Организациона структура

 

Организациона структура SMATSA доо обезбеђује ефикасно функционисање свих делова система и адекватну расподелу људских ресурса, а у потпуности је усмерена ка захтевима корисника услуга у ваздушној пловидби.

Организациона структура