​Javne nabavke male vrednosti

Naziv tenderaDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
59D18 Nabavka stručne literature Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
30.5.2018. do 11:00
35D18 Pneumatici Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
28.5.2018. do 10:00
54R18 Izrada horizontalne signalizacije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
29.5.2018. do 11:00
53U18 Usluge biološke zaštite aerodroma Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
28.5.2018. do 11:00
47D18 Pretplata za servisna pisma , biltene, direktive i stručnu publikaciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
21.5.2018. do 09:00
41D18 Materijal pribor i prateća sredstva za motorna vozila Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
16.5.2018. do 11:00
43U18 Nabavka tehničke vode Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
8.5.2018. do 10:00
40D18 Vage za merenje aviona Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
7.5.2018. do 10:00
25U18 Odmašćivanje kuhinjskih instalacija u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.4.2018. do 10:00
24U18 Tehnički pregledi radio-stanica za determinaciju i fiksnih radio stanica radio-relejnih linkova na 38GHz Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
23.4.2018. do 10:00
14U18 Nabavka usluge izrade studije obračuna - Weighted average cost of capital - WACC Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.3.2018. do 11:00
19U18 Usluge zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava i pirotehnički pregled prilikom radova na iskopu zemlje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
8.3.2018. do 10:00
16U18 Nabavka usluge revizije projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
12.3.2018. do 10:00
15U18 Dijagnostika povišenih vibracija na obrtnom mehanizmu radara Srpska Gora Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.3.2018. do 11:00
5U18 Tehnički pregledi radio-stanica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
5.3.2018. do 10:00
9U18 Odmašćivanje kuhinjskih instalacija u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
19.2.2018. do 10:00
1U18 Ispitivanja u životnoj sredini na lokaciji SAA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.2.2018. do 11:00
2U18 Usluge zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava i pirotehnički pregled prilikom radova na iskopu zemlje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
2.2.2018. do 10:00
194U17 Usluge procenitelja za potrebe rešavanja imovinsko pravnih odnosa Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 3 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
3.1.2018. do 11:00
133U17 Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma 1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma 2
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma 3
31.8.2017. do 10:00
95U17 Ispitivanje otpada Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2017. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za 1. kvartal 2018. godine
10.7.2017. do 11:00
81U16 Usluge zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava i pirotehnički pregled prilikom radova na iskopu zemlje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedničanom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
18.5.2016. do 10:00