​Javne nabavke

Naziv tenderaDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda
22D18 Glavni zupčanik obrtnog mehanizma antenskog sistema radara Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
15.6.2018. do 10:00
27R18 Radovi na izgradnji toplovoda za priključenje zgrade CKL Beograd na sistem daljinskog grejanja aerodroma „Nikola Tesla“ Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
20.6.2018. do 11:00
67D18 Računarska mreža i nabavka opreme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
20.6.2018. do 10:00
39R18 Radovi na proširenju parking prostora zgrade SMATSA Training Center Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
18.6.2018. do 11:00
79U18 Izrada tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije EE instalacija u hangarima 1 i 2 u okviru SAA Vršac Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
18.6.2018. do 10:00
57D18 Potrošni materijal za potrebe održavanja aerodroma, objekata, pisti, manevarskih, površina, instalacija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
15.6.2018. do 11:00
45U18 Usluga održavanja softvera za testove i ispite Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
14.6.2018. do 11:00
61D18 Nabavka rezervnih delova za flotu -S172, S310 Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
13.6.2018. do 10:00
80R18 Izgradnja ograde oko objekta NDB Vršac i protivpožarnog pojasa oko objekata NDB i VOR Vršac Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
13.6.2018. do 10:00
30D18 Nabavka uređaja za klimatizaciju i grejanje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
13.6.2018. do 11:00
55U18 Angažovanje profesionalnih oficira i podoficira Vojske Srbije upućenih na rad u SMATSA doo, po partijama Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
22.5.2018. do 10:00
34R18 Radovi na održavanju objekata u Vršcu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
11.6.2018. do 11:00
62D18 Rezervni delovi i potrošni materijal za računarsku opremu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
8.6.2018. do 10:00
56D18 Alat i pribor, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
8.6.2018. do 10:00
48U18 Usluge prevoza zaposlenih na aerodrom Beograd Poziv
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
6.6.2018. do 11:00
42U18 Revizija elise Poziv za podnošenje ponude
Konkursna dokumentacija
4.6.2018. do 10:00
49D18 Akumulatori za dizel električne agregate i baterije za elektroenergetske uređaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
30.5.2018. do 10:00
33R18 Radovi na sanaciji kablovskog mosta preko rijeke Cijevne Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
28.5.2018. do 11:00
52D18 SAUTER licenca Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
28.5.2018. do 14:00
44D18 Instalacija video nadzora na objektima SMATSA doo Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
28.5.2018. do 10:00
31D18 Zamena centralnog sistema klimatizacije u objektu Predajni centar Rudnik Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
28.5.2018. do 10:00
37U18 Usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
25.5.2018. do 10:00
29U18 Usluga održavanja zelenih površina i pristupnih puteva, po partijama Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
25.5.2018. do 10:00
32D18 Zamena sistema KGH na objektu RS Murtenica Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
25.5.2018. do 14:00
28R18 Izvođenje radova na EE infrastrukturi za povezivanje EE bloka i zgrade CKL Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Izmena 2 konkursne dokumentacije
21.5.2018. do 12:00
36D18 Rezervni delovi za sistem svetlosnog obeležavanja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
21.5.2018. do 10:00
26U18 Servis i popravka konferencijskog i audio-video pretzentacionog sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
21.5.2018. do 11:00
18U18 Obuka za regulativu EU 2017-373 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
7.5.2018. do 10:00
23D18 Elektroenergetski kablovi i prateći materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
14.5.2018. do 11:00
21D18 Unapređenje sistema za snimanje i reprodukciju govorne komunikacije za potrebe Centra kontrole letenja Beograd Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
24.5.2018. do 10:00
13D18 Časopisi, stručna literatura i publikacije - CEKOS Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
2.4.2018. do 10:00
17R18 Radovi na proširenju elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija za potrebe novih sistema kontrole letenja Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Clarification of tender documents 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5
Odluka o dodeli ugovora
16.4.2018. do 10:00
11D18 Nabavka gasa za SMATSA Vazduhoplovnu akademiju Vršac Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
2.4.2018. do 11:00
8D18 Nadogradnja postojećih konzola u operativ salama AKL Batajnica, AKL Kraljevo, AKL Niš i AKL Tivat i naba ergo nos za mon Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
30.3.2018. do 10:00
12R18 Izvođenje radova na elektroenergetskoj i telekomunikacionoj infrastrukturi u zoni poletno sletne staze Tivat Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Izmena 3 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 4 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.3.2018. do 10:00
6U18 Podrška i održavanje softvera za radio predikciju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
23.3.2018. do 13:00
10D18 Instalacioni materijal za VHF-UHF antene Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.3.2018. do 13:00
3D18 Unapređenje VHF-UHF radio sistema na lokacijama Sveti Ilija i Dobra Voda Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
9.3.2018. do 10:00
7U18 Montaža i sanacija antenskih sistema Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.3.2018. do 11:00
4D18 Nabavka električne energije za Srbiju Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
5.3.2018. do 10:00
199U17 Usluge održavanja aktivne mrežne opreme Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
29.1.2018. do 10:00
188U17 Elektronske komunikacione usluge - mobilna telefonija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka 2
Izmena konkursne dokumentacije 3
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 4 konkursne dokumentacije
Obaveštenje 3 o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.12.2017. do 14:00
115U17 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Srbije Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
6.9.2017. do 10:00
52U17 Bazno održavanje aviona u ovlašćenom servisu Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključivanju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
23.6.2017. do 10:00
54U17 Usluga podrške tokom održavanja EE kablova Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
12.6.2017. do 11:00
37U17 Usluge zakupa fiksne elektronske komunikacione mreže za potrebe IP konektivnosti Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.6.2017. do 10:00
31U17 Elektronske komunikacione usluge, teritorija Crne Gore Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 4
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1 i 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 3
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma Partija 2
14.6.2017. do 15:00
44D17 Pasivna telekomunikaciona oprema i potrošni telekomunikacioni materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom OS, P2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje 1 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici na osnovu okvirnog sporazuma Partija 1
7.6.2017. do 13:00
25D17 Telekomunikacioni kablovi i prateći materijal Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
Obaveeštenje o zaključenom OS P1
Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 2 o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
24.5.2017. do 13:00
18U17 Usluga obezbeđivanja avio karata i hotelskog smeštaja za služb put u SMATSA doo i organiz učešća na sem, kongres, sajm Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odluka o zaključenju okvirnog sporazumu
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Odluka o izdavanju narudžbenice 01
Odluka o izdavanju narudžbenice 02
Odluka o izdavanju narudžbenice 03
Odluka o izdavanju narudžbenice 04
Odluka o izdavanju narudžbenice 05
Odluka o izdavanju narudžbenice 06
Odluka o izdavanju narudžbenice 07
Odluka o izdavanju narudžbenice 08
Odluka o izdavanju narudžbenice 09
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2017. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 10
Odluka o izdavanju narudžbenice 11
Odluka o izdavanju narudžbenice 12
Odluka o izdavanju narudžbenice 13
Odluka o izdavanju narudžbenice 14
Odluka o izdavanju narudžbenice 15
Odluka o izdavanju narudžbenice 16
Odluka o izdavanju narudžbenice 17
Odluka o izdavanju narudžbenice 18
Odluka o izdavanju narudžbenice 19
Odluka o izdavanju narudžbenice 20
Odluka o izdavanju narudžbenice 21
Odluka o izdavanju narudžbenice 22
Odluka o izdavanju narudžbenice 23
Odluka o izdavanju narudžbenice 24
Odluka o izdavanju narudžbenice 25
Odluka o izdavanju narudžbenice 26
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2017. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 27
Odluka o izdavanju narudžbenice 28
Odluka o izdavanju narudžbenice 29
Odluka o izdavanju narudžbenice 30
Odluka o izdavanju narudžbenice 31
Odluka o izdavanju narudžbenice 32
Odluka o izdavanju narudžbenice 33
Odluka o izdavanju narudžbenice 34
Odluka o izdavanju narudžbenice 35
Odluka o izdavanju narudžbenice 36
Odluka o izdavanju narudžbenice 37
Odluka o obustavi postupka izdavanja narudžbenice 38
Odluka o izdavanju narudžbenice 39
Odluka o izdavanju narudžbenice 40
Odluka o izdavanju narudžbenice 41
Odluka o izdavanju narudžbenice 42
Odluka o izdavanju narudžbenice 43
Odluka o izdavanju narudžbenice 44
Odluka o izdavanju narudžbenice 45
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2018. godine
Odluka o izdavanju narudžbenice 46
Odluka o izdavanju narudžbenice 47
Odluka o izdavanju narudžbenice 48
Odluka o izdavanju narudžbenice 49
Odluka o izdavanju narudžbenice 50
Odluka o izdavanju narudžbenice 51
Odluka o izdavanju narudžbenice 52
Odluka o izdavanju narudžbenice 53
Odluka o izdavanju narudžbenice 54
13.4.2017. do 10:00
260R16 Staklorezački radovi, po partijama Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 2
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma Partija 1
1.12.2016. do 10:00
143D16 Sijalice i svetiljke Poziv
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma
Obaveštenje o izdatoj narudžbenici
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za drugi kvartal 2017. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2017. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za 1. kvartal 2018. godine
17.8.2016. do 10:00
122U16 Usluge fiksne telekomunikacione mreže - zakup vodova u domaćem saobraćaju na teritoriji CG, korišć bežič sist prenos Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru (izdatoj narudžbenici) iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 122U16
29.7.2016. do 11:00
121U16 Usluge baznog održavanja aviona i održavanje i etaloniranje opreme sistema za kalibražu u ovlašćenom servisu Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 121U16
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru (izdatoj Narudžebnice)
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za treći kvartal 2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma(narudžbenicama) iz okvirnog sporazuma za 1. kvartal 2018. godine
23.5.2016. do 11:00
54D16 Akumulatori za dizel električne agregate i baterije za elktroenergetske uređaje Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za prvi kvartal 2017. godine
Obaveštenje o izdatim narudžbenicama iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
54U16 Obavestenje pojedinacni ug-narudzbenice iz os za 1 kvart 2018
20.5.2016. do 11:00
41U16 usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za potrebe ZRNS lokacija u Srbiji i Crnoj Gori Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Izmena 1 konkursne dokumentacije
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Izmena 2 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, Partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 1 i Partija 3
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2016. Partija 2
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine Partija 2
Odluka o izmeni ugovora Partija 2
Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 2
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorima iz okvirnog sporazuma
Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2
Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 2
Odluka 5 o izmeni ugovora Partija 2
Odluka 6 o izmeni ugovora Partija 2
25.5.2016. do 11:00
20U16 Usluga izrade telekomunikacionih projekata za potrebe pribavljanja dozvola za korišćenje radio frekvencija Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2016
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016. godine
Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za 1. kvartal 2018. godine
18.4.2016. do 14:00
08U16 Usluge fiksne telekomunikacione mreže i usluga pružanja GPRS VPN servisa u mobilnoj mreži operatora Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka Partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08U16 P1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08U16 P1
•Obaveštenje o zaključenim pojedinačnim ugovorma iz okvirnog sporazuma za treći kvartal 2016. godine, Partija 3
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru (izdatoj narudžbenici) iz okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2016
1.4.2016. do 10:00
Aneksi ugovora iz prethodnih godina 214/R/15 Odluka o izmeni ugovora
249/R/15 Odluka o izmeni ugovora
179/R/15 Odluka o izmeni ugovora
215/R/15 Odluka o izmeni ugovora
145/R/15 Odluka o izmeni ugovora
240/R/15 Odluka o izmeni ugovora
233/D/15 Odluka o izmeni ugovora
222/R/15 Odluka o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 267R15
242/R/15 Odluka o izmeni ugovora
252/R/15 Odluka o izmeni ugovora
77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
77/D/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 3
244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 4
244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
179/R/15 Odluka o izmeni ugovora 3
244/R/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
244/R/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 4
149/U/15 Odluka o izmeni ugovora
255/D/15 Odluka o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
204/U/15 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
154/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
148/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
145/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
154/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
160/U/16 Odluka o izmeni ugovora
241/U/16 Odluka o izmeni ugovora
265/R/15 Odluka o izmeni ugovora
184/R/16 Odluka o izmeni ugovora Partija 1
87/U/16 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1
225/U/16 Odluka o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 2
255/D/15 Odluka 2 o izmeni ugovora
231/U/16 Odluka o izmeni ugovora
241U16 Odluka o izmeni ugovora 2
251U16 Odluka o izmeni ugovora
184/R/16 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
204/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
149/R/16 Odluka o izmeni ugovora
166/R/16 Odluka o izmeni ugovora
87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1
87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 2
251/U/16 Odluka 2 o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka 5 o izmeni ugovora Partija 2
87/U/16 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1
145/R/16 Odluka 2 o izmeni ugovora Partija 1
149/U/15 Odluka 2 o izmeni ugovora
204/U/15 Odluka 3 o izmeni ugovora Partija 1
125/U/16 Odluka o izmeni ugovora
87/U/16 Odluka 6 o izmeni ugovora Partija 2
204/U/15 Odluka 4 o izmeni ugovora Partija 1
128/R/17 Odluka 2 o izmeni ugovora
Odluka o izmeni ugovora 26R17
72/R/17 Odluka 3 o izmeni ugovora
110/U/16 Odluka 2 o izmeni ugovora
31.12.2019. do 00:00