Чланство у међународним организацијама

 

SMATSA доо послује у складу са правилима Европске Уније и препорученом европском и светском праксом. Представници SMATSA доо, као репрезенти Републике Србије и државе Црне Горе, учествују у раду следећих ваздухопловних организација:

 

Међународна организација за цивилно ваздухопловство (ICAO)
Европска организација за безбедност ваздушне пловидбе (EUROCONTROL)
Европска конференција за цивилно ваздухопловство (ECAC)
Централна служба за наплату рутних накнада (CRCO)

 

 

Такође, SMATSA доо је члан ваздухопловних организација као што су:

 

Међународно удружење авио-превозилаца (IACA)
Међународно удружење пружалаца услуга у ваздушној пловидби (CANSO)