​Nabavke na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama