Poslovanje u skladu sa SES zahtevima

 

Dobijanjem sertifikata od strane Direktorata za civilno vazduhoplovstvo, SMATSA doo je potvrdila da su usluge koje pruža u skladu sa zahtevima „Jedinstvenog evropskog neba“  (Single European Sky – SES). Sertifikat se odnosi na:

  • usluge u vazdušnom saobraćaju (kontrola letenja, informisanje vazduhoplova u letu i uzbunjivanje),
  • usluge komunikacije, navigacije i nadzora,
  • usluge vazduhoplovnog informisanja i
  • vazduhoplovno meteorološke usluge.

Sertifikat je dokaz da je SMATSA doo usaglasila svoje poslovanje sa setom zahteva koji proističu iz SES regulative, a odnose se na radne procedure, sporazume o saradnji, sisteme upravljanja bezbednošću, kvalitetom i zaštitom, kao i na upravljanje ljudskim resursima.

 

Projekat FAMUS

Realizacijom FAMUS projekta, sistem upravljanja vazdušnim saobraćajem je u potpunosti usaglašen sa zahtevima i standardima utvrđenim u cilju realizacije koncepta Jedinstvenog evropskog neba (SES).

Projekat modernizacije i unapređenja sistema upravljanja vazdušnim saobraćajem (FAMUS), započet je 2002. godine, sa ciljem podizanja kapaciteta sistema kontrole letenja u skladu sa očekivanim porastom saobraćaja. Projekat je podrazumevao obnavljanje infrastrukture i implementaciju novih sistema i opreme, kao i izgradnju nove zgrade Centra kontrole letenja Beograd, koja je završena u 2010. godini. Koncept energetski efikasne zgrade, sa vrlo malom potrošnjom energije, integrisano upravljanje sa više nivoa i potpuno automatizovane funkcije, svrstavaju ovu zgradu u red „pametnih zgrada“, kojih na ovom nivou ima jako malo u regionu. Opremanje zgrade najsavremenijom opremom i njeno puštanje u operativni rad završeno je u 2011. godini.

U sklopu projekta su tokom 2011. i 2012. godine pušteni u operativni rad sistemi za instrumentalno sletanje (ILS) u Podgorici i Beogradu, uređaji za merenje rastojanja (DME) na osam lokacija kao i sistemi za snimanje i reprodukciju govorne komunikacije (Digital Voice Recording and Playback System – DVRPS) i sistemi za distribuciju tačnog vremena (Time Reference Systems – TRS).

FAMUS projekat je obezbedio interoperabilnost sa sistemima ostalih pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, a uspešnom implementacijom projekta predstavnici SMATSA doo stekli su značajno iskustvo i unapredili svoja znanja, koja će ubuduće koristiti kako za svoje potrebe, tako i kroz konsultantske usluge trećim licima.