Plan upotrebe vazdu​​šnog prostora Republike Srbije

Plan upotrebe vazdušnog prostora je internet stranica, gde se korisnici vazdušnog prostora mogu upoznati sa informacijama od značaja za planiranje letova ili drugih aktivnosti u vazdušnom prostoru Republike Srbije.  

Informacije su pripremljene i javno dostupne putem interneta.

Plan upotrebe vazdušnog prostora predstavlja objedinjeni prikaz (kartografski i tabelarni) privremeno izdvojenih ili privremeno rezervisanih delova vazdušnog prostora za potrebe civilni​h ili vojnih korisnika.

Plan upotrebe vazdušnog prostora se objavljuje jedan radni dan pre operacija, do 16 časova po lokalnom vremenu.

Informacije iz plana upotrebe vazdušnog prostora su ažurne samo u trenutku objavljivanja. U skladu sa Uredbom o upravljanju vazdušnim prostorom alokacija delova vazdušnog prostora se objavljuje kroz evropski plan korišćenja vazdušnog prostora (European Airspace Use Plan-AUP) ili putem NOTAM.

Odricanje od odgovornosti: Informacije dostupne na ovoj stranici su validne samo u trenutku objavljivanja. Poslednja ažurna verzija Plana upotrebe vazdušnog prostora se objavljuje jedan radni dan pre operacija u 20 časova po lokalnom vremenu.

Sve nastale promene u upotrebi vazdušnog prostora, nakon poslednje objave Plana upotrebe vazdušnog prostora, neće biti vidljive u Planu već se mogu naći na:

Up​​utstvo za korišćenje EAD Basic videti ovde.

Uputst​vo za pretraživanje AUP/UUP na EUROCONTROL NOP portalu videti ovde​.​​