Organizaciona struktura

 

Organizaciona struktura SMATSA doo obezbeđuje efikasno funkcionisanje svih delova sistema i adekvatnu raspodelu ljudskih resursa, a u potpunosti je usmerena ka zahtevima korisnika usluga u vazdušnoj plovidbi.

Organizaciona struktura