​Javne nabavke male vrednosti

Naziv tenderaDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
24D20 Repro materijal za ofset i koričenje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
14.9.2020. do 11:00
76U20 Usluge ispitivanja sredstava za rad Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.8.2020. do 10:00
78U20 Konsultantske usluge za računovodstvene poslove Poziv za podnišenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.8.2020. do 10:00
66U20 Usluge periodičnog pregleda uređaja za vazdušnu instalaciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
7.8.2020. do 11:00
77U20 Zbrinjavanje otpada Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
10.8.2020. do 11:00
73U20 Usluge sprovođenja interne kontrole mera obezbeđivanja objekata SMATSA doo na teritoriji Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.8.2020. do 12:00
67U20 Izrada planova zaštite od požara Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
30.7.2020. do 12:00
83R20 Građevinski radovi na uređenju objekata SMATSA doo - Sanacija krova objekta Vazduhoplovne akademije SAA Vršac Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
21.7.2020. do 10:00
75U20 EX zaštita i baždarenje pumpi na automatima za avio benzin Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.7.2020. do 10:00
81U20 Odmašćivanje kuhinjskih instalacija u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.7.2020. do 10:00
79D20 Nabavka ličnih zaštitnih sredstava Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.7.2020. do 10:00
65U20 Usluge procenitelja za rešavanje imovinskih odnosa u Srbiji i Crnoj Gori Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
13.7.2020. do 11:00
59U20 Usluge održavanja i popravke hidrocila i muljnih pumpi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
10.6.2020. do 11:00
51U20 Odmašćivanje kuhinjskih instalacija u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
10.6.2020. do 10:00
42D20 Materijal, pribor i prateća sredstva za motorna vozila Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
12.6.2020. do 11:00
50D20 Rezervni delovi za aerodromsku mehanizaciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.6.2020. do 11:00
11D20 Mrežna oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.6.2020. do 11:00
32D20 Pretplata za servisna pisma, biltene, direktive i stručnu publikaciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.6.2020. do 11:00
57U20 Usluge distribucije pijaće vode putem cisterni za AKL Kraljevo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.5.2020. do 10:00
38U20 Usluge periodičnog pregleda uređaja za vazdušnu instalaciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
25.5.2020. do 11:00
54U20 Montaža i sanacija antenskih sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
26.5.2020. do 13:00
44D20 Pneumatici Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.5.2020. do 11:00
29U20 Obuka za zaposlene SMATSA - obezbeđivanje u vazduhoplovstvu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
22.5.2020. do 10:00
3U20 Tehnički pregledi radio-stanica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
24.4.2020. do 12:00
31D20 Stručna literatura Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
2.6.2020. do 14:00
19U20 Usluge biološke zaštite aerodroma Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
5.6.2020. do 11:00
20U20 Etaloniranje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka jn
12.3.2020. do 13:00
23U20 EX zaštita i baždarenje pumpi na automatima za avio benzin Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
9.3.2020. do 10:00
13U20 Usluge zaštite od NUS i pirotehnički pregled prilikom radova na iskopu zemlje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje 1 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
28.2.2020. do 10:00
9U20 Usluge kordinatora za bezbednost i zdrvlje na radu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
4.3.2020. do 11:00
14U20 Obuka za rad na visini Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.3.2020. do 10:00
5D20 Zakup aparata za vodu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.2.2020. do 10:00
1U20 Montaža i sanacija antenskih sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
18.2.2020. do 13:00
241U19 Usluga čišćenja snega na pristupnim putevima na TKC Rudnik Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju Okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine
8.1.2020. do 10:00
192U19 Obuka iz domena sigurnosti AST (Airside Safety Training) i ADT (Airside Driver Training) Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
28.10.2019. do 10:00
109U19 Usluge razvijanja ofset ploča i štampanje vazduhoplovnih karata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
3.6.2019. do 10:00
98U19 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja na području Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
27.5.2019. do 10:00
236D18 Sredstva i potrošni materijal za održavanje pranje, čišćenje i higijenu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
17.12.2018. do 10:00
193U18 Geodetske usluge Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma P1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 2 iz okvirnog sporazuma P1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 3 iz okvirnog sporazuma P1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 4 iz okvirnog sporazuma P1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 5 iz okvirnog sporazuma P1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 6 iz okvirnog sporazuma P1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 7 iz okvirnog sporazuma P1
22.10.2018. do 13:00
200U18 Usluga koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 3 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
16.10.2018. do 11:00
190U18 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
16.10.2018. do 13:00
172D18 Bravarski materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
3.9.2018. do 10:00