Менаџмент квалитетом

 

Систем менаџмента квалитетом

Кроз успостављени систем менаџмента квалитетом, као и континуалним радом на унапређењу пословних процеса, потврђује се опредељење SMATSA доо за сталним и потпуним испуњавањем захтева корисника. Као потврда добро успостављеног система менаџмента квалитетом и као друштвено одговорна организација, SMATSA доо је 2010. године стекла и од тада одржава ISO 9001 сертификат за следеће процесе: ATM/ANS – функције/услуге - услуге у ваздушном саобраћају (ATS), управљање ваздушним простором (ASM), управљање протоком ваздушног саобраћаја (ATFM), укључујући израду навигационих поступака (FPD), услуге комуникације, навигације и надзора (CNS), ваздухопловне метеоролошке услуге (MET), услуге ваздухопловног информисања (AlS), укључујући израду ваздухопловних карата, калибража уређаја и система из ваздуха, обука особља пружалаца услуга у ваздушној пловидби и пилота авиона и одржавање авиона у складу са одобреним обимом радова.

Структура система менаџмента квалитетом је прилагођена организацији SMATSA доо, задовољавајући њене потребе и обезбеђујући документовање свих пословних процеса који могу утицати на квалитет и безбедност услуга и њихову ефективну примену. У складу са захтевима ISO стандарда, политиком SMATSA доо и постављеним циљевима, прате се, одржавају и унапређују процеси који обезбеђују ефикасно функционисање система.

У мају 2019. године, тим проверавача сертификационе куће Societe Generale de Surveillance (SGS) из Београда, извршио је ресертификациону проверу система менаџмента квалитетом (QMS) према захтевима стандарда ISO 9001:2015 у Контроли летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд.

Потврдом важности сертификата ISO 9001:2015, SMATSA доо јасно показује опредељеност континуалном унапређењу пословних процеса и сталном и потпуном испуњавању захтева корисника.