Јавне набавке


193У18 Геодетске услуге

​193У18 Геодетске услуге​

 • Позив за подношење понуде преузмите

 • Конкурсна документација преузмите

 • Појашњење конкурсне документације 1 преузмите

 • Одлука о закључењу оквирног споразума - обустави поступка преузмите

 • Обавештење о закљученом оквирном споразуму Партија 1 преузмите

 • Обавештење о обустави поступка Партија 2 преузмите

 • Обавештење о закљученом појединачном уговору из оквирног споразума П1 преузмите

 • Обавештење о закљученом појединачном уговору 2 из оквирног споразума П1 преузмите

 • Обавештење о закљученом појединачном уговору 3 из оквирног споразума П1 преузмите

 • Обавештење о закљученом појединачном уговору 4 из оквирног споразума П1 преузмите

 • Обавештење о закљученом појединачном уговору 5 из оквирног споразума П1 преузмите

 • Обавештење о закљученом појединачном уговору 6 из оквирног споразума П1 преузмите

 • Обавештење о закљученом појединачном уговору 7 из оквирног споразума П1 преузмите