Услуге

 

SMATSA доо је технички опремљена и стручно оспособљена за пружање услуга калибраже ЗРНС из ваздуха: 

 • Instrument Landing System (ILS) - (CAT I, II & III)
 • ILS маркери (MKR)
 • VHF Omni Directional Radio Range (VOR)-CVOR/DVOR
 • Tactical Air Navigation (TACAN)
 • Distance Measuring Equipment (DME)
 • Non-Directional Beacon (NDB)
 • VHF, UHF Communication
 • VHF Direction Finding (VDF)
 • UHF Direction Finding (UDF)
 • Primary and Secondary Surveillance Radar (PSR & SSR са MODE-A/C/S опцијом)
 • Precision Approach Radar (PAR)
 • Visual Approach Position Indicator (PAPI, VASI)
 • Area Navigation (RNAV, RNP) базирани на GNSS и на ЗРНС.
 • Стандардне процедуре (SID и STAR)

 

Савремена техничка решења и унапређење процедура за проверу ЗРНС, представљају значајну предност за кориснике услуга јер обезбеђују:

 • високу тачност измерених параметара
 • поновљивост процедуре испитивања
 • минимално потребно време лета
 • минимум ангажованог особља