о издавању наруџбенице/обустави поступка издавања наруџбенице 90
13.8.2018. до 13:00
60Д18 Уља и мазива за радарске и енергетске уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
11.7.2018. до 11:00
82Д18 Канцеларијски материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 2 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године Партија 1
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године Партија 2
Обавештење о закљученим појединачним наруџбеницама из Оквирног споразума 1 квартал 2019 Партија 2
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за други квартал 2019. године Партија 2
Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године Партија 1
Обавештење о издатим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године Партија 2
21.6.2018. до 10:00
49Д18 Акумулатори за дизел електричне агрегате и батерије за електроенергетске уређаје Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за трећи квартал 2018. године
Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за четврти квартал 2018. године
Обавештење о закљученим појединачним наруџбеницама из Оквирног споразума 1 квартал 2019
Обавештење о закљученим наруџбеницама из оквирног споразума за трећи квартал 2019. године
30.5.2018. до 10:00
23Д18 Електроенергетски каблови и пратећи материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
14.5.2018. до 11:00
199У17 Услуге одржавања активне мрежне опреме Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 2
Појашњење конкурсне документације 3
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума
Обавештење 3 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума
29.1.2018. до 10:00
115У17 Електронске комуникационе услуге, територија Србије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење 1 о закљученим појединачним уговорима из оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученим појединачним уговорима из оквирног споразума
6.9.2017. до 10:00
54У17 Услуга подршке током одржавања ЕЕ каблова Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума
12.6.2017. до 11:00
37У17 Услуге закупа фиксне електронске комуникационе мреже за потребе IP конективности Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
12.6.2017. до 10:00
31У17 Електронске комуникационе услуге, територија Црне Горе Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације 1
Појашњење конкурсне документације 2
Измена 1 конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о обустави поступка Партија 4
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1 и 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 3
Обавештење о закљученом уговору П2
Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума Партија 2
Обавештење 1 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума Партија 3
14.6.2017. до 15:00
44Д17 Пасивна телекомуникациона опрема и потрошни телекомуникациони материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом ОС, П2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1
Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
Обавештење 3 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 2
Обавештење 4 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума Партија 1
7.6.2017. до 13:00
25Д17 Телекомуникациони каблови и пратећи материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације 1
Измена 2 конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 2
Обавеештење о закљученом ОС П1
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
Обавештење 3 о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 2
Обавештење 4 о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума Партија 1
24.5.2017. до 13:00
Анекси уговора из претходних година 214/Р/15 Одлука о измени уговора
249/Р/15 Одлука о измени уговора
179/Р/15 Одлука о измени уговора
215/Р/15 Одлука о измени уговора
145/Р/15 Одлука о измени уговора
240/Р/15 Одлука о измени уговора
233/Д/15 Одлука о измени уговора
222/Р/15 Одлука о измени уговора
Одлука о измени уговора 267Р15
242/Р/15 Одлука о измени уговора
252/Р/15 Одлука о измени уговора
77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 1
77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 2
77/Д/15 Одлука о измени уговора Партија 3
244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 4
244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 2
179/Р/15 Одлука о измени уговора 3
244/Р/15 Одлука о измени уговора Партија 1
244/Р/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 4
149/У/15 Одлука о измени уговора
255/Д/15 Одлука о измени уговора
204/У/15 Одлука о измени уговора Партија 1
204/У/15 Одлука о измени уговора Партија 2
154/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1
148/У/16 Одлука о измени уговора Партија 2
145/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1
154/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука о измени уговора Партија 1
160/У/16 Одлука о измени уговора
241/У/16 Одлука о измени уговора
265/Р/15 Одлука о измени уговора
184/Р/16 Одлука о измени уговора Партија 1
87/У/16 Одлука 3 о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука 3 о измени уговора Партија 1
225/У/16 Одлука о измени уговора
204/У/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 2
255/Д/15 Одлука 2 о измени уговора
231/У/16 Одлука о измени уговора
241У16 Одлука о измени уговора 2
251У16 Одлука о измени уговора
184/Р/16 Одлука 2 о измени уговора Партија 1
204/У/15 Одлука 2 о измени уговора Партија 1
149/Р/16 Одлука о измени уговора
166/Р/16 Одлука о измени уговора
87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 1
87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 2
251/У/16 Одлука 2 о измени уговора
204/У/15 Одлука 3 о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука 5 о измени уговора Партија 2
87/У/16 Одлука 4 о измени уговора Партија 1
145/Р/16 Одлука 2 о измени уговора Партија 1
149/У/15 Одлука 2 о измени уговора
204/У/15 Одлука 3 о измени уговора Партија 1
125/У/16 Одлука о измени уговора
87/У/16 Одлука 6 о измени уговора Партија 2
204/У/15 Одлука 4 о измени уговора Партија 1
128/Р/17 Одлука 2 о измени уговора
Oдлука о измени уговора 26Р17
72/Р/17 Одлука 3 о измени уговора
110/У/16 Одлука 2 о измени уговора
204/У/15 Одлука 5 о измени уговора Партија 1
23/У/17 Одлука 2 о измени уговора
23/У/17 Одлука 3 о измени уговора
24/У/17 Одлука о измени уговора
153/Р/17 Одлука о измени уговора
67/Р/16 Одлука о измени уговора
103/Р/17 Одлука о измени уговора Партија 2
23У17 Одлука о измени уговора 4
204/У/15 Одлука 6 о измени уговора Партија 1
5/Д/17 Одлука о измени уговора
23/У/17 Одлука 5 о измени уговора
23/У/17 Одлука 6 о измени уговора
93/Р/16 Одлука о измени уговора
23/У/17 Одлука 7 о измени уговора
167/У/17 Одлука о измени уговора Партија 4
23/У/17 Одлука 8 о измени уговора
23/У/17 Одлука 9 о измени уговора
214/У/18 Одлука о измени уговора
175У18 Одлука о измени уговора број 3
37У18 Одлука о измени уговора
31.12.2019. до 00:00