Javne nabavke


95U17 Ispitivanje otpada

​95/U/17 Ispitivanje otpada

  • Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

  • Konkursna dokumentacija preuzmite

  • Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

  • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za četvrti kvartal 2017. godine preuzmite

  • Obaveštenje o izdatim narudžbenicama na osnovu okvirnog sporazuma za 1. kvartal 2018. godine preuzmite

  • Obaveštenje o izdatoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje 2 o izdatoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma preuzmite

  • Obaveštenje 3 o izdatoj pojedinačnoj narudžbenici iz okvirnog sporazuma preuzmite