Јавне набавке


94У19 Услуге проценитеља за решавање имовинских односа

​94/У/19 Услуге проценитеља за решавање имовинских односа

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Појашњење конкурсне документације 1 преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

  • Обавештење о закљученомоквирном споразуму преузмите

  • Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума преузмите

  • Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума преузмите

  • Обавештење 3 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума преузмите