Друштвена одговорност

 

SMATSA доо је модерна организација, доследна спровођењу активности које осигуравају здраво, сигурно и безбедно окружење. Развој ефикасних процедура и примена актуелних стандарда представљају окосницу одрживог развоја. Активности које се спроводе обезбеђују енергетску ефикасност, поштовање закона и људских права, заштиту и развој запослених, имовине и животне средине, хумано и здраво радно окружење, а заједно доприносе одговорном пословању.

SMATSA доо као друштвено одговорна компанија, подржава слободу удруживања и колективног преговарања између послодавца и репрезентативних синдиката. У SMATSA доо постоје два репрезентативна синдиката: Синдикат контролора летења и Независни синдикат контролора летења.

SMATSA доо је послодавац који свима пружа једнаке могућности и залаже се за стварање климе у којој постоји равноправност како у статусу, тако и у начину запошљавања, али истовремено очекује и највише стандарде професионалног понашања од стране својих запослених. Посебна пажња се посвећује одабиру квалитетних младих људи.

Осим тога, SMATSA доо је увек спремна да учествује у хуманитарним акцијама које имају за циљ побољшање положаја угрожених слојева друштва.

Одговорно понашање према животној средини један је од приоритета SMATSA доо. Радом на унапређењу рутне мреже и организацији ваздушног простора, SMATSA доо непрекидно даје допринос заштити животне средине. Унапређењем технологије рада и настојањем да руте у простору надлежности учини краћим, SMATSA доо утиче на уштеде корисника у виду скраћења времена лета, смањења потрошње горива, а тиме и на значајну редукцију емисије CO2. Рад на сталној оптимизацији рутне мреже довео је до тога да дужина најфреквентнијих рута у простору надлежности SMATSA доо буде само 2% већа од њене дужине по великом кругу.

Као доказ опредељености и учинка у заштити животне средине кроз контролу утицаја својих активности и услуга на животну средину, SMATSA доо је стекла и одржава ISO 14001:2015 сертификат.