Мисија, визија, вредности

 

Мисија

Пружање квалитетних услуга у ваздушној пловидби (услуге из домена ATM, CNS, MET, AIS) цивилним и војним ваздухопловима, ради одржавања и унапређења безбедног, редовног и експедитивног ваздушног саобраћаја у ваздушном простору FIR/UIR Београд и ваздушном простору других држава, на основу међудржавних уговора, као и услуге обуке особља пружалаца услуга у ваздушној пловидби, обуке пилота авиона, калибраже уређаја и система из ваздуха и услуге одржавања ваздухоплова.

Оспособљеност за пружање различитих услуга на највишем нивоу квалитета и прилагодљивост променама у начину пословања пружаоца услуга у ваздушној пловидби у Европи, условљених изменама у европским регулаторним оквирима, концептима и иницијативама који из тога произилазе.

 

Визија

Применом нових технологија, оперативних процедура и уз стручно особље, SMATSA доо постаје лидер у југоисточној Европи у пружању услуга у ваздушној пловидби у ваздушном простору држава у региону и шире, уз захтевани ниво безбедности, прихватљив ниво кашњења и рационализоване трошкове.

 

Вредности

Остварење визије и мисије SMATSA је могуће кроз дугорочну одрживост нашег успешног рада базираног на привржености свих запослених следећим вредностима:

  • Пружамо безбедну и поуздану услугу,
  • Ценимо знање, искуство и посвећеност запослених и улажемо у њихово стално усавршавање,
  • Идемо у корак са новим технологијама и иновацијама,
  • Посвећени смо развоју управљања ваздушним саобраћајем,
  • Инсистирамо на квалитету пружених услуга,
  • Водимо рачуна о задовољству корисника свих наших услуга,
  • Посвећени смо унапређењу сарадње са другим пружаоцима услуга у региону и шире,
  • Обезбеђујемо једнаке услове запошљавања и здраву и безбедну радну средину за све запослене,
  • Посвећени смо заштити животне средине,
  • Ми смо друштвено одговорна организација.