Јавне набавке


54У17 Услуга подршке током одржавања ЕЕ каблова

​54/У/17 Услуга подршке током одржавања ЕЕ каблова

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму преузмите

  • Обавештење 1 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума преузмите

  • Обавештење 2 о закљученој појединачној наруџбеници на основу оквирног споразума преузмите