Ispitivanje zadovoljstva korisnika

 

Upitnik o oceni kvaliteta usluga iz oblasti ATM koje pruža SMATSA

Upitnik o kvalitetu vazduhoplovnih meteoroloških usluga

 

Pitanja/komentari korisnika i odgovori