Јавне набавке


24У18 Технички прегледи радио-станица за детерминацију и фиксних радио станица радио-релејних линкова на 38GHz

​24/У/18 Технички прегледи радио-станица за детерминацију и фиксних радио станица радио-релејних линкова на 38GHz

  • Позив за подношење понуда преузмите

  • Конкурсна документација преузмите

  • Одлука о закључењу оквирног споразума преузмите

  • Обавештење о закљученом оквирном споразуму преузмите

  • Обавештење о закљученој појединачној наруџбеници из оквирног споразума преузмите