​Javne nabavke

Naziv tenderaDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
10D18 Instalacioni materijal za VHF-UHF antene Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
14.3.2018. do 13:00
3D18 Unapređenje VHF-UHF radio sistema na lokacijama Sveti Ilija i Dobra Voda Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
9.3.2018. do 10:00
7U18 Montaža i sanacija antenskih sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
8.3.2018. do 10:00
4D18 Nabavka električne energije za Srbiju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
5.3.2018. do 10:00
199U17 Usluge održavanja aktivne mrežne opreme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
29.1.2018. do 10:00
198U17 Servis i popravka protivpožarnih sistema i opreme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.1.2018. do 11:00
195U17 Konsultantske usluge u oblasti informacionih tehnologija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.1.2018. do 10:00
173U17 Stručno-tehnička podrška u održavanju LOC TIV u postgarantnom periodu Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.1.2018. do 10:00
186U17 Elektronske komunikacione usluge - mobilna telefonija na teritoriji Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.12.2017. do 10:00
187D17 Unapređenje Surveillance Front-End procesora Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.12.2017. do 10:00
184U17 Usluge popravke i održavanja motornih vozila, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6
4.1.2018. do 12:00
164U17 Stručno-tehničke podrške u održavanju ATIS-VOLMET sistema u postgarantnom periodu Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.12.2017. do 10:00
171D17 Nabavka električne energije u Crnoj Gori Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.12.2017. do 10:00
181U17 Tehnička podrška u održavanju telekomunikacionih sistema VCS, DIVOS i TRS u post garantnom periodu Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.12.2017. do 09:30
189D17 Računarska i serverska oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.12.2017. do 10:00
191D17 Potrošni materijal za instalacije navigacionih sistema i meteo uređaja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.12.2017. do 11:00
185D17 Microsoft licence Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.12.2017. do 10:00
188U17 Elektronske komunikacione usluge - mobilna telefonija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka 2
Izmena konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 4 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 3 o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
25.12.2017. do 14:00
166D17 IP radio-relejna mreža za prenos servisa kontrole letenja (govora i podataka) Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 9
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 10
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
14.12.2017. do 10:00
177D17 Softver i licence, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
11.12.2017. do 10:00
174U17 Servis zamene svetiljki Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
7.12.2017. do 10:00
169U17 Servis sistema za pripremu vode Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.12.2017. do 11:00
163D17 Nabavka i instalacija dobara u oblasti elektroenergetike Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.12.2017. do 10:00
161D17 Unapređenje sistema za snimanje i reprodukciju govorne komunikacije za potrebe CKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
4.12.2017. do 10:00
162U17 Usluga održavanja softvera za javne nabavke Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.11.2017. do 10:00
156D17 VHF-UHF antene i prateći instalacioni materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
30.11.2017. do 13:00
175U17 Remont podstanica za sistem klimatizacije, grejanja i hlađenja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
24.11.2017. do 11:00
167U17 Usluge osiguranja od odgovornosti iz delatnosti, imovine i lica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
20.11.2017. do 10:00
152U17 Usluga održavanja zelenih površina i pristupnih puteva u Beogradu i Kraljevu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
13.11.2017. do 10:00
151D17 Komponente, oprema i softverski alat za potrebe ispitivanja i merenja telekomunikacionih, radarskih i navigacionih sis Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
13.11.2017. do 13:00
159U17 Servis i popravka dizel električnih agregata Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.11.2017. do 13:00
165U17 Pozicioniranje i tehnička podrška za smeštaj aviona na aerodromu Nikola Tesla Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.11.2017. do 10:00
160D17 Obnova licenci Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.11.2017. do 11:00
137D17 Unapređenje VHF UHF radio sistema Poziv
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
17.11.2017. do 13:00
157D17 Prezentaciona, audio i video oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
2.11.2017. do 12:00
154D17 Uređaji za klimatizaciju i grejanje - odvlaživač vazduha Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.11.2017. do 10:00
158D17 Računarska mreža, nabavka opreme i instalacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.10.2017. do 13:00
155D17 Mlazno gorivo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.10.2017. do 10:00
147U17 Struč-tehn podrš u održ sist za neprekidnu analizu nadzornih senzora u realnom vremenu u vangarant peri za period 3g Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.10.2017. do 10:00
130D17 Nabavka i instalacija VDF sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
20.10.2017. do 11:00
134D17 Uređaji za konverziju i distribuciju radarskih podataka Poziv za dopunu ponuda
Pojašnjenje Poziva za dopunu ponuda 1
Pojašnjenje Poziva za dopunu ponuda 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom
13.10.2017. do 10:00
150D17 Štamparska oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.10.2017. do 10:00
140D17 Računarska i serverska oprema, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenjeo obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
11.10.2017. do 10:00
127D17 Rezervni delovi za DVOR-DME Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.10.2017. do 09:30
149D17 Potrošni materijal za instalacije navigacionih sistema i meteo uređaja - Partija 2 - Sajle i privezni elementi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
9.10.2017. do 10:00
123R17 Radovi na sanaciji krova AKL Vršac Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
5.10.2017. do 13:00
144D17 Mašinski potrošni materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.10.2017. do 10:00
121U17 Usluge kalibraža opreme i alata, NDT inspekcija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.10.2017. do 11:00
138U17 Usluge održavanja i popravke muljnih pumpi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.10.2017. do 10:00
136U17 Usluge popravke i održavanja motornih vozila, po partijama Poziv za dopunu ponuda
Pojašnjenje poziva za dopunu ponuda 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3
12.9.2017. do 10:00
139U17 Usluga defektaže avio komponenti Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.9.2017. do 10:00
132D17 Školski model stanice za daljinski nadzor i upravljanje Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.9.2017. do 10:00
131U17 Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme u objektima Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
21.9.2017. do 11:00
128R17 Radovi na rekonstrukciji Tehničkog centra kontrole letenja i izgradnji antenskog stuba Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
18.9.2017. do 13:00
116U17 Održavanje i sanacija kablovske infrastrukture na teritoriji Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.9.2017. do 10:00
122D17 Industrijski konvertori Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Rešenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje 2 o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odgovor na zahtev za zaštitu prava
Obaveštenje o poništenju postupka javne nabavke
11.9.2017. do 11:00
115U17 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.9.2017. do 10:00
113D17 Rezervni delovi za potrebe sistema u oblasti telekomunikacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.9.2017. do 13:00
125D17 Termometri Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.9.2017. do 11:00
119D17 Rezervni delovi za CSNU Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.9.2017. do 10:00
111D17 Ranžirna oprema i prateći materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.8.2017. do 10:00
108D17 Potrošni materijal za instalaciju navigacionih sistema i meteo uređaja Poziv
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
14.8.2017. do 11:00
69U17 Stručno-tehnička podrška u održavanju sistema za neprekidnu analizu nadzornih senzora u realnom vremenu u vangarantn Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
7.8.2017. do 10:00
100D17 Nameštaj Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.8.2017. do 10:00
97U17 Održavanje SHARP uređaja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.8.2017. do 13:00
110U17 Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju nove radarske stanice na lokaciji Besna kobila Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
10.7.2017. do 10:00
96D17 Gorivo za motorna vozila Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.8.2017. do 10:00
103R17 Pripremni građevinski radovi za instalaciju ILS i DVOR uređaja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije
Pojašnjenje br 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
27.7.2017. do 10:00
104U17 Revizija komponenti vazduhoplova, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
24.7.2017. do 10:00
102D17 Upravljačke komponente dizel električnih agregata i mašinski potrošni materijal, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli/obustavi
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
17.7.2017. do 10:00
86D17 Računarska mreža, nabavka opreme i instalacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.7.2017. do 10:00
92R17 Sanacija hidroizolacije na delu iznad ulaza u garažu CKL i nadstrešnice iznad ulaza u Centar kontrole letenja na aer Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka 2 o izmeni ugovora
13.7.2017. do 10:00
105D17 Rezervni delovi za Data Storage sisteme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.7.2017. do 10:00
98D17 Rezervni delovi za dizel električne agregate Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.7.2017. do 13:00
99D17 Sistem video nadzora za objekte SMATSA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.7.2017. do 10:00
91U17 Stručno-tehnička podrška u održavanju radarskih sistema u vangarantnom periodu za period od tri godine Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.7.2017. do 09:00
74U17 Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme u objektima Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 3
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 5
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 6
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 7
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
5.7.2017. do 11:00
66U17 Usluge održavanja liftova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
3.7.2017. do 11:00
52U17 Bazno održavanje aviona u ovlašćenom servisu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.6.2017. do 10:00
77U17 Održavanje termoenergetskih instalacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
30.6.2017. do 10:00
79R17 Radovi na sanaciji Prijemnog, Predajnog centra i radarske stanice na Kopaoniku Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
22.6.2017. do 10:00
58R17 Sanacija dotrajale stolarije, hidroizolacija krovova i sanitarnog čvora na objektima u okviru SAA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
21.6.2017. do 11:00
80U17 Usluge popravki i održavanja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
29.6.2017. do 10:00
39D17 Uređaji za konverziju i distribuciju radarskih podataka Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
19.6.2017. do 13:00
72R17 Bravarski radovi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o ododeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
Odluka 2 o izmeni ugovora
16.6.2017. do 10:00
63U17 Usluga periodičnog pregleda uređaja za vazdušnu instalaciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.6.2017. do 11:00
76D17 Nabavka potrošnog materijala za oržavanje vazduhoplova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.6.2017. do 10:00
87D17 SAUTER licenca Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.6.2017. do 10:00
75U17 Usluga održavanja knjigovodstvenog programa za osnovna sredstva za period od tri godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
15.5.2017. do 10:00
57U17 Revizija i ispitivanje trafo stanica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.6.2017. do 11:00
54U17 Usluga podrške tokom održavanja EE kablova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
12.6.2017. do 11:00
37U17 Usluge zakupa fiksne elektronske komunikacione mreže za potrebe IP konektivnosti Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.6.2017. do 10:00
73U17 Usluge popravke i održavanja motornih vozila, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 3
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 7
12.6.2017. do 10:00
49U17 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptacije TS 10-0.4kV u okviru EE stanice CKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.6.2017. do 13:00
85D17 Rezervni delovi i potrošni materijal za računarsku opremu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.6.2017. do 10:00
31U17 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 4
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1 i 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 3
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma Partija 2
14.6.2017. do 15:00
56U17 Ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.6.2017. do 11:00
78U17 Nabavka usluge čišćenja i održavanja instalacija za skladištenje i distribuciju goriva za DEA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.6.2017. do 10:00
50D17 Toneri i riboni, Partija 2 - Toneri za štampače Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4.4.2017. do 11:00
44D17 Pasivna telekomunikaciona oprema i potrošni telekomunikacioni materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom OS, P2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1
7.6.2017. do 13:00
55U17 Servis i popravka sistema svetlosnog obeležavanja manevarskih površina aerodroma Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.6.2017. do 11:00
71D17 Nabavka rezervnih delova za flotu - S172, S310 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.6.2017. do 10:00
51D17 Rezervni delovi za uređaje za neprekidno napajanje i komponente EE elektronike, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
2.6.2017. do 12:00
32R17 Izvođenje drenažnog sistema i zaštite Upravne zgrade od podzemnih voda SAA Vršac Poziv
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.6.2017. do 11:00
53D17 Gorivo za dizel električne agregate Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
26.5.2017. do 10:00
33U17 Izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju-izgradnju interne benzinske stanice u SAA Vršac sa urbanističkim proje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.5.2017. do 11:00
25D17 Telekomunikacioni kablovi i prateći materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
Obaveeštenje o zaključenom OS P1
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
24.5.2017. do 13:00
28U17 Usluge održavanja zelenih površina i pristupnih puteva, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
22.5.2017. do 12:00
30U17 Izrada tehničke dokumentacije za potrebe implementacije Sauter kontrolnog centra Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.5.2017. do 14:00
22U17 Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju nove radarske stanice na lokaciji Besna kobila Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
22.5.2017. do 10:00
34U17 Projektovanje unapređenja KGH i pratećih sistema u CKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.5.2017. do 11:00
45D17 Uređaji za klimatizaciju i grejanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
25.5.2017. do 10:00
35R17 Građevinsko-zanatski radovi na sanaciji temelja i infrastrukture za potrebe instalacije MET uređaja u Podgorici i Tivt Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
19.5.2017. do 10:00
26P17 Adaptacija mokrih čvorova Upravne zgrade na Trgu Nikole Pašića Poziv
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
18.5.2017. do 10:00
41D17 Rezervni delovi za sistem svetlosnog obeležavanja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.5.2017. do 10:00
40D17 Niskopropusni filteri za frekventni opseg sekundarnog radara Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.5.2017. do 10:00
27U17 Elektronske komunikacione usluge - mobilna telefonija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o obustavi postupka
16.5.2017. do 10:00
42D17 EPLAN licenca Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.5.2017. do 10:00
23U17 Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju aneksa zgrade CKL Beograd sa tornjem AKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
8.5.2017. do 10:00
21D17 Nabavka sistema za pretpoletno informisanje za potrebe AKL Podgorica, AKL Vršac i AKL Batajnica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.5.2017. do 10:00
20D17 Nabavka kišomera i menzura za potrebe MET osmatranja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
3.5.2017. do 11:00
19U17 Usluga osiguranja vazduhoplova za obuku u SMATSA vazduhoplovnoj akademiji Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.4.2017. do 10:00
24U17 Usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih Poziv za dopunu ponude
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
10.4.2017. do 10:00
17U17 Stručno-tehnička podrška u održavanju CS-DPS i AFTN-AMHS sistema u vangarantnom periodu za period od tri godine Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.4.2017. do 09:30
18U17 Usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja za služb put u SMATSA doo i organiz učešća na sem, kongres, sajm Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o zaključenju okvirnog sporazumu
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Odluka o izdavanju narudžbenice 01
Odluka o izdavanju narudžbenice 02
Odluka o izdavanju narudžbenice 03
Odluka o izdavanju narudžbenice 04
Odluka o izdavanju narudžbenice 05
Odluka o izdavanju narudžbenice 06
Odluka o izdavanju narudžbenice 07
Odluka o izdavanju narudžbenice 08
Odluka o izdavanju narudžbenice 09
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2017. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 10
Odluka o izdavanju narudžbenice 11
Odluka o izdavanju narudžbenice 12
Odluka o izdavanju narudžbenice 13
Odluka o izdavanju narudžbenice 14
Odluka o izdavanju narudžbenice 15
Odluka o izdavanju narudžbenice 16
Odluka o izdavanju narudžbenice 17
Odluka o izdavanju narudžbenice 18
Odluka o izdavanju narudžbenice 19
Odluka o izdavanju narudžbenice 20
Odluka o izdavanju narudžbenice 21
Odluka o izdavanju narudžbenice 22
Odluka o izdavanju narudžbenice 23
Odluka o izdavanju narudžbenice 24
Odluka o izdavanju narudžbenice 25
Odluka o izdavanju narudžbenice 26
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2017. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 27
Odluka o izdavanju narudžbenice 28
Odluka o izdavanju narudžbenice 29
Odluka o izdavanju narudžbenice 30
Odluka o izdavanju narudžbenice 31
Odluka o izdavanju narudžbenice 32
Odluka o izdavanju narudžbenice 33
Odluka o izdavanju narudžbenice 34
Odluka o izdavanju narudžbenice 35
Odluka o izdavanju narudžbenice 36
13.4.2017. do 10:00
12D17 Časopisi, stručna literatura i publikacije iz oblasti finansija i računovodstva, po partijama Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
13.3.2017. do 10:00
10U17 Usluga održavanja knjigovodstvenog programa za osnovna sredstva za period od tri godine Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
23.3.2017. do 10:00
8U17 Održavanje i sanacija kablovske infrastrukture Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
20.3.2017. do 13:00
11D17 Nabavka tonera i ribona, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
9.3.2017. do 10:00
5D17 Nabavka SMATSA IP komunikacione mreže Poziv za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.2.2017. do 09:30
1D17 Elektronski paketi i štampana izdanja iz pravne oblasti i iz oblasti javnih nabavki, po partijama Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
6.2.2017. do 10:00
4D17 Nabavka električne energije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.2.2017. do 10:00
2U17 Telekomunikacione usluge L3VPN Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.2.2017. do 13:00
7U17 Usluge interneta Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
21.2.2017. do 10:00
262U16 Osiguranje licenci kontrolora letenja i pilota Poziv za podnošenje dopune ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Pojašnjenje
25.1.2017. do 11:00
260R16 Staklorezački radovi, po partijama Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
1.12.2016. do 10:00
143D16 Sijalice i svetiljke Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o izdatoj narudžbenici
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2017. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2017. godine
17.8.2016. do 10:00
122U16 Usluge fiksne telekomunikacione mreže - zakup vodova u domaćem saobraćaju na teritoriji CG, korišć bežič sist prenos Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru (izdatoj narudžbenici) iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 122U16
29.7.2016. do 11:00
121U16 Usluge baznog održavanja aviona i održavanje i etaloniranje opreme sistema za kalibražu u ovlašćenom servisu Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru (izdatoj Narudžebnice)
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 121U16
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.5.2016. do 11:00
54D16 Akumulatori za dizel električne agregate i baterije za elktroenergetske uređaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2017. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.5.2016. do 11:00
41U16 usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za potrebe ZRNS lokacija u Srbiji i Crnoj Gori Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, Partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1 i Partija 3
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2016. Partija 2
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine Partija 2
Odluka o izmeni ugovora Partija 2
Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 2
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorima iz okvirnog sporazuma
Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2
Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 2
Odluka 5 o izmeni ugovora Partija 2
25.5.2016. do 11:00
20U16 Usluga izrade telekomunikacionih projekata za potrebe pribavljanja dozvola za korišćenje radio frekvencija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2016
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine
18.4.2016. do 14:00
08U16 Usluge fiksne telekomunikacione mreže i usluga pružanja GPRS VPN servisa u mobilnoj mreži operatora Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08U16 P1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08U16 P1
•Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2016. godine, Partija 3
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru (izdatoj narudžbenici) iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016
1.4.2016. do 10:00
02U16 Usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja za službena putovanja i organizacija učešća na semin, kongr, saj Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Odluka o izdavanju narudžbenice 1
Odluka o izdavanju narudžbenice 2
Odluka o izdavanju narudžbenice 3
Odluka o izdavanju narudžbenice 4
Odluka o izdavanju narudžbenice 5
Odluka o izdavanju narudžbenice 6
Odluka o izdavanju narudžbenice 7
Odluka o izdavanju narudžbenice 8
Odluka o izdavanju narudžbenice 9
Odluka o izdavanju narudžbenice 10
Odluka o izdavanju narudžbenice 11
Odluka o izdavanju narudžbenice 12
Odluka o izdavanju narudžbenice 13
Odluka o izdavanju narudžbenice 14
Odluka o izdavanju narudžbenice 15
Odluka o izdavanju narudžbenice 16
Odluka o izdavanju narudžbenice 17
Odluka o izdavanju narudžbenice 18
Odluka o izdavanju narudžbenice 19
Odluka o izdavanju narudžbenice 20
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2016. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 21
Odluka o izdavanju narudžbenice 22
Odluka o izdavanju narudžbenice 23
Odluka o izdavanju narudžbenice 24
Odluka o izdavanju narudžbenice 25
Odluka o izdavanju narudžbenice 26
Odluka o izdavanju narudžbenice 27
Odluka o izdavanju narudžbenice 28
Odluka o izdavanju narudžbenice 29
Odluka o izdavanju narudžbenice 30
Odluka o izdavanju narudžbenice 31
Odluka o izdavanju narudžbenice 32
Odluka o izdavanju narudžbenice 33
Odluka o izdavanju narudžbenice 34
Odluka o izdavanju narudžbenice 35
Odluka o izdavanju narudžbenice 36
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2016. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 37
Odluka o izdavanju narudžbenice 38
Odluka o izdavanju narudžbenice 39
Odluka o izdavanju narudžbenice 40
Odluka o izdavanju narudžbenice 41
Odluka o izdavanju narudžbenice 42
Odluka o izdavanju narudžbenice 43
Odluka o izdavanju narudžbenice 44
Odluka o obustavi izdavanja narudžbenice 45
Odluka o izdavanju narudžbenice 46
Odluka o izdavanju narudžbenice 47
Odluka o izdavanju narudžbenice 48
Odluka o izdavanju narudžbenice 49
Odluka o izdavanju narudžbenice 50
Odluka o izdavanju narudžbenice 51
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 52
Odluka o izdavanju narudžbenice 53
Odluka o izdavanju narudžbenice 54
Odluka o izdavanju narudžbenice 55
Odluka o izdavanju narudžbenice 56
Odluka o izdavanju narudžbenice 57
Odluka o izdavanju narudžbenice 58
Odluka o izdavanju narudžbenice 59
Odluka o izdavanju narudžbenice 60
Odluka o izdavanju narudžbenice 61
Odluka o izdavanju narudžbenice 62
Odluka o izdavanju narudžbenice 63
Odluka o izdavanju narudžbenice 64
Odluka o izdavanju narudžbenice 65
Odluka o izdavanju narudžbenice 66
Odluka o izdavanju narudžbenice 67
Odluka o izdavanju narudžbenice 68
Odluka o izdavanju narudžbenice 69
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2017. godine
29.2.2016. do 10:00
182U15 Usluge fiksne telekomunikacione mreže Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2017. godine
6.11.2015. do 14:00
98D15 Telekomunikacioni kablovi i prateći materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
98D15 Izmena konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1 i 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2017. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2017. godine Partija 1
3.8.2015. do 10:00
49U15 Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu Poziv
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma 1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma 2
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma 3
29.6.2015. do 14:00
45U15 - Tehnički pregled radio stanica, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (2), Partija 2
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma Partija 1
19.6.2015. do 13:00
109U14 Usluge fiksne telekomunikacione mreže Poziv
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma Partija 2
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru (izdatoj narudžbenici) iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016
2.3.2015. do 16:00
Aneksi ugovora iz prethodnih godina 214/R/15 Odluka o izmeni ugovora
249/R/15 Odluka o izmeni ugovora
179/R/15 Odluka o izmeni ugovora
215/R/15 Odluka o izmeni ugovora
145/R/15 Odluka o izmeni ugovora
240/R/15 Odluka o izmeni ugovora
233/D/15 Odluka o izmeni ugovora
222/R/15 Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 267R15
242/R/15 Odluka o izmeni ugovora
252/R/15 Odluka o izmeni ugovora
77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 3
244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 4
244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
179/R/15 Odluka o izmeni ugovora 3
244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
244/R/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 4
149/U/15 Odluka o izmeni ugovora
255/D/15 Odluka o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
204/U/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
154/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
148/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
145/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
154/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
160/U/16 Odluka o izmeni ugovora
241/U/16 Odluka o izmeni ugovora
265/R/15 Odluka o izmeni ugovora
184/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
87/U/16 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1
225/U/16 Odluka o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 2
255/D/15 Odluka 2 o izmeni ugovora
231/U/16 Odluka o izmeni ugovora
241U16 Odluka o izmeni ugovora 2
251U16 Odluka o izmeni ugovora
184/R/16 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
204/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
149/R/16 Odluka o izmeni ugovora
166/R/16 Odluka o izmeni ugovora
87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1
87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 2
251/U/16 Odluka 2 o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka 5 o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1
145/R/16 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
149/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1
125/U/16 Odluka o izmeni ugovora
87/U/16 Odluka 6 o izmeni ugovora Partija 2
31.12.2019. do 00:00