Опште информације

 

SMATSA доо је оспособљена да врши пружање услуга калибраже земаљских радио-навигационих средстава (ЗРНС) из ваздуха и провере  летних процедура како за сопствене, тако и за потребе екстерних корисника.

Пружање услуга калибраже врши се у складу са захтевима и препорукама који су дефинисани у документима Међународне организацаије за цивилну авијацију (International Civil Aviation Organization - ICAO) - Annex 10, Annex 14 и Doc 8071.

Провера и калибрација уређаја и система реализује се у оквиру различитих врста инспекција:

  • пуштање у рад новоинсталираног ЗРНС
  • периодичне провере
  • специјалне провере
  • провере које се односе на испитивање локације на којој се планира постављање новог ЗРНС

Ваздухоплов Hawker Beechcraft King Air 350 са уграђеном опремом за калибражу последње генерације (AD-AFIS-260) обезбеђује високу конкурентност на тржишту.

Коришћењем најновијих техничких решења из области система за калибражу и константним унапређењем процедура остварују се следећи циљеви:

  • Висока прецизност измерених параметара,
  • Могућност понављања поступка у току калибраже ЗРНС,
  • Минимално тражено време лета и минималан број ангажованог особља и
  • Потпуно испуњавање свих захтева клијената у уговореном року.

 

Контакт

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо

 

Трг Николе Пашића 10

11000  Београд

Србија

 

Тел: +381 11 321 8123

Факс: +381 11 324 0202

E-mail: kalibraza@smatsa.rs