SMATSA doo u brojevima

 

Podaci o saobraćaju

Struktura ljudskih resursa