АеродромСадржај TAF прогнозе
LYBETAF LYBE 302300Z 3100/3124 24006KT CAVOK TX19/3113Z TN08/3103Z BECMG 3105/3107 31015KT TEMPO 3110/3114 SHRA SCT030TCU BECMG 3116/3118 22006KT BECMG 3122/3124 5000 RA BKN008 BKN027=
LYBTTAF LYBT 302300Z 3100/3124 22006KT CAVOK TX19/3113Z TN07/3103Z BECMG 3106/3108 31014KT TEMPO 3110/3113 SHRA SCT033TCU BECMG 3116/3118 24006KT BECMG 3122/3124 5000 RA BKN006 BKN027=
LYKVTAF LYKV 302300Z 3100/3124 VRB02KT 9999 SCT040 TX19/3113Z TN08/3103Z TEMPO 3102/3105 3000 BR BECMG 3107/3109 31012KT BECMG 3116/3118 24006KT=
LYNITAF LYNI 302300Z 3100/3124 30004KT 9999 SCT040 TX19/3113Z TN09/3103Z TEMPO 3102/3106 1500 BR BKN005=
LYVRTAF LYVR 302300Z 3100/3124 22006KT CAVOK TX19/3113Z TN07/3103Z TEMPO 3102/3105 BKN006 BECMG 3105/3107 28012KT TEMPO 3111/3114 SHRA SCT033TCU=
LYUZTAF LYUZ 302300Z 3100/3124 32004KT 9999 SCT020 TX13/3113Z TN06/3103Z TEMPO 3100/3106 2000 BR BKN005 TEMPO 3108/3116 31014KT=
LYPGTAF LYPG 302300Z 3100/3124 36005KT 9999 FEW040 BKN080 TX19/3113Z TN12/3103Z TEMPO 3100/3124 5000 RA PROB40 TEMPO 3112/3118 VRB15G25KT 4000 TSRA FEW030CB SCT033 BKN080=
LYTVTAF LYTV 302300Z 3100/3124 VRB02KT 9999 FEW040 BKN070 TX18/3112Z TN10/3103Z TEMPO 3100/3124 5000 RA TEMPO 3110/3118 VRB15G25KT 4000 TSRA FEW030CB SCT033 BKN080=

Подаци учитани у: 2020-05-31 00:43:14 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Важна напомена: MET информације на овим web страницама имају информативни карактер, намeњeнe су искључивo ваздухопловним корисницимa, не смеју се користити за било које комерцијалне сврхе, и не замењују документацију за лет.