Наруџбеница

 

Све публикације које објављује AIS се могу поручити путем Наруџбенице.

Наруџбеница је документ објављен у ваздухопловним публикацијама (AIP/VFR AIP), којим корисник захтева/обнавља услугу наручивања ваздухопловних публикација.

Наруџбеница и цене публикација се објављују једном годишње у ваздухопловним информативним циркуларима серије А и D, односно цене појединачних карата су објављене у подсекцији GEN 3.2 AIP/VFR AIP.

Кликнути на слику испод за фајл са наруџбеницом.