Javne nabavke


129U19 Usluge održavanja i popravke hidrocila i muljnih pumpi

​129/U/19 Usluge održavanja i popravke hidrocila i muljnih pumpi

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o dodeli ugovora preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 preuzmite