Imajući u vidu da su letovi na malim visinama (LLF) po pitanju bezbednosti najkritičniji deo vazduhoplovstva kome su dostupni različiti neusaglašeni meteorološki produkti, projektna ideja eGAFOR zasnovana je na saradnji pružalaca MET usluga (METSPs) u centralnoj i jugoistočnoj Evropi sa ciljem da obezbedi usaglašen MET produkt za let koji je planiran u oblasti koja obuhvata više zemalja.

Budući usaglašen MET produkt, eGAFOR prognoza, će se izdavati na harmonizovan način. Prognostičari u susednim Meteorological Watch Offices (MWOs) će usaglašavati svoje eGAFOR prognoze na zajedničkim delovima ruta na granicama FIR, za isti period važenja koje će, na kraju, biti dostupne korisnicima na jednom mestu.

Pružaoci MET usluga koji učestvuju u projektu, pored SMATSA doo, su ARSO – Slovenian Environment Agency, BHANSA – Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency, Croatia Control Ltd., OMSZ – Hungarian Meteorological Service, ROMATSA - Romanian air traffic services administration i SHMU – Slovak Hydrometeorological Institute. IBL Software Engineering učestvuje kao industrijski partner.

Imajući u vidu cilj projekta Innovation and Networks Executive Agency (INEA), telo Evropske Komisije, je prepoznalo vrednost Projekta eGAFOR kroz CEF Transport Call 2016. i kofinansira ga sa 85%.

Više informacija je dato na stranici http://egafor.eu