Јавне набавке


98У19 Мерења електромагнетног зрачења у локалној зони извора нејонизујућих зрачења на подручју Црне Горе

​98/У/19 Мерења електромагнетног зрачења у локалној зони извора нејонизујућих зрачења на подручју Црне Горе

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму преузмите

  • Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума преузмите