Sertifikati

 

Kao potvrdu kontinuirane usaglašenosti poslovanja sa međunarodnim standardima, evropskom i nacionalnom regulativom, SMATSA doo poseduje sertifikate i potvrde za sledeće segmente poslovanja:

Menadžment sistemi:

Pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (ANSP):

Izrada procedura instrumentalnog letenja:

Obuka osoblja pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi:

Obuka pilota aviona:

Obuka iz engleskog jezika koji se koristi u vazduhoplovnoj komunikaciji:

Kalibraža uređaja i sistema iz vazduha:

Kontinuirana plovidbenost:

Održavanje vazduhoplova:

Korišćenje aerodroma: