08.06.2018


Ingerencije SMATSA nepromenjene

SMATSA nadležna za Crnu Goru i nakon dolaska NATO

 

Izjava direktora Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, gospodina Predraga Jovanovića, novinskoj agenciji „Beta“ :

“SMATSA pruža usluge u vazdušnoj plovidbi i civilnim i vojnim korisnicima u vazdušnom prostoru svoje nadležnosti koji uključuje i vazdušni prostor iznad Crne Gore. Letovi za vojne potrebe se u najvećem delu izvode u za to posebno izdvojenim zonama. Način na koji se kontrola letenja vrši, koordinacija i komunikacija i sa vojnim korisnicima je regulisan odgovarajućim sporazumima koje je SMATSA sklopila sa ministarstvima odbrane obe države osnivača SMATSA .

U Crnoj Gori kontrola letenja se pruža iz kontrole letenja u Podgorici do 4400 metara nadmorske visine a iznad te visine usluge pruža Centar kontrole letenja u Beogradu. Svim letovima u vazdušnom prostoru obe države osnivača usluge se pružaju bezbedno i efikasno i u skladu sa važećim sporazumima.

U konkretnom slučaju, za NATO letove u svrhu treninga zaštite vazdušnog prostora Crne Gore kao i u slučajevima kada se javi potreba za izvođenje presretanja i ostalih aktivnosti u cilju zaštite i kontrole vazdušnog prostora – Air policing, sporazumima su precizirani postupci koordinacije jedinica kontrole letenja sa NATO. Takvi letovi se najčešće izvode u cilju treninga i u tim slučajevima se posebno izdvajaju zone, u njima se izvršavaju NATO letovi pod ingerencijom NATO oficira, a SMATSA u tim slučajevima pruža klontrolu letenja civilnom saobraćaju na način da ne dođe do interakcije sa letovima koji se izvode pod ingerencijom NATO u za to posebno izdvojenom delu vazdušnog prostora. Sva koordinacija i komunikacija se vrši preko Aerodromske kontrole letenja u Podgorici, u skladu sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom.

Ingerencije SMATSA  ostaju iste kao i do sada. SMATSA  je nadležna da pruži bezbednu i efikasnu uslugu i omogući da i civilni i vojni korisnici realizuju svoje letenje i aktivnosti bezbedno, efikasno i redovno. SMATSA  je nadležna da vojnim letovima obezbedi deo vazdušnog prostora za realizaciju aktivnosti u vojne svrhe, a civilnim da pruži uslugu kontrole letenja na način da se sprovedu na bezbednoj udaljenosti od vojnih aktivnosti, odnosno zona u kojima se vojne aktivnosti realizuju.

Saradnja po ovom pitanju je definisana “Ugovorom o civilno-vojnoj saradnji u upravljanju, kontroli i zaštiti vazdušnog prostora Crne Gore” koji je potpisan između Ministarstva odbrane Crne Gore i SMATSA doo, a za potrebe obezbeđenja efikasnog okvira za bezbedno i redovno odvijanje civilnog saobraćaja, odnosno same misije zaštite vazdušnog prostora.

U skladu sa odredbama ovog ugovora za potrebe pružanja podrške u okviru misije zaštite vazdušnog prostora Crne Gore tačka za kontakt između NATO i SMATSA doo je Aerodromska kontrola letenja Podgorica koja koordinira sve potrebne aktivnosti unutar SMATSA doo, za podršku NATO misije zaštite vazdušnog prostora Crne Gore” .