Opšte informacije

 

Usluga vazduhoplovnog informisanja (AIS) obuhvata pružanje vazduhoplovnih informacija/podataka neophodnih za bezbednu, redovnu i efikasnu vazdušnu plovidbu.

Usluge AIS-a koriste:

  • osoblje uključeno u letačke operacije (posade i planeri leta); i
  • pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi odgovorni za informisanje vazduhoplova u letu i pretpoletno informisanje.

SMATSA AIS prima i/ili stvara, sakuplja, obrađuje, formatira, objavljuje/čuva i distribura vazduhoplovne informacije/podatke za vazdušni prostor u nadležnosti Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd.

Procesi vazduhoplovnog informisanja su usklađeni sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom sadržanom u ICAO Aneksima 4 i 15, međunarodnim standardom ISO 9001 i zajedničkim zahtevima Jedinstvenog evropskog neba.

Vazduhoplovne informacije se objavljuju kao Integrisani vazduhoplovni informativni paket koji čine sledeći elementi:

Dostupnost AIS proizvoda/usluga u različitim fazama leta

 

Informacije se objavljuju u posebnim paketima za civilni saobraćaj (instrumentalno – IFR i vizuelno – VFR letenje) i vojno letenje.

Informacije su dostupne u obliku teksta, tabela i vazduhoplovnih karata koje se objavljuju u papirnoj varijanti (naručivanje putem narudžbenice) ili elektronski (html i pdf prikaz na kompakt-disku koji je moguće naručiti putem narudžbenice ili pristupiti preko ovog Internet sajta).

Sistem vazduhoplovnog informisanja SMATSA je baziran na Evropskoj bazi AIS podataka (EAD, European AIS Database) – najnaprednijem AIS sistemu u svetu i zajedničkom poduhvatu evropskih pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi. Ova baza omogućava razmenu podataka u elektronskom obliku, unapređeni kvalitet podataka kao i njihovu dostupnost u realnom vremenu širom sveta putem Interneta.

U AIS-u je u toku prelazak sa papirnih na elektronske publikacije

 

U sklopu pružanja usluga pretpoletnog informisanja u ATS prijavnim biroima (ARO, ATS Reporting Office) na aerodromima Beograd/Nikola Tesla, Niš/Konstantin Veliki, Podgorica, Tivat i Vršac, korisnicima su, posredstvom EAD-а, dostupne informacije iz svih evropskih AIP-ova i PIB-ovi sa NOTAM-ima iz celog sveta.