Подаци о саобраћају

 

Број летова у периоду од 2010. до 2018. године

 

Расподела летова у 2018. години

 

 

Вршни дан и вршни сат у периоду од 2010. до 2018. године

 

Учешће појединих типова ваздухоплова у 2018. години

 

Број полетања и слетања по аеродромима у периоду од 2010. до 2018. године

 

Расподела саобраћаја по аеродромима у 2018. години

 

 

Број летова у ваздушном простору надлежности SMATSA доо по земљама полетања/слетања у 2017. и 2018. години

 

Број сервисних јединица у периоду од 2010. до 2018. године

 

Просечна дужина лета и просечан MTOW у FIR Београд у периоду од 2010. до 2018. године

 

Јединица рутне накнаде у 2018. години

 

Почетак странице