Пословање у складу са SES захтевима

 

Добијањем сертификата од стране Директората за цивилно ваздухопловство, SMATSA доо је потврдила да су услуге које пружа у складу са захтевима „Јединственог европског неба“  (Single European Sky – SES). Сертификат се односи на:

  • услуге у ваздушном саобраћају (контрола летења, информисање ваздухоплова у лету и узбуњивање),
  • услуге комуникације, навигације и надзора,
  • услуге ваздухопловног информисања и
  • ваздухопловно метеоролошке услуге.

Сертификат је доказ да је SMATSA доо усагласила своје пословање са сетом захтева који проистичу из SES регулативе, а односе се на радне процедуре, споразуме о сарадњи, системе управљања безбедношћу, квалитетом и заштитом, као и на управљање људским ресурсима.

 

Пројекат FAMUS

Реализацијом FAMUS пројекта, систем управљања ваздушним саобраћајем је у потпуности усаглашен са захтевима и стандардима утврђеним у циљу реализације концепта Јединственог европског неба (SES).

Пројекат модернизације и унапређења система управљања ваздушним саобраћајем (FAMUS), започет је 2002. године, са циљем подизања капацитета система контроле летења у складу са очекиваним порастом саобраћаја. Пројекат је подразумевао обнављање инфраструктуре и имплементацију нових система и опреме, као и изградњу нове зграде Центра контроле летења Београд, која је завршена у 2010. години. Концепт енергетски ефикасне зграде, са врло малом потрошњом енергије, интегрисано управљање са више нивоа и потпуно аутоматизоване функције, сврставају ову зграду у ред „паметних зграда“, којих на овом нивоу има јако мало у региону. Опремање зграде најсавременијом опремом и њено пуштање у оперативни рад завршено је у 2011. години.

У склопу пројекта су током 2011. и 2012. године пуштени у оперативни рад системи за инструментално слетање (ILS) у Подгорици и Београду, уређаји за мерење растојања (DME) на осам локација као и системи за снимање и репродукцију говорне комуникације (Digital Voice Recording and Playback System – DVRPS) и системи за дистрибуцију тачног времена (Time Reference Systems – TRS).

FAMUS пројекат је обезбедио интероперабилност са системима осталих пружалаца услуга у ваздушној пловидби, а успешном имплементацијом пројекта представници SMATSA доо стекли су значајно искуство и унапредили своја знања, која ће убудуће користити како за своје потребе, тако и кроз консултантске услуге трећим лицима.