Članstvo u međunarodnim organizacijama

 

SMATSA doo posluje u skladu sa pravilima Evropske Unije i preporučenom evropskom i svetskom praksom. Predstavnici SMATSA doo, kao reprezenti Republike Srbije i države Crne Gore, učestvuju u radu sledećih vazduhoplovnih organizacija:

 

Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo (ICAO)
Evropska organizacija za bezbednost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL)
Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo (ECAC)
Centralna služba za naplatu rutnih naknada (CRCO)

 

 

Takođe, SMATSA doo je član vazduhoplovnih organizacija kao što su:

 

Međunarodno udruženje avio-prevozilaca (IACA)
Međunarodno udruženje pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi (CANSO)