Obuka pilota

 

Centar za obuku pilota SMATSA Vazduhoplovne akademije (SАА) u Vršcu je jedan od najvećih i najiskusnijih centara za obuku pilota u Evropi. U poslednjih 60 godina, preko 2000 pilota je završilo obuku u našoj akademiji, i kao uspešni piloti lete za preko 30 svetskih kompanija.

Zašto odabrati obuku u SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji?

1) Reputacija

  • Od 1954. godine obučili smo više od 2000 pilota koji su leteli za više od 30 različitih avio kompanija.

2) Uslovi za školovanje

  • Posedujemo sopstveni aerodrom sa aerodromskim kontrolnim tornjem, 1700 kvadratnih kilometara vazdušnog prostora određenog za školovanje i modernizovanu flotu od 20 vazduhoplova (Cessna 172S, Cessna 172N i Cessna 310).

3) Vrednost

  • Naše dozvole odobrene su od strane Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja - EASA (ne zahteva se dodatna obuka) i mi ćemo vas pripremiti da postanete najbolji pilot po veoma povoljnoj ceni bez skrivenih troškova.

 

ISTORIJA

SMATSA Vazduhoplovna akademija i grad Vršac imaju dugu i slavnu tradiciju školovanja pilota.

Prvi let u Vršcu je sproveo pilot-inženjer Aurel Vlaiku, koji je bio za komandama aviona i to 11.08.1912. godine. Povoljni vetrovi učinili su da region Vršca postane optimalna oblast za jedrilice tako da je 1925. godine formiran prvi aero-klub „Naša krila“. Sa porastom popularnosti jedriličarskog sporta došla su i velika ulaganja, a prvo takvo ulaganje je bila izgradnja prvog hangara za smeštaj vazduhoplova 1934. godine.

Nakon drugog svetskog rata u Vršcu je nastavljena intenzivna obuka pilota jedriličara. Grupa pod imenom „Deveti“ otvorila je školu jedriličarstva, a leteli su jedrilicama koje su sami dizajnirali i izradili.

Tokom ovih posleratnih godina ukupan, godišnji broj sati letenja u Vršcu bio je veći nego ukupan broj sati u svim drugim letačkim centrima u Jugoslaviji. Zbog toga je vrhovna komanda Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva proglasila Vršac centrom za obuku pilota jedriličara. Centar za jedriličarstvo Vršac je 1947. godine prešao u nadležnost Civilnih vazduhoplovnih vlasti Jugoslavije.

Civilne vazduhoplovne vlasti su 1954. godine imenovale Vršac za zvanični Državni vazduhoplovni centar. Tada su se pilotima jedriličarima pridružili padobranci, piloti vazduhoplova i modelari. Piloti iz Vazduhoplovnog centra u Vršcu učestvovali su na mnogim takmičenjima i doneli su kući mnoge medalje i rekorde.

Jugoslovenski aerotransport (JAT) preuzelo je kontrolu nad Vazduhoplovnim centrom Vršac 1972. godine. Sa novim nazivom, JAT Pilotska akademija, ovaj centar je preuzeo i novu ulogu – obuku profesionalnih saobraćajnih pilota. Tokom sledećih 38 godina, skoro 2000 pilota iz bivše Jugoslavije, Indije, Turske, Libije, Malte i mnogih drugih zemalja dobili su svoja krila u JAT Akademiji.

Od 2010. godine Akademija se nalazi u sastavu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo i dobija novi naziv - SMATSA Vazduhoplovna akademija (SАА). SMATSA doo je uložila značajna sredstva u razvoj akademije, a posebno u unapređenje njene flote i infrastrukture kako bi ih podigla na nivo koji odgovara potrebama i očekivanjima današnjih ambicioznih pilota.

 

LOKACIJA

Vršac, jedan od najstarijih gradova banatske regije, nalazi se na jugoistočnom rubu Panonske nizije, na udaljenosti od oko 80 kilometara severoistočno od Beograda. U svojoj dugoj istoriji u obuci pilota, opština Vršac pruža gostoprimstvo studentima iz drugih zemalja više od 40 godina. Akademija je uspostavila blisku saradnju sa lokalnim organima vlasti kako bi se obezbedili bezbednost i sigurnost svih njenih studenata.

Kompleks SАА je smešten na Aerodromu Vršac, koji je 4 kilometra udaljen od centra grada.

Karakteristike kompleksa u Vršcu su jedinstvene, što ih čini nedostižnim od strane konkurentskih pružalaca obuke.

 

Aerodrom

SАА poseduje Aerodrom Vršac, koji ima tri piste – 1000 metara dugačku betonsku pistu i dve travnate piste, dužine 800, odnosno 600 metara. Travnate piste se koriste u ranim fazama obuke kako bi se obezbedila pomoć studentima u njihovim prvim poletanjima i sletanjima. Vremenom, u skladu sa poboljšanjem njihovih veština, studenti počinju da koriste betonsku pistu u svojoj obuci.

 

Vazdušni prostor

Aerodrom Vršac ima na raspolaganju 1700 kvadratnih kilometara vazdušnog prostora koji se koristi isključivo za školovanje pilota. Ovo omogućava SАА neometano izvođenje letačke obuke u najbezbednijem mogućem okruženju, bez mogućnosti ometanja od strane drugog saobraćaja. Na Aerodromu Vršac i u njegovoj blizini nalaze se sledeća navigaciona sredstva na raspolaganju u toku obuke: NDB, VDF, VOR i DME. Aerodrom se nalazi blizu beogradskog međunarodnog aerodroma, gde se mogu sprovoditi sofisticirane faze obuke.

 

Aerodromski kontrolni toranj

Aerodrom Vršac se nalazi u kontrolisanom vazdušnom prostoru koji je u nadležnosti službe aerodromske kontrole letenja (aerodromskog kontrolnog tornja) smeštene na aerodromu. Ovo omogućava studentima da, od prvog dana obuke, nauče kako da komuniciraju sa kontrolorima letenja i priprema ih za stvarni svet.

 

Ostali kapaciteti

U aerodromskom kontrolnom tornju se nalazi Aerodromski prijavni biro koji pruža meteorološke usluge dvadeset četiri sata, sedam dana u nedelji.

Akademija poseduje potpuno novo vozilo hitne pomoći, kao i vatrogasno i „follow me” vozilo.

 

Smeštaj

SAA je razvila partnerstvo sa Hotelom „Srbija” u Vršcu u cilju obezbeđivanja smeštajnih kapaciteta za svoje buduće studente. Sve dodatne informacije o hotelu „Srbija” mogu se pronaći na njihovom vebsajtu: www.hotelsrbija.rs. Postoje četiri moguće opcije: samo smeštaj, smeštaj sa doručkom, polu-pansion (doručak i večera) i pun pansion. Molimo vas da nas kontaktirate radi dobijanja informacija o trenutnim cenama.

 

FLOTA

SMATSA Vazduhoplovna akademija je nedavno investirala u osavremenjivanje svoje flote koja se sastoji iz:

Cessna 172S

Broj vazduhoplova u floti: 8

Broj sedišta: 4

Brzina krstarenja: 122 čvora

 

Cessna 172N

Broj vazduhoplova u floti: 10

Broj sedišta: 4

Brzina krstarenja: 122 čvora

 

Cessna 310T

Broj vazduhoplova u floti: 2

Broj sedišta: 4

Brzina krstarenja: 191 čvor

 

Alsim Alx FNPT II simulator

Broj simulatora u floti: 1

Broj sedišta: 2

 

OVLAŠĆENJA

SMATSA Vazduhoplovna akademija je ovlašćena od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (DCV) za sprovođenje i organizovanje obuke u skladu sa JAR-FCL 1.

Dozvole koje izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije su ekvivalentne dozvolama izdatim od strane bilo koje druge ovlašćene pilotske akademije u Evropi.

 

Početak stranice