​Javne nabavke male vrednosti

Naziv tenderaDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
86U19 Usluge balansiranja i finalnog merenja termotehničkih sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
27.5.2019. do 11:00
98U19 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja na području Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
27.5.2019. do 10:00
74D19 Potrošni materijal za potrebe održavanja aerodroma objekata pisti manevarskih površina i instalacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
27.5.2019. do 11:00
83D19 Sistem za dojavu i gašenje požara Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
21.5.2019. do 12:00
72R19 Zalivanje pukotina na stajnici za avione Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
21.5.2019. do 10:00
87U19 Usluga testiranja radi utvrđivanja nivoa znanja engleskog jezika kandidata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija Izmena1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
20.5.2019. do 10:00
70D19 Stručna literatura Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
13.5.2019. do 11:00
81U19 Usluge prevoženja otpada AKL Ponikve i AKL Kraljevo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
15.5.2019. do 11:00
59D19 Rezervni delovi za aerodromsku mehanizaciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
10.5.2019. do 10:00
92U19 Nabavka tehničke vode na objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka
6.5.2019. do 12:00
71U19 Biološka zaštita aerodroma (sokolar) Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
7.5.2019. do 11:00
68D19 Rezervoari za pretakanje goriva Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.4.2019. do 10:00
38D19 Sintetičko penilo za gašenje požara Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.4.2019. do 10:00
54U19 Izrada dokumenata zaštite i spašavanja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
23.4.2019. do 10:00
34D19 Samohodna motorna kosilica za travu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.4.2019. do 11:00
52U19 Resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom i menadžmenta životnom sredinom Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Rešenje o ispravci odluke o dodeli ugovora
17.4.2019. do 10:00
61D19 Peći na prirodan gas za grejanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.4.2019. do 12:00
58U19 EX zaštita na automatima za avio benzin Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.4.2019. do 10:00
48D19 Materijal, pribor i prateća sredstva za motorna vozila Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.4.2019. do 11:30
57U19 Nabavka tehničke vode na objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
8.4.2019. do 10:00
45U19 Obuka za zaposlene SMATSA - protivpožarna zaštita Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
1.5.2019. do 10:00
27D19 Pneumatici Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.3.2019. do 10:00
17R19 Radovi na sanaciji krovova i spoljne stolarije objekata SAA Vršac Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.3.2019. do 10:00
16U19 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja na području Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
12.3.2019. do 13:30
26U19 Usluge prevođenja tekstova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.3.2019. do 14:00
4U19 Urbanistička analiza mogućnosti korišćenja kompleksa SMATSA Vazduhoplovne akademije u Vršcu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.3.2019. do 10:00
9U19 Monitoring stanja u životnoj sredini Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.2.2019. do 10:00
1U19 Usluga prevođenja tekstova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
5.2.2019. do 11:00
238D18 Oprema za održavanje objekata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
9.1.2019. do 11:00
232U18 Etaloniranje opreme za praćenje i merenje tehničkih uređaja i sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Rešenje o ispravci tehničke greške u odluci o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.12.2018. do 13:00
240U18 Usluge sprovođenja marketinških i propagandnih aktivnosti Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
26.12.2018. do 10:00
236D18 Sredstva i potrošni materijal za održavanje pranje, čišćenje i higijenu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
17.12.2018. do 10:00
239U18 Štampanje fotografije visoke rezolucije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.12.2018. do 12:00
233U18 Merenje jonizujućeg zračenja i projektovanje mera zaštite Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.12.2018. do 10:00
224U18 Nabavka zdravstvenih usluga za vazduhoplovno osoblje na teritoriji Republike Srbije i Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
11.12.2018. do 12:00
234U18 Geodetske usluge u Crnoj Gori Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz Okvirnog sporazuma
3.12.2018. do 11:00
223U18 Servis i popravka EE infrastrukture Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.12.2018. do 13:00
231D18 Godišnja pretplata za ažuriranje GARMIN GPS kartica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.11.2018. do 13:00
220U18 Usluga kalibraže opreme, alata, NDT inspekcije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.11.2018. do 12:00
219D18 Nabavka ličnih zaštitnih sredstava Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
9.11.2018. do 10:00
222D18 Korporativni pokloni - reklamni materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
7.11.2018. do 11:00
211D18 Kartični sistem kontrole pristupa u objektima SMATSA doo i unapređenje i proširenje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.11.2018. do 10:00
218U18 Štamparske usluge Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
7.11.2018. do 10:00
215D18 Novogodišnji paketići za decu zaposlenih Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
30.10.2018. do 10:00
208U18 Aktuarske usluge Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.10.2018. do 10:00
193U18 Geodetske usluge Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma P1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 2 iz okvirnog sporazuma P1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 3 iz okvirnog sporazuma P1
22.10.2018. do 13:00
191U18 Interventne popravke aerodromskih vozila i mehanizacije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
15.10.2018. do 10:00
200U18 Usluga koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
16.10.2018. do 11:00
207U18 Usluga izrade revizorskog izveštaja za 2017. godinu u skladu sa IFRS uključujući obračun racio pokazatelja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.10.2018. do 11:00
190U18 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
16.10.2018. do 13:00
176U18 Usluga izrade revizorskog izveštaja za 2017. godinu u skladu sa IFRS uključujući obračun racio pokazatelja Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
10.9.2018. do 13:00
168U18 Interventne popravke aerodromskih vozila i mehanizacije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
5.9.2018. do 11:00
172D18 Bravarski materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
3.9.2018. do 10:00
156U18 Oglašavanje i javno objavljivanje oglasa, po partijama Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
29.8.2018. do 10:00
155U18 Ažuriranje Plana upravljanja otpadom za lokacije u Crnoj Gori Poziv
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.9.2018. do 00:00
163U18 Obuke iz oblasti energetike Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija izmena 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
4.9.2018. do 14:00
179U18 Obuka za SIEMENS softverske pakete Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.8.2018. do 11:00
147U18 Usluge brze pošte Poziv
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaljučenom ugovoru
27.8.2018. do 10:00
162D18 Potrošni mašinski materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
21.8.2018. do 11:00
152U18 Usluga tehničkog pregleda objekta RS Koviona Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.8.2018. do 11:00
159U18 Zbrinjavanje otpada Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.8.2018. do 11:00
153U18 Dizajn i izrada korporativnih publikacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.8.2018. do 10:00
117U18 Usluge održavanja i popravke hidrocila, pumpnih postrojenja i muljnih pumpi u objektima SMATSA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
6.8.2018. do 13:00
160D18 Toneri i riboni Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.8.2018. do 10:00
124U18 Obuka pilota na simulatoru letenja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.8.2018. do 13:00
129D18 Rolo vrata garaže aerodromskih vozila sa montažom Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.8.2018. do 10:00
128D18 Bojleri, sanitarni uređaji i drugi rezervni materijal za vodovod, kanalizaciju i zalivne sisteme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
23.7.2018. do 14:00
140U18 Usluga održavanja i popravke gasnih kotlova, plinskih peći i gasnih instalacija obje na aerod Vršac i Pilotske akadem Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.7.2018. do 11:00
107U18 Obuke za menadžment sisteme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.7.2018. do 13:00
143D18 Građevinski molerski i drugi potrošni materijal i oprema za potrebe održavanja objekata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.7.2018. do 11:00
106D18 Magnetotester Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.7.2018. do 11:00
90D18 Nabavka potrošnog materijala za održavanje vazduhoplova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.7.2018. do 12:30
87U18 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
5.7.2018. do 10:00
74D18 Rezervni delovi za aerodromsku mehanizaciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.7.2018. do 10:00
108D18 Nabavka službenih uniformi pilota instruktora Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.7.2018. do 14:00
136U18 Nabavka usluge obuka za elektroenergetiku Poziv
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
2.7.2018. do 14:00
99U18 Zbrinjavanje otpada Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
27.6.2018. do 11:00
73U18 Usluge interneta Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.6.2018. do 10:00
120U18 Usluga odvoženja i deponovanja otpada Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Rešenje o ispravci greške u odluci o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
26.6.2018. do 11:00
103D18 Elektronski potrošni materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena konkursne dokumentacije 1
Obaveštenje o produženju roka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
26.6.2018. do 10:00
123D18 Veštačko opterećenje za elektroenergetske uređaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.6.2018. do 12:00
83U18 Usluga izrada akta o proceni rizika na radnom mestu za Crnu Goru Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.6.2018. do 09:00
64D18 Motorne kosilice za travu, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
18.6.2018. do 11:00
135U18 Nabavka tehničke vode Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.6.2018. do 10:00
133U18 Usluga popravke i održavanja ofset i grafičkih mašina Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
18.6.2018. do 12:00
111D18 Toneri i riboni Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
2.7.2018. do 11:00
109U18 Usluge razvijanja ofset ploča i štampanje vazduhoplovnih karata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma
28.6.2018. do 10:00
50U18 Kurs nadogradnje znanja za avion King Air 350 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje u zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
29.6.2018. do 10:00
85U18 Čišćenje rezervoara za smeštaj goriva Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.6.2018. do 13:00
104U18 Usluge sprovođenja interne kontrole mera obezbeđivanja objekata SMATSA doo na teritoriji Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.6.2018. do 10:00
76U18 Nabavka usluge popravke štampača i faks aparata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.6.2018. do 10:00
59D18 Nabavka stručne literature Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
4.6.2018. do 11:00
35D18 Pneumatici Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.5.2018. do 10:00
54R18 Izrada horizontalne signalizacije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
29.5.2018. do 11:00
53U18 Usluge biološke zaštite aerodroma Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.5.2018. do 11:00
47D18 Pretplata za servisna pisma , biltene, direktive i stručnu publikaciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.5.2018. do 09:00
41D18 Materijal pribor i prateća sredstva za motorna vozila Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.5.2018. do 11:00
43U18 Nabavka tehničke vode Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
8.5.2018. do 10:00
40D18 Vage za merenje aviona Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
7.5.2018. do 10:00
25U18 Odmašćivanje kuhinjskih instalacija u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.4.2018. do 10:00
24U18 Tehnički pregledi radio-stanica za determinaciju i fiksnih radio stanica radio-relejnih linkova na 38GHz Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
23.4.2018. do 10:00
14U18 Nabavka usluge izrade studije obračuna - Weighted average cost of capital - WACC Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.3.2018. do 11:00
19U18 Usluge zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava i pirotehnički pregled prilikom radova na iskopu zemlje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje 1 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 3 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
8.3.2018. do 10:00
16U18 Nabavka usluge revizije projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
12.3.2018. do 10:00
15U18 Dijagnostika povišenih vibracija na obrtnom mehanizmu radara Srpska Gora Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.3.2018. do 11:00
5U18 Tehnički pregledi radio-stanica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1
5.3.2018. do 10:00
9U18 Odmašćivanje kuhinjskih instalacija u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
19.2.2018. do 10:00
1U18 Ispitivanja u životnoj sredini na lokaciji SAA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.2.2018. do 11:00
2U18 Usluge zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava i pirotehnički pregled prilikom radova na iskopu zemlje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
2.2.2018. do 10:00
194U17 Usluge procenitelja za potrebe rešavanja imovinsko pravnih odnosa Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 3 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 4 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
3.1.2018. do 11:00
133U17 Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma 1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma 2
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma 3
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma 4
31.8.2017. do 10:00
95U17 Ispitivanje otpada Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2017. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za 1. kvartal 2018. godine
Obaveštenje o izdatoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
10.7.2017. do 11:00
81U16 Usluge zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava i pirotehnički pregled prilikom radova na iskopu zemlje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedničanom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
18.5.2016. do 10:00