Менаџмент квалитетом

 

Кроз успостављени систем менаџмента квалитетом, као и континуалним радом на унапређењу пословних процеса, потврђује се опредељење SMATSA доо за сталним и потпуним испуњавањем захтева корисника. SMATSA доо је 2010. године стекла ISO 9001:2008 сертификат за следеће процесе: управљање ваздушним саобраћајем - ATM (ATS, ASM, ATFCM) са израдом навигационих поступака; услуге комуникације, навигације и надзора (CNS); ваздухопловне метеоролошке услуге (МЕТ); услуге ваздухопловног информисања (AlS) са израдом ваздухопловних карата; калибража уређаја и система из ваздуха и обука особља пружалаца услуга у ваздушној пловидби. У мају 2011. године обим важења ISO сертификата је проширен и на процесе обуке пилота и одржавање ваздухоплова.

Структура система менаџмента квалитетом је прилагођена организацији SMATSA доо, задовољавајући њене потребе и обезбеђујући документовање свих пословних процеса који могу утицати на квалитет и безбедност услуга и њихову ефективну примену. У складу са захтевима ISO стандарда, политиком SMATSA доо и постављеним циљевима, прате се, одржавају и унапређују процеси који обезбеђују ефикасно функционисање система.

Као потврда добро успостављеног система менаџмента квалитетом, након успешно спроведене ресертификационе провере од стране тима проверавача сертификационе куће SGS (Societe Generale de Surveillance) у мају 2016. године, издат је нови ISO 9001:2008 сертификат.

У мају 2018. године, након успешно спроведене провере од стране тима проверавача сертификационе куће SGS, проверена је и потврђена транзиција система менаџмента квалитетом SMATSA доо на нову верзију стандарда ISO 9001:2015.