​Javne nabavke male vrednosti

Naziv tenderaDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
5U18 Tehnički pregledi radio-stanica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.3.2018. do 10:00
9U18 Odmašćivanje kuhinjskih instalacija u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
19.2.2018. do 10:00
1U18 Ispitivanja u životnoj sredini na lokaciji SAA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
12.2.2018. do 11:00
2U18 Usluge zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava i pirotehnički pregled prilikom radova na iskopu zemlje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
2.2.2018. do 10:00
194U17 Usluge procenitelja za potrebe rešavanja imovinsko pravnih odnosa Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
3.1.2018. do 11:00
196U17 Usluge press clippinga Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.12.2017. do 11:00
192D17 Godišnja pretplata za ažuriranje GARMIN GPS kartica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.12.2017. do 13:00
197D17 Korporativni pokloni - reklamni materijal, ženska kožna i tekstilna galanterija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.12.2017. do 10:00
190D17 Nabavka službenih uniformi pilota Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.11.2017. do 11:00
176U17 Interventne popravke aerodromskih vozila i mehanizacije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
24.11.2017. do 09:30
182D17 Korporativni pokloni - reklamni materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
20.11.2017. do 10:00
180U17 Partija 2 - Geodetske usluge za Crnu Goru Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.11.2017. do 11:00
183D17 Zakup aparata za vodu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.11.2017. do 11:00
179D17 Novogodišnji paketići za decu zaposlenih Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
22.11.2017. do 10:00
170U17 Aktuarske usluge Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.11.2017. do 11:00
178D17 Korporativni pokloni - Partija 1 Reklamni materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.11.2017. do 10:00
168U17 Izrada plana upravljanja otpadom za Srbiju za period 2018 - 2020 godine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.11.2017. do 13:00
172D17 Nabavka službenih uniformi pilota Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
25.10.2017. do 11:00
153R17 Radovi na sanaciji dela fasade tornja AKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.10.2017. do 10:00
148D17 Priručni alat i pribor Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
20.10.2017. do 11:00
146D17 Zatvorena auto prikolica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.10.2017. do 10:00
145D17 Ventilatori prostorija i prateća oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.10.2017. do 11:00
143U17 Štamparske usluge Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.9.2017. do 10:00
142D17 Glikol za potrebe sistema klimatizacije i grejanja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.9.2017. do 13:00
129U17 Interventne popravke aerodromskih vozila i mehanizacije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
11.9.2017. do 11:00
141D17 Rezervni delovi i potrošni materijal za priključne uređaje i radne mašine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.9.2017. do 10:00
124U17 Usluge procene fer vrednosti Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.9.2017. do 13:00
133U17 Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma 1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma 2
31.8.2017. do 10:00
135D17 Lična zaštitna sredstva Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.8.2017. do 10:00
126D17 Nabavka službenih uniformi pilota Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
25.8.2017. do 11:00
117D17 Rezervni delovi i potrošni materijal za priključne uređaje i radne mašine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
7.8.2017. do 11:00
120U17 Usluga iznošenja i deponovanja smeća sa lokacije AKL Kraljevo Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31.7.2017. do 10:00
118D17 Alat za službu održavanja objekata i autogaražu Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.8.2017. do 10:00
114U17 Dizajn i izrada korporativnih publikacija Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.8.2017. do 10:00
107U17 Dizajn štampanih i elektronskih oglasa Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.7.2017. do 10:00
109D17 Posude za upravljanje otpadom Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.7.2017. do 11:00
112D17 Nabavka maziva Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.7.2017. do 11:00
95U17 Ispitivanje otpada Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2017. godine
10.7.2017. do 11:00
101U17 Interna kontrola mera obezbeđivanja na teritoriji Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.7.2017. do 12:00
90U17 Obuka za module 1, 18 i 17b Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.7.2017. do 13:00
106U17 Usluga iznošenja i deponovanja smeća sa lokacije AKL Kraljevo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
28.6.2017. do 10:00
93R17 Izrada horizontalne i vertikalne signalizacije u školskom delu SMATSA vazduhoplovne akademije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.6.2017. do 11:00
94D17 Građevinski, molerski i drugi potrošni materijal i oprema za potrebe održavanja objekata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.6.2017. do 10:00
89D17 Alat i pribor, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
6.7.2017. do 10:00
88U17 Oglašavanje i javno objavljivanje oglasa Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
15.6.2017. do 12:00
70U17 - Usluge deratizacije i dezinsekcije na udaljenim lokacijama AKL Tivat Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.6.2017. do 13:00
83D17 Potrošni materijal za štampariju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
6.6.2017. do 11:00
68D17 Glikol za potrebe sistema klimatizacije i grejanja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
5.6.2017. do 11:00
61U17 Biološka zaštita aerodroma Vršac od ptica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.5.2017. do 10:00
82D17 Nabavka alata i oprema za održavanje vazduhoplova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.6.2017. do 11:00
65D17 Bojleri sanitarni uređaji i drugi rezervni materijal za vodovod kanalizaciju i zalivne sisteme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.5.2017. do 11:00
64D17 Nabavka maziva Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
29.5.2017. do 13:00
59U17 Interventne popravke aerodromskih vozila i mehanizacije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
30.5.2017. do 11:00
48D17 Magacinska oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.5.2017. do 11:00
67D17 Stručna literatura i časopisi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.5.2017. do 11:00
84U17 Usluga prevođenja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.5.2017. do 13:00
47U17 Usluga čišćenja rezervoara za avio benzin Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.5.2017. do 11:00
62D17 Pretplata za servisna pisma, biltene, direktive i stručnu publikaciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.5.2017. do 11:00
81D17 Rezervni delovi za aerodromsku mehanizaciju Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.5.2017. do 10:00
46D17 Enterijer za vazduhoplove Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.5.2017. do 11:00
38D17 Usisivači i mašine za pranje pod pritiskom Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.5.2017. do 11:00
60D17 Potrošni materijal za potrebe održavanja aerodroma, objekata, pisti, manevarskih, površina, instalacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
8.5.2017. do 11:00
43D17 Kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
8.5.2017. do 12:00
29R17 Radovi na sanaciji hidrantske mreže AKL Kraljevo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
21.4.2017. do 11:00
36U17 Ispitivanja u životnoj sredini na lokaciji SAA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.4.2017. do 10:00
13U17 Obuka za ATOLL i LAGON softver Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.4.2017. do 13:00
14D17 Materijal, pribor i prateća sredstva za motorna vozila, i pneumatici, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
10.3.2017. do 10:00
16D17 Bravarski materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodelu ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.3.2017. do 10:00
15D17 Sredstva i potrošni materijal za održavanje, pranje, čišćenje i higijenu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.3.2017. do 12:00
9R17 Radovi na izradi čeličnih nosača u kupoli AKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.2.2017. do 11:00
6U17 Montaža i sanacija antenskih sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.2.2017. do 10:00
3U17 Odmašćivanje kuhinjskih instalacija u objektima SMATSA doo Poziv
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
7.2.2017. do 10:10
81U16 Usluge zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava i pirotehnički pregled prilikom radova na iskopu zemlje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedničanom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
18.5.2016. do 10:00