Важи од: 2020-05-31 00:00:00     Важи до: 2020-05-31 06:00:00

LYBA GAMET VALID 310000/310600 LYBE-
LYBA BEOGRAD FIR BLW FL150
SECN I
HAZARDOUS WX NIL
SECN II
PSYS : 00H CENTRAL AND EAST EUROPE AND BALKAN
UPPER LOW STNR NC UKRAINE L1003HPA STNR
NC COLD UNSTABILE AIR MASS
SFC WIND: 02-10KT
WIND/T : SERBIA 600M 260-290/05-20KT PS10 1500M 290/20-25KT
PS04 3000M 270/15-25KT MS05 4500M AMSL 270/20-30KT
MS13 S MONTENEGRO 600M 070/05KT PS11 1500M
180/05KT PS05 3000M 240/05KT MS04 4500M
AMSL 250/15KT MS14
SFC VIS : ABV 10000M

CLD : SCT/BKN SCCU 4000-4500/6500FT BKN AC 8000/10000FT
AGL
FZLVL : 6000-8000FT AMSL
MNM QNH : 1014HPA
VA : NIL
OTLK : 06/10 HAZARDOUS WX NIL 10/12 MONTENEGRO
ISOL CB 3000/XXXXXFT AGL
=

Подаци учитани у: 2020-05-31 00:14:32 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.