​Javne nabavke

Naziv tenderaDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
82R20 Sanacija ZRNS objekata u Srbiji Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursna dokumentacije 2
25.9.2020. do 11:00
72U20 Usluge elektronskih komunikacija i IP konektivnosti u domaćem i međunarodnom saobraćaju na teritoriji Srbije i Crne Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
25.9.2020. do 10:00
68U20 Usluge podrške u održavanju u post-garantnom periodu za uređaje i sisteme proizvođača Indra Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena konkursne dokumentacije 2
30.9.2020. do 10:00
69U20 Tehnička podrška u održavanju ARTAS, SDDS-NG i AFTN-AMHS sistema u vangarantnom periodu Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
20.8.2020. do 10:00
71D20 Nabavka električne energije za Crnu Goru Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.8.2020. do 10:00
34D20 Rezervni delovi za flotu - S172, S310 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
7.8.2020. do 10:00
70D20 Elektroenergetski kablovi i prateći materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
6.8.2020. do 10:00
61U20 Usluge održavanja liftova, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
22.7.2020. do 10:00
60U20 Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme u objektima Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partije 2, 3, 4, 5, 6 i 7
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8
20.7.2020. do 10:00
63U20 Servis i popravka protivpožarnih sistema i opreme u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.7.2020. do 11:00
62U20 Usluge mobilne telefonije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.7.2020. do 10:00
46D20 Softver i licence, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
1.7.2020. do 10:00
58U20 Čuvanje radionavigacionih uređaja - radio farova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 6
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 13
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 14
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 20
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 21
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 22
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 11
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 12
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 15
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 16
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 17
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 18
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 19
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 7
Odluka o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
29.6.2020. do 09:00
55U20 Usluga održavanja programa za osnovna sredstva Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.6.2020. do 10:00
43U20 Usluge prevoza zaposlenih Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.6.2020. do 10:00
39D20 Zamena meteoroloških instrumenata sa živom automatskim instrumentima Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
19.6.2020. do 10:00
53U20 Održavanje termoenergetskih instalacija i sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.6.2020. do 10:00
40D20 Rezervni delovi i potrošni materijal za dizel električne agregate Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
4.6.2020. do 10:00
56U20 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 56U20
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 56U20
29.5.2020. do 10:00
49D20 Gorivo za dizel električne agregate Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
25.5.2020. do 10:00
52D20 Nabavka mlaznog goriva u Srbiji Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.5.2020. do 10:00
28U20 Osiguranje licenci kontrolora letenja i pilota Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Rešenje o usvajanju Zahteva za zaštitu prava u postupku javne nabavke
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.4.2020. do 10:00
33D20 Nabavka i instalacija rashladnih sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
11.5.2020. do 10:00
30D20 Nabavka i instalacija dobara u oblasti elektroenergetike - ciklus VII Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
8.5.2020. do 10:00
37D20 Časopisi, stručna literatura i publikacije CEKOS Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.4.2020. do 10:00
26D20 Akumulatori za dizel električne agregate i baterije za elektroenergetske uređaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom
5.5.2020. do 10:00
25U20 Osiguranje vazduhoplova za obuku u SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.4.2020. do 10:00
35U20 Popravka sonde vatmetra Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
6.5.2020. do 10:00
12D20 Klima split uređaji Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
25.5.2020. do 11:00
7D20 Računarska i štamparska oprema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 4 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Izmena 5 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 3 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka Partija 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 3
Odluka o dodeli ugovora Partija 1 i Partija 2
Odluka o dopuni odluke o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
1.7.2020. do 12:00
22U20 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja na području Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
29.4.2020. do 10:00
10U20 Usluga održavanja zelenih površina i pristupnih puteva, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - obusavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2
18.5.2020. do 10:00
18R20 Bravarski radovi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
24.4.2020. do 10:00
234D19 Nabavka hardvera i akvizicionog softvera automatske meteorološke stanice u AKL-CKL Beograd Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
27.1.2020. do 10:00
8D20 Sistem za dojavu i gašenje požara Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
21.5.2020. do 10:00
6D20 Kartični sistem kontrole pristupa u objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 knkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
1.6.2020. do 11:00
231D19 Nabavka i instalacija NDB Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.1.2020. do 10:00
4U20 Izrada tehničke dokumentacije za adaptaciju operativne sale Centra kontrole letenja Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
26.5.2020. do 10:00
2D20 Ulja i maziva za radarske i energetske uređaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2020. godine
26.2.2020. do 10:00
240U19 Servis i popravka elektroenergetske infrastrukture Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.2.2020. do 11:00
238D19 Nabavka električne energije za objekte SMATSA doo u Srbiji Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.2.2020. do 10:00
172U19 Tehnička podrška tokom održavanja elektroenergetskih kablova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2020. godine
13.9.2019. do 12:00
112D19 Softver za servisiranje uređaja za neprekidno napajanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
15.7.2019. do 10:00
67D19 Telekomunikacioni kablovi i prateći materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 3
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
13.5.2019. do 11:00
63D19 Pasivna telekomunikaciona oprema i potrošni telekomunikacioni materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatoj pojedinačnoj narudžbenici iz Okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o izdatoj pojedinačnoj narudžbenici iz Okvirnog sporazuma
8.5.2019. do 12:00
30R19 Staklorezački radovi Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz Okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz Okvirnog sporazuma Partija 1
18.4.2019. do 10:00
13D19 Potrošni i instalacioni materijal za održavanje elektroenergetskih uređaja i sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 2 o izdatoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 3 o izdatoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 4 o izdatoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje 5 o izdatoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
15.4.2019. do 11:00
24D19 Sijalice i svetiljke Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2019. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine
29.3.2019. do 13:00
3U19 Usluga IP konektivnosti, teritorija Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenim ugovorima iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine
Obaveštenje 3 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma
4.3.2019. do 13:00
221D18 Microsoft licence Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim narudžbenicama iz Okvirnog sporazuma 1 kvartal 2019
Obaveštenje o zaključenim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine
3.12.2018. do 10:00
150U18 Izrada telekomunikacionih projekata za potrebe pribavljanja dozvola za korišćenje radio frekvencija Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Konkursna dokumentacija Izmena 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 1
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 2
Odluka o izmeni pojedinačnog ugovora 2 iz okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru 3
19.9.2018. do 10:00
116D18 Tuner licenca za Galaxy 5500 UPS i Galaxy 3500 UPS sa pripadajućim obukama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatoj narudžbenici
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma
27.8.2018. do 10:00
138U18 Usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja za službena putovanja u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore SMA Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 01
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 02
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 03
Odluka o izdavanju narudžbenice-obustavi postupka 04
Odluka o izdavanju narudžbenice 05
Odluka o izdavanju narudžbenice 06
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 07
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 08
Odluka o izdavanju narudžbenice 09
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 10
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 11
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 12
Odluka o izdavanju narudžbenice 13
Odluka o izdavanju narudžbenice 14
Odluka o izdavanju narudžbenice 15
Odluka o izdavanju narudžbenice 16
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 17
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 18
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 19
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 20
Odluka o izdavanju narudžbenice 21
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 22
Odluka o izdavanju narudžbenice 23
Odluka o izdavanju narudžbenice 24
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 25
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 26
Odluka o izdavanju narudžbenice 27
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 28
Odluka o izdavanju narudžbenice 29
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2018. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 30
Odluka o izdavanju narudžbenice 31
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 32
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 33
Odluka o izdavanju narudžbenice 34
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 35
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 36
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 37
Odluka o izdavanju narudžbenice 38
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 39
Odluka o izdavanju narudžbenice 40
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 41
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 42
Odluka o izdavanju narudžbenice 43
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 44
Odluka o izdavanju narudžbenice 45
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 46
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 47
Odluka o izdavanju narudžbeniceobustavi postupka 48
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 49
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 50
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 51
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 52
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 53
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 54
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 55
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2019. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 56
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 57
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 58
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 59
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 60
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 61
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 62
Odluka o izdavanju narudžbenice 63
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 64
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 65
Odluka o izdavanju narudžbenice 66
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 67
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 68
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 69
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 70
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2019. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 71
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 72
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 73
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja njarudžbenice 74
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 75
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 76
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 77
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 78
Odluka o izdavanju narudžbenice 79
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 80
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 81
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 82
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 83
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 84
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 85
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 86
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 87
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 88
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 89
138U19 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 90
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 91
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 92
Odluka o izdavanju narudžbenice 93
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 94
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 95
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 96
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 97
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 98
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 99
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 100
Odluka o izdavanju narudžbenice 101
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 102
Odluka o izdavanju narudžbenice 103
Odluka o izdavanju narudžbenice 104
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 105
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 106
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 107
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 108
Odluka o izdavanju narudžbenice 109
Odluka o izdavanju narudžbenice 110
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 111
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 112
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 113
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 114
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 115
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 116
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 117
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 118
Odluka o izdavanju narudžbenice 119
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 120
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 121
Odluka o izdavanju narudžbenice 122
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2020. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 123
Odluka o izdavanju narudžbenice 124
Odluka o izdavanju narudžbenice 125
Odluka o izdavanju narudžbenice 126
Odluka o obustavi postupka izdavanja narudžbenice 127
Odluka o izdavanju narudžbenice/obustavi postupka izdavanja narudžbenice 128
Odluka o izdavanju narudžbenice 129
13.8.2018. do 13:00
82D18 Kancelarijski materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine Partija 1
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2018. godine Partija 2
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim narudžbenicama iz Okvirnog sporazuma 1 kvartal 2019 Partija 2
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2019. godine Partija 2
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine Partija 1
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2019. godine Partija 2
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2019. godine Partija 2
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2020. godine Partija 2
21.6.2018. do 10:00
Aneksi ugovora iz prethodnih godina 214/R/15 Odluka o izmeni ugovora
249/R/15 Odluka o izmeni ugovora
179/R/15 Odluka o izmeni ugovora
215/R/15 Odluka o izmeni ugovora
145/R/15 Odluka o izmeni ugovora
240/R/15 Odluka o izmeni ugovora
233/D/15 Odluka o izmeni ugovora
222/R/15 Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 267R15
242/R/15 Odluka o izmeni ugovora
252/R/15 Odluka o izmeni ugovora
77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 3
244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 4
244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
179/R/15 Odluka o izmeni ugovora 3
244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
244/R/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 4
149/U/15 Odluka o izmeni ugovora
255/D/15 Odluka o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
204/U/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
154/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
148/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
145/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
154/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
160/U/16 Odluka o izmeni ugovora
241/U/16 Odluka o izmeni ugovora
265/R/15 Odluka o izmeni ugovora
184/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
87/U/16 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1
225/U/16 Odluka o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 2
255/D/15 Odluka 2 o izmeni ugovora
231/U/16 Odluka o izmeni ugovora
241U16 Odluka o izmeni ugovora 2
251U16 Odluka o izmeni ugovora
184/R/16 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
204/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
149/R/16 Odluka o izmeni ugovora
166/R/16 Odluka o izmeni ugovora
87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1
87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 2
251/U/16 Odluka 2 o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka 5 o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1
145/R/16 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
149/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1
125/U/16 Odluka o izmeni ugovora
87/U/16 Odluka 6 o izmeni ugovora Partija 2
204/U/15 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1
128/R/17 Odluka 2 o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 26R17
72/R/17 Odluka 3 o izmeni ugovora
110/U/16 Odluka 2 o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 5 o izmeni ugovora Partija 1
23/U/17 Odluka 2 o izmeni ugovora
23/U/17 Odluka 3 o izmeni ugovora
24/U/17 Odluka o izmeni ugovora
153/R/17 Odluka o izmeni ugovora
67/R/16 Odluka o izmeni ugovora
103/R/17 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
23U17 Odluka o izmeni ugovora 4
204/U/15 Odluka 6 o izmeni ugovora Partija 1
5/D/17 Odluka o izmeni ugovora
23/U/17 Odluka 5 o izmeni ugovora
23/U/17 Odluka 6 o izmeni ugovora
93/R/16 Odluka o izmeni ugovora
23/U/17 Odluka 7 o izmeni ugovora
167/U/17 Odluka o izmeni ugovora Partija 4
23/U/17 Odluka 8 o izmeni ugovora
23/U/17 Odluka 9 o izmeni ugovora
214/U/18 Odluka o izmeni ugovora
175U18 Odluka o izmeni ugovora broj 3
37U18 Odluka o izmeni ugovora
103/R/17 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
174/R/18 Odluka o izmeni ugovora
81/U/18 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
237/U/18 Odluka o izmeni ugovora
170/R/18 Odluka o izmeni ugovora
103/R/17 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
175/U/18 Odluka o izmeni ugovora broj 4
202/U/18 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
173/D/16 Odluka o izmeni ugovora
210/R/18 Odluka o izmeni ugovora
103/R/17 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1
189/D/18 Odluka 2 o izmeni ugovora
167/U/17 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 4
237/U/18 Odluka 2 o izmeni ugovora
210/R/18 Odluka 2 o izmeni ugovora
175/U/18 Odluka 5 o izmeni ugovora
237/U/18 Odluka 3 o izmeni ugovora
12/U/19 Odluka o izmeni ugovora 4
31.12.2019. do 00:00