Javne nabavke


94U19 Usluge procenitelja za rešavanje imovinskih odnosa

​94/U/19 Usluge procenitelja za rešavanje imovinskih odnosa

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenomokvirnom sporazumu preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje 2 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje 3 o zaključenom pojedinačnom ugovoru iz okvirnog sporazuma preuzmite