Јавне набавке


19У18 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље

​19/У/18 Услуге заштите од неексплодираних убојних средстава и пиротехнички преглед приликом радова на ископу земље

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму преузмите

  • Обавештење 1 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума преузмите

  • Обавештење 2 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума преузмите

  • Обавештење 3 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума преузмите

  • Обавештење 4 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума преузмите

  • Обавештење 5 о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума преузмите