AerodromSadržaj METAR izveštaja
LYBEMETAR LYBE 160100Z 00000KT 8000 NSC 12/10 Q1015 NOSIG=
LYBTMETAR LYBT 160100Z 08001KT 5000 BR 09/09 Q1015 NOSIG=
LYKVMETAR LYKV 160100Z 00000KT CAVOK 06/06 Q1017 NOSIG=
LYNIMETAR LYNI 160100Z VRB02KT CAVOK 11/07 Q1017 NOSIG=
LYVRNOT AVAILABLE
LYUZMETAR LYUZ 160100Z AUTO 22006KT 180V270 CAVOK 14/02 Q1019=
LYPGMETAR LYPG 160100Z 26001KT CAVOK 13/11 Q1018 NOSIG=
LYTVMETAR LYTV 160100Z VRB02KT CAVOK 11/11 Q1017=

Podaci učitani u: 2019-10-16 01:03:18 UTC

METAR, TAF, AIRMET, GAMET, SIGMET

Važna napomena: MET infоrmаciје nа оvim web strаnicаmа imајu infоrmаtivni kаrаktеr, nаmenjene su isključivo vаzduhоplоvnim kоrisnicima, nе smејu sе kоristiti zа bilо kоје kоmеrciјаlnе svrhе, i nе zаmеnjuјu dоkumеntаciјu zа lеt.