Važi od: 2019-09-22 18:00:00     Važi do: 2019-09-23 00:00:00

LYBA GAMET VALID 221800/222400 LYBE-
LYBA BEOGRAD FIR BLW FL150
SECN I
HAZARDOUS WX NIL
SECN II
PSYS : 18 BALKAN FBL GRADIENT FLD OF HIGH PRESSUE
MOV SE WKN W MEDITERRANEAN L 1015HPA MOV
ESE NC W BALKAN WARM AIR MASS
SFC WIND: 04-12KT 20/24 S BANAT GUST 24KT
WIND/T : 600M N AND CENTRAL SERBIA 160/05-10KT PS20
S SERBIA AND MONTENEGRO 110/05KT PS16 1500M
220-270/10-15KT PS13 3000M 250-280/15-20KT
PS04 4500M AMSL 260/15KT MS06-MS04
SFC VIS : ABV 10000M
CLD : FEW/SCT SC 4500-5000/6500FT SCT/BKN AC 10000/12000FT
AGL
FZLVL : 12000-12500FT AMSL
MNM QNH : 1014HPA
VA : NIL
OTLK : 00/06 S BANAT MOD TURB SFC/3000FT 02/06
S MONTENEGRO ISOL TCU/CB 3000/20000-33000FT AGL
=

Podaci učitani u: 2019-09-22 21:26:39 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Važna napomena: MET infоrmаciје nа оvim web strаnicаmа imајu infоrmаtivni kаrаktеr, nаmenjene su isključivo vаzduhоplоvnim kоrisnicima, nе smејu sе kоristiti zа bilо kоје kоmеrciјаlnе svrhе, i nе zаmеnjuјu dоkumеntаciјu zа lеt.