Јавне набавке


18У17 Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за служб пут у SMATSA доо и организ учешћа на сем, конгрес, сај

​18/У/17 Услуга обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за службена путовања у SMATSA доо и организација учешћа на семинарима, конгресима, сајмовима и сл. у земљи и иностранству