Руководство

 

Органи управљања SMATSA доо су Скупштина, Надзорни одбор и Директор.

  • Председник Скупштине: Зоран Костић
  • Председник Надзорног одбора: Дејан Мандић
  • Директор SMATSA доо: Предраг Јовановић
  • Заменик Директора: Лазо Максимовић