Javne nabavke


98U19 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja na području Crne Gore

​98/U/19 Merenja elektromagnetnog zračenja u lokalnoj zoni izvora nejonizujućih zračenja na području Crne Gore

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma preuzmite