Референце

 

SMATSA доо врши пружање услуга калибраже за потребе корисника у неколико држава:

  • Шведска
  • Србија
  • Словенија
  • Македонија
  • Мађарска
  • Хрватска
  • Црна Гора
  • Босна и Херцеговина
  • Албанија