Obuka kontrolora letenja

 

SMATSA  Vazduhoplovna Akademija (SAA) posluje u sastavu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd. SAA Centar za obuku kontrolora letenja (KL) nalazi se u Beogradu. Poseduje ovlašćenje izdato od Direktorata Civilnog Vazduhoplovstva Republike Srbije. Obuka se sprovodi u skladu sa ugovorom o licenci sa EUROCONTROL-om (EUROCONTROL License Agreement). Programi obuke za sticanje dozvole kontrolora letenja su u skladu sa:

 • ICAO Annex 1 - Personnel Licensing
 • ESARR 5 – EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement on ATM Services Personnel
 • ICAO Doc 9841 – Manual on the Approval of Training Organizations
 • ICAO Doc 9835 - Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements
 • Commission Regulation (EU) No 805/2011

Centar za obuku kontrolora letenja SMATSA vazduhoplovne akademije (SАА) u Beogradu više od 49 godina školuje kontrolore letenja koji rade za ATM provajdere širom sveta. Od 1964. godine izvršena je obuka više od 2.500 kontrolora sa procentom uspešnosti od blizu 90%.

Posao kontrolora letenja je težak i zahteva visok nivo znanja, snalažljivosti i odlučnosti. Iz ovih razloga, SMATSA obučava samo kandidate koji prođu rigorozan proces selekcije. Naš nastavni centar poseduje iskusan nastavni kadar i modernu opremu što nam dozvoljava da buduće kontrolore pripremimo na najbolji mogući način. Posedujemo sopstveni centar za obuku opremljen modernom opremom za obučavanje i vrhunskim simulatorima. Centar za obuku pruža usluge školovanja i eksternim korisnicima (organizacijama i individualnim korisnicima), te je u skladu sa tim uveo i koncept školovanja samofinansirajuće klase kontrolora letenja. Nudimo profesionalnost, stručnost i kvalitet po veoma povoljnim cenama.

 

Iskustvo

 • Obuka prve klase KL sprovedena tokom 1964/1965 - više od 49 godina iskustva u obuci KL
 • Do ranih 1990-tih godina jedinstveni Centar za obuku KL za bivše zemlje SFRJ (Srbije, Hrvatske, Slovenije, BIH, Makedonije i Crne Gore)
 • Obuku je završilo 48 nacionalnih i 5 međunarodnih klasa  KL
 • Međunarodni studenti KL iz Libije, Palestine, BJRM, Slovenije, Crne Gore, Hrvatske, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
 • Obuka studenata KL, KL, instruktora i supervizora KL
 • Obuka MET, CNS, AIS, ATM, SAF osoblja i osoblja Kalibraže
 • Naši kontrolori letenja sada rade u: Skyguide, IATA, ECAC, ICAO, EUROCONTROL, kao i u Francuskoj, Švajcarskoj, Omanu, UAE, Kanadi, republici Češkoj itd.  

 

OOOObjObjeo Prostorije

Lokacija Centra za obuku kontrolora letenja je na Aerodromu Nikola Tesla, Beograd. 

 

Učionice opremljene sa MMC (multimedijalnim PC) sa internetom, belim tablama ili SMART tablama/video projektorima.

 
 

Centar za obuku kontrolora letenja poseduje i Internet prostoriju, biblioteku, teretanu, restoran (unutrašnji/spoljašnji), itd.

 

 

Kapaciteti Centra za obuku odgovaraju nacionalnim i međunarodnim standardima, a podrazumevaju sledeća sredstva za izvođenje obuke:

 • Radarski simulator,
 • Proceduralni simulator,
 • Kompjuterski trenažer – PTT (Part Task Trainer),
 • Jezička laboratorija,
 • CBT/CWBT učionice i
 • Elektronska tabla.

CWBT/CBT učionica i prostorija za testiranje ICAO LPRs.

Centar za obuku obezbeđuje izvođenje obuke za kontrolore letenja po modularnom principu na svim nivoima, kao što su:

 • Osnovna obuka,
 • Obuka za ovlašćenje i
 • Kontinuirana obuka.
Obuka za dozvolu KL:
 • Početna obuka (Osnovna obuka+Obuka za ovlašćenje),
 • Kursevi osveženja znanja iz Vazduhoplovnog engleskog jezika,
 • Priprema i polaganje  za ICAO jezičko ovlašćenje.

Dodatna obuka:

 • Obuka za osveženje znanja,
 • Obuka za vanredne situacije,
 • Preobuka,
 • Posebna obuka.

Centar za obuku, koji se prvenstveno bavi sprovođenjem obuke kontrolora letenja, je tokom 2012. godine stekao dodatna ovlašćenja:

 • Potvrdu o pravu na obučavanje vazduhoplovno-tehničkog osoblja pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi,
 • Potvrda o pravu na obučavanje vazduhoplovnog meteorološkog osoblja (VMO).

 

Kontakt

SMATSA  Vazduhoplovna Akademija

 

Trg Nikole Pašića 10

11000 Beograd

Srbija

 

Tel:   +381 11 381 45 02

Faks: +381 11 381 45 25

 

E-mail: milivoje.sojic@smatsa.rs

Web: www.saa.rs

 

Početak stranice