Сертификати

 

Као потврду континуиране усаглашености пословања са међународним стандардима, европском и националном регулативом, SMATSA доо поседује сертификате и потврде за следеће сегменте пословања:

Менаџмент системи:

Пружање услуга у ваздушној пловидби (ANSP):

Израда процедура инструменталног летења:

Обука особља пружаоца услуга у ваздушној пловидби:

Обука пилота авиона:

Обука из енглеског језика који се користи у ваздухопловној комуникацији:

Калибража уређаја и система из ваздуха:

Континуирана пловидбеност:

Одржавање ваздухоплова:

Коришћење аеродрома: